เครื่องวัดความต้านทานดิน Earth Ground

เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน ( Earth Ground Resistance Tester )
เครื่อง วัดความต้านทานดิน, Earth Ground Tester, เครื่องวัดกราวด์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน (Earth Ground Resistance Tester)  หรือ เครื่องวัดกราวด์ (Earth Tester)  
เนื่องจากสายดิน (กราวด์)  มีความสำคัญสำหรับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และมีความสำคัญกับมิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้าไม่ว่าค่าโวลต์ ค่าโอห์ม ฯลฯ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ค่าที่วัดผิดพลาดได้ เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้องต่อกับสายดินทุกเครื่องอยู่แล้ว เครื่องวัดความต้านทานของเครื่องกราวด์หรือสายดิน Earth Tester คือ มิเตอร์ที่ใช้วัดความต้านทานของดินที่อยู่ระหว่างปลายล่างสุดของแท่งกราวด์ (แท่งทองแดง ยาว 1 ถึง 3 เมตร) กับจุดความต้านทานของดินเป็นศูนย์ (Rearth = 0Ω Common Ground) ซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้แท่งกราวด์ ลึกเท่าไรขึ้นแต่ละสถานที่
     ตามมาตรฐาน IEC ค่าความต้านทานของแท่นกราวด์สายดิน Rg ควรจะน้อยกว่า 5 Ω งานวัดความ ต้านทานของแท่งกราวด์ อาทิ หม้อแปลงไฟฟ้า แท่งกราวด์ของเครื่องจักร แท่งกราวด์ของตู้โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เป็นต้น

Showing all 9 results