เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Datalogger

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Humidity-Thermometer Datalogging
เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล (Datalogger) ใช้วัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ,ความชื้น ต่าง ๆ ตามความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง

• สามารถเลือกช่วงเวลาการวัดได้เอง เช่น เก็บข้อมูลทุก ๆ 2 วินาที 4 วินาที 10 วินาที หรือจนถึงเป็นชั่วโมง เป็นต้น
• สามารถคำนวณเวลาในการการเก็บข้อมูลได้อัตโนมัติ และเมื่อข้อมูลเต็มจะให้หยุดหรือบันทึกซ้ำได้
• มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งแบบชนิด USB หรือ แบบที่สามารถแสดงผลบนจอ LCD ได้
• สามารถกำหนดค่าต่ำสุด สูงสุดได้ และส่งเสียงเตือน (Alarm)
• สามารถแสดงผลออกได้ทั้งแบบกราฟและแบบตาราง เหมือน Microsoft Excel
• สามารถ copy ข้อมูลไปที่โปรแกรม Microsoft Excel ได้
• สามารถโหลดข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย
• รองรับการใช้งานได้ที่อุณหภูมิติดลบถึง -40 – 70C สามารถใช้งานหลากหลายประเภท เช่น ตู้คอนเทรนเนอร์ ห้องเย็น ห้องแล็ป ฯลฯ
• มาตราฐาน IP 67 or IP 40 สามารถป้องกันน้ำได้ (เฉพาะบางรุ่น)

Showing 1–12 of 55 results