pH meter แบบตั้งโต๊ะ

pH Meter แบบตั้งโต๊ะ (Benchtop)
pH meter แบบตั้งโต๊ะ Benchtop สินค้าคุณภาพสูง
pH Meter แบบตั้งโต๊ะ (Benchtop) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ลักษณะของแข็ง หรือของเหลว ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย, น้ำดื่ม, อาหารและเครื่องดื่ม หรือการทดสอบทางเคมี ห้อง LAB และงานเภสัชกรรม pH Meter แบบตั้งโต๊ Benchtop มีให้เลือกหลายแบบ  แยกตามโหมดมีการวัดค่าที่แตกต่างกันได้ เช่น pH, mV, ไอออน (ion) และการนำไฟฟ้า EC โดยเพิ่มหัววัด Probe แต่ละประเภท
pH meter แบบตั้งโต๊ะ (Benchtop) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก

รายการสินค้า:


Showing all 9 results