เครื่องวัดน้ำยาแอร์รั่ว Refrigerant Leak Detector

เครื่องวัดน้ำยาแอร์รั่ว Refrigerant Leak Detector เครื่องวัดสารทำความเย็น

เครืองตรวจจับสารทำความเย็น (ตรวจวัดน้ำยาแอร์รั่ว) Refrigerant Leak Detector
เครื่องตรวจจับสารทำความเย็น, Refrigerant Leak Detector,ติดตั้งระบบแอร์, เครื่องปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น,น้ำยาแอร์รั่ว,สารทำความเย็น R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R410A,เครื่องตรวจจับสารทำความเย็น, Refrigerant Leak Detector,ติดตั้งระบบแอร์, เครื่องปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น,น้ำยาแอร์รั่ว,สารทำความเย็น R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R410A,เครื่องตรวจจับสารทำความเย็น, Refrigerant Leak Detector,ติดตั้งระบบแอร์, เครื่องปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น,น้ำยาแอร์รั่ว,สารทำความเย็น R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R410A,เครื่องตรวจจับสารทำความเย็น, Refrigerant Leak Detector,ติดตั้งระบบแอร์, เครื่องปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น,น้ำยาแอร์รั่ว,สารทำความเย็น R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R410A

เครื่องตรวจจับสารทำความเย็น Detect Leakages from Air-Conditioning Units and Cooling Systems
สำหรับงานติดตั้งระบบแอร์ เครื่องปรับอากาศ ระบบทำความเย็น ที่มีการใช้น้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็น อาทิ R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R410A
มีโหมดการวัด 3 ระดับ คือ High, Medium, Low พร้อมเสียงเตือน (Alarm) และ ไฟ LED

Showing all 3 results