เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก สำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย

เครื่องวัดไข้อินฟราเรด เครื่องตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009 เบื้องต้น (H1N1) 

เครื่องวัดไข้หวัดโคโรน่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-ไนน์ทีน” (Covid-19)

เครื่อง วัดไข้ทางหน้าผาก, เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ระบบอินฟาเรด, เครื่องวัดไข้อินฟราเรด, ปรอทวัดไข้ดิจิตอล และ ปืนวัดไข้, เครื่องวัดไข้อินฟราเรด ดิจิตอล, ปรอทวัดไข้อินฟาเรด, เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

Showing all 5 results