หมวดเครื่องมือวัด ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวัด ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

หมวดเครื่องมือวัด ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

  • Clamp meter  แคลมป์มิเตอร์
  • Earth Ground Resistance Test เครื่องวัดความต้านทานดิน
  • Electrostatic Field Meter เครื่องวัดค่าไฟฟ้าสถิต
  • Insulation Resistance  เครื่องวัดความเป็นฉนวน
  • Ionizer Air Gun ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ แอกัน
  • Multimeter  มัลติมิเตอร์
  • Milliohm Meter  มิลลิโอห์มมิเตอร์
  • Phase Analyzer เครื่องวัดลำดับเฟส
  • Surface Resistance Meter  เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว