ORP Meter เครื่องวัดโออาร์พี

เครื่องวัดโออาร์พี ORP Meter

ค่าโออาร์พี ( ORP ย่อมาจาก Oxidation-Reduction Potential ) 

ค่า โออาร์พี ORP Meter เป็นค่าที่หักล้างกันระหว่างโปรตรอน กับอิเลคตรอน โดยใช้ ORP มิเตอร์เป็นตัววัด ผลที่ได้มีค่าเป็น บวก หรือ ลบ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับน้ำนั้นๆ เช่น น้ำประปามีค่า ORP +400 mV., น้ำแร่(บางชนิด) มีค่า +80 ถึง + 200 mV. น้ำที่มีค่าคุณภาพสูงที่ดีต่อร่างกาย ควรมีค่า ORP ติดลบ ค่า ORP นี้ แสดงความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ยิ่งมีค่าต่ำยิ่งมีประสิทธิภาพสูงในการต้านอนุมูลอิสระ(ต้องใช้เครื่องวัด ORP meter)

ค่าโออาร์พี ( ORP ย่อมาจาก Oxidation-Reduction Potential ) อนุมูลอิสระ คือ เพชฌฆาตเงียบ มีการวิจัยพบว่า โรคภัยไข้เจ็บมากกว่า 90 ชนิด มีความสัมพันธ์กับอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระสามารถโจมตีได้ทุกอวัยวะของร่างกาย ที่ร้ายที่สุดคือ DNA ในเซลล์ อาจทำให้เซลล์เพี้ยน “ก่อให้เกิดมะเร็ง” อนุมูลอิสระ เกิดจากการสูญเสียอิเลคตรอน ทำให้ตัวมันไม่เสถียร จึงต้องแย่งชิงอิเลคตรอนจากโมเลกุลของเซลล์ดีๆที่อยู่รอบข้าง ส่วนโมเลกุลที่เสียอิเลคตรอนไป ก็จะกลายเป็นอนุมูลอิสระตัวใหม่ขึ้นมาแทน และไปแย่งชิงอิเลคตรอนจากเซลล์ใกล้เคียงต่อกันเป็นทอดๆเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ (แบบเดียวกับระเบิดปรมาณู) มันจึงสร้างความเสียหายอย่างมากต่อร่างกาย วิธีแก้ปัญหาคือ หยุดปฏิกริยาห่วงโซ่นี้ โดยการให้ แอคทีฟ ไฮโดรเจน (Active Hydrogen, H- ) คือ การเพิ่มอิเลคตรอนวงนอกสุดให้กับไฮโดรเจนอีกหนึ่งตัว และพร้อมที่จะสละอิเลคตรอนที่เพิ่มให้กับอนูมูลอิสระ โดยที่ตัวมันยังเสถียรอยู่เหมือนเดิม อนุมูลอิสระ (Free Oxygen Radical) จะกลายเป็นออกซิเจนปกติที่เสถียร หยุดห่วงโซ่การทำลายล้าง และยังได้ออกซิเจนเข้ามาเพิ่มในร่างกาย

น้ำ ดื่มที่มีค่าโออาร์พีเป็นลบ จะมีแอคทีฟ ไฮโดรเจนอยู่ในน้ำ น้ำดื่มที่มีค่าโออาร์พีเป็นลบ จะต้านอนุมูลอิศระได้ดีกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิด (สารต้านอนุมูลอิสระจากวิตามิน หรือ สารอย่างอื่น เมื่อให้อิเลคตรอนของตัวเองไป มันก็จะกลายเป็นอนุมูลอิสระอ่อนๆแทน ถือว่าการกำจัดไม่เสร็จเด็ดขาด)

เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP, เครื่องวัดโออาร์พี ORP, ORP Meter, เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP, เครื่องวัดโออาร์พี ORP, ORP Meter,เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP, เครื่องวัดโออาร์พี ORP, ORP Meter

แหล่งที่มา: http://kangenthai.blogspot.com/2012/07/alkaline-micro-cluster-orp-antioxidation.html

Showing all 6 results