เครื่องวัดแสงอาทิตย์

เครื่องวัดแสงอาทิตย์ Solar Power Meter

เครื่องวัดแสงอาทิตย์ Solar Power Meter
เครื่องวัดแสงอาทิตย์ (Solar Power Meter), เครื่องวิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Module Analyzer)
สำหรับงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โซลาร์รูฟ งานวิจัยทดลองหาค่าแสงอาทิตย์ สามารถเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB Interface
• Max. voltage (Vmaxp) at Pmax
• Max. current (Imaxp) at Pmax
• I-V curve test for solar cell/panel
• Efficiency (%)
• Manual single point I-V test
• Max. solar panel power (Pmax)

Showing 1–12 of 16 results