เครื่องมือวัดแรงดึงแรงกด

เครื่องมือวัดแรงดึง/เครื่องวัดแรงกด Digital Force Gauge 

เครื่องมือทดสอบแรงดึงแรงกด force gauge หรือ push pull gauge สำหรับทดสอบความทนทานของงานที่ต้องทนแรงดึงหรือแรงกดซ้ำๆ f

Showing all 6 results