เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO
เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO Meter (Dissolved Oxygen meter) เครื่องวัดค่า DO เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดค่า เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ, วิธีวัดออกซิเจนในน้ำ, เครื่องวัดออกซิเจนในบ่อกุ้ง, dissolved oxygen meter, เครื่องวัด do hanna, เครื่องวัด do meter ราคา,DO Meter,Dissolved Oxygen meter,เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ, DO meter, Dissolved oxygen meter, เครื่องวัดค่า DO,เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัด do, เครื่องวัดหาค่า DO meter,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,DO Meter,เครื่องวัด do meter ราคาถูก

ค่าออกซิเจนละลาย (DO): แหล่งน้ำที่เหมาะแก่การดำรงชีวิต การขยายพันธุ์และการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ควรมีค่า DO ไม่ต่ำกว่า 5 มก./ลิตร อย่างไรก็ตาม ถ้าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำมีค่าต่ำกว่า 2 มก./ลิตร จะไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ และถ้าไม่มีปริมาณ DO จะเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th/contact/FAQs_water.html

Showing 1–12 of 17 results