เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมคับเปิ้ล

เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมคับเปิ้ล
เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคับเปิ้ล Thermocouple Thermometer
Thermometers As a global leader in temperature measurement, the range of thermometer models is unrivaled. With both handheld and table or wall-mounted models, Products offers multiple choices for use as a room thermometer, indoor/ outdoor thermometer, water thermometer, food/cooking stem thermometer and a non-contact forehead thermometer. Turn to tool for thermocouple thermometers, dual-input thermometers, datalogging models, and other specialty models. Models include wired remote probes and wireless thermometer choices.

Showing 1–12 of 36 results