เครื่องกวนสารให้ความร้อน Hotplate stirrer

เครื่องกวนสารให้ความร้อน Hotplate stirrer
เครื่องกวนสาร (Magnetic Stirrers) เครื่องกวนสารละลาย เครื่องกวนสารเคมี (Hotplate Stirrer)

เครื่องผสมสาร, คนสาร, ปั่นสาร เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก

– เครื่องกวนสาร แบบไม่มีแผ่นความร้อน Magnetic Stirrer without hotplate
– เครื่องกวนสารให้ความร้อน แบบแท่งแม่เหล็ก Hotplate Stirrer ( ดิจิตอล digital , Analog)
– Hotplate เครื่องให้ความร้อน เตาให้ความร้อน
– Over-head Stirrer เครื่องกวนสาร แบบใบกวน
– Magnetic bar แท่งแม่เหล็ก

Showing 1–12 of 20 results