เครื่องวัดความดันลม

เครื่องวัดความดันลม

เครื่องวัดความดัน Pressure Manometer Differential (เครื่องวัดความดันลม Air Presure)

เครื่องวัดความดันลม, Air Pressure,เครื่องวัดความดัน,Pressure Manometer Differential,เครื่องวัดความดันลม, Air Pressure,เครื่องวัดความดัน,Pressure Manometer Differential,เครื่องวัดความดันลม, Air Pressure,เครื่องวัดความดัน,Pressure Manometer Differential,เครื่องวัดความดันลม, Air Pressure,เครื่องวัดความดันPressure

ตารางแปลงหน่วยค่าความดัน Pressure conversion table

เครื่องมือวัดความ ดัน (Pressure) มีหลายแบบให้เลือกทั้งแบบ Absolute Pressure และ Differential Pressure ซึ่งมีช่วงและความละเอียดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม อีกทั้งในบางรุ่นยังสามารถต่อกับ Pitot tube (พิทอท ทิ้ว) เพื่อวัดความเร็วได้อีกด้วย

 -O- หน่วยวัดค่าความดันอากาศลม -O-
 psi ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  kPa  กิโลปาสคาล  kg/cm2  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  cm of H2O น้ำเซนติเมตร
 inches of H2O  นิ้วน้ำ  inches of Hg  นิ้วปรอท  mm of Hg  มิลลิเมตรปรอท  Mpa เมกะปาสคาล
 bar บาร์  mbar มิลลิบาร์  atmospheres บรรยากาศมาตรฐาน

 

Showing 1–12 of 37 results