เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ (CH2O, HCHO)

เครื่องวัดฟอร์มาลดีไฮด์, ฟอร์มาลิน, Formaldehyde, CH2O, HCHO, VOC

ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ มีสูตรเคมี CH2O หรือ HCHO มันเป็นอัลดีไฮด์รูปง่ายที่สุด และรู้จักในชื่อเป็นระบบว่า เมทานาล ชื่อสามัญของสารนี้ เช่น ฟอร์มาลิน

 ฟอร์มาลดีไฮด์ (เมทานาล)


ชื่อตาม IUPAC
Methanal

ชื่ออื่น
formol, methyl aldehyde, formalin, methylene oxide

คุณสมบัติ

สูตรเคมี
CH2O

มวลต่อหนึ่งโมล
30.03 g·mol−1

ลักษณะทางกายภาพ
colorless gas

ความหนาแน่น
1 kg·m−3, gas

จุดหลอมเหลว
-117 °C (156 K)

จุดเดือด
-19.3 °C (253.9 K)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ
> 100 g/100 ml (20 °C)

ความอันตราย

อันตรายหลัก
Toxic, Flammable, Carcinogenic

NFPA 704

จุดวาบไฟ
-53 °C

ระดับความเป็นพิษของฟอร์มัลดีไฮด์

การได้รับทางระบบทางเดินหายใจ
1. ความเข้มข้น 1 ppm สามารถรับรู้กลิ่น
2. ความเข้มข้น 2-3 ppm มีอาการระคายเคืองในระบบหายใจ
3. ความเข้มข้น 4-5 ppm มีอาการน้ำตาไหล และระคายเคืองในระบบหายใจ
4. ความเข้มข้น 10 ppm มีอาการน้ำตาไหล ไหลไม่หยุด และระคายเคืองในระบบหายใจ
5. ความเข้มข้น 10-20 ppm มีอาการน้ำตาไหล และระคายเคืองในระบบหายใจรุนแรง มีอาการแสบร้อนที่คอ หายใจลำบาก และไอ
6. ความเข้มข้น 50-100 ppm มีอาการน้ำตาไหล ไหลไม่หยุด และระคายเคืองในระบบหายใจรุนแรง ทำให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ในปริมาณมาก ปัญหาของฟอร์มาลดีไฮด์ในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยก็มีการศึกษา เรื่องดังกล่าวค่อนข้างจำกัด ซึ่งการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น โรงงานอุตสาหกรรมผลิตกาว โรงงานทำไม้อัด เฟอร์นิเจอร์ สีย้อม กระดาษ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทำให้มีโอกาสการปนเปื้อนและมีการแพร่กระจายของฟอร์ มาลดีไฮด์ในอากาศบริเวณของโรงงานและพื้นที่โดยรอบ ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง ดังนั้นการติดตามตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ มีสูตรเคมี CH2O หรือ HCHO มันเป็นอัลดีไฮด์รูปง่ายที่สุด และรู้จักในชื่อเป็นระบบว่า เมทานาล ชื่อสามัญของสารนี้ เช่น ฟอร์มาลิน
ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง ไร้สี และมีกลิ่นฉุนระคายเคืองเป็นลักษณะเฉพาะตัว มันเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญของสารและสารประกอบเคมีหลายชนิด ในปี 2539 ขีดความสามารถที่ติดตั้งของการผลิตฟอร์มาลดีไฮด์ประเมินไว้ที่ 8.7 ล้านตันต่อปี[1] สารละลายพาณิชย์ของฟอร์มาลดีไฮด์ในน้ำ ซึ่งมักเรียก ฟอร์มอล เดิมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อและเก็บถนอมตัวอย่างทางชีววิทยา ใช้ทั่วไปในยาเคลือบเล็บและ/หรือยาทาเล็บ
ในมุมมองการใช้อย่างแพร่หลาย ความเป็นพิษและการระหายได้ การสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์[2] ในปี 2554 โครงการพิษวิทยาแห่งชาติสหรัฐอธิบายฟอร์มาลดีไฮด์ว่า “ทราบกันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์”[3][4][5]
ความปลอดภัย
ถ้าบริโภคสารนี้โดยตรงจะเกิดอาการเป็นพิษเฉียบพลัน ปวดท้อง อาเจียน อุจจาระร่วง หมดสติ และอาจถึงแก่ชีวิตในที่สุด
ถ้าได้รับสารระเหยในจำนวนน้อย อาจเกิดอาการระคายเคืองได้ เช่นแสบตาหรือแสบจมูก แต่ในระยะยาวจะทำให้เกิดผลเสียกับระบบร่างกายต่าง ๆ หรือก่อให้เกิดมะเร็งได้
ตัวอย่างทางชีววิทยา ใช้ทั่วไปในยาเคลือบเล็บและ/หรือยาทาเล็บ, เฟอร์นิเจอร์, แผ่นพื้นไม้, วอลล์เปเปอร์, สีทาอาคาร, สวน, ตกแต่งภายใน, ผลิตภัณฑ์ฟอกย้อม, โรงงานกระดาษ, งานเภสัชกรรม, การแพทย์, อาหาร, สารสังเคราะห์, สิ่งทอ, การเพาะปลูกในโรงเรือน และเครื่องสำอาง เป็นต้น
เครื่อง วัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์, ฟอร์มาลิน, Formaldehyde, CH2O, HCHO, เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์, ฟอร์มาลิน, Formaldehyde, CH2O, HCHO,เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์, ฟอร์มาลิน, Formaldehyde, CH2O, HCHO,เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์, ฟอร์มาลิน, Formaldehyde, CH2O, HCHO
 จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Showing all 6 results