Sale!

หลอดตะเกียบประหยัดไฟฟ้า ขนาด 20 วัตต์ ใช้ไฟ DC 12 โวล์ท

฿320.00 ฿300.00

*** หลอดคุณภาพมาตราฐาน ไม่มีเสียงหวืด และมีอายุการใช้งานนาน *** กำลังไฟ 20 วัตต์ (แต่ให้ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้ขนาด 80 วัตต์) เหมาะใช้ระบบโซล่าเซลล์

รหัสสินค้า: 66 หมวดหมู่:
Sale!

หลอดตะเกียบประหยัดไฟฟ้า ขนาด 11 วัตต์ ใช้ไฟ DC 12 โวล์ท

฿280.00 ฿260.00

*** หลอดคุณภาพมาตราฐาน ไม่มีเสียงหวืด และมีอายุการใช้งานนาน *** กำลังไฟ 11 วัตต์ (แต่ให้ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้ขนาด 60 วัตต์) เหมาะใช้ระบบโซล่าเซลล์

รหัสสินค้า: 64 หมวดหมู่:
Sale!

หลอดตะเกียบประหยัดไฟฟ้า ขนาด 5 วัตต์ ใช้ไฟ DC 12 โวล์ท

฿220.00 ฿200.00

*** หลอดคุณภาพมาตราฐาน ไม่มีเสียงหวืด และมีอายุการใช้งานนาน *** กำลังไฟ 5 วัตต์ (แต่ให้ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้ขนาด 25 วัตต์) เหมาะใช้ระบบโซล่าเซลล์

รหัสสินค้า: 49 หมวดหมู่: