เครื่องวัดความดันต่าง ความเร็วลม Pitot Tube Anemometer + Differential Manometer (0.7psi) รุ่น HD350

฿16,800.00

เครื่องวัดความดัน ความเร็วลม Flow Rate – เครื่องวัดความดันต่าง Pitot Tube Anemometer + Differential Manometer ยี่ห้อ Extech, USA

รายละเอียด

เครื่องวัดความดัน ความเร็วลม Flow Rate – เครื่องวัดความดันต่าง Pitot Tube Anemometer + Differential Manometerรุ่น HD350 , Extech USA

HD350 : Pitot Tube Anemometer + Differential Manometer (0.7psi) ยี่ห้อ Extech, USA

Measures Air Velocity/Airflow in difficult-to-reach or tight locations

HD350: Pitot Tube Anemometer + Differential Manometer

The HD350 is a Pitot tube anemometer and differential manometer. Measures Differential pressure in 5 selectable units of measure and includes a Pitot tube and 2 connection hoses for measuring Air Velocity/Air Flow. Additional features include data hold, auto power off, zero function, plus manually record/recall up to 99 readings. Built-in USB port. Complete with software and USB cable, 9V battery, pitot tube with two 33.5 in. (85 cm) connection hoses, 100-240 Volt universal AC Adaptor and hard carrying case.
เครื่องวัดความดันลม EXTECH HD350
Features:
  • Simultaneous display of Pressure, Air Velocity or Air Flow plus Temperature
  • ±0.7252psi range
  • 5 selectable units of pressure measurement
  • Max/Min/Avg recording and Relative time stamp
  • Data Hold and Auto power off functions
  • Large LCD display with backlighting
  • Zero function for offset correction or measurement
  • Store/Recall up to 99 readings in each mode
  • USB port includes software
  • Includes Windows® compatible software with cable, 9V battery, pitot tube with two 33.5” (85cm) connection hoses, 100V-240V universal AC Adaptor, and hard carrying case
เครื่องวัดความดันลม EXTECH HD350
Specifications:
Unit Range Max. Resolution Basic Accuracy
 Pressure
 psi  0.7252psi  0.0001  ±0.3%FS
 mbar  50.00mbar  0.01  ±0.3%FS
 inH2O  20.07inH2O  0.01  ±0.3%FS
 mmH2O  509.8mmH2O  0.01  ±0.3%FS
 Pa  5000Pa  1  ±0.3%FS
 Repeatability  ±0.2% (Max. ±0.5%FS)
 Linearity/Hysteresis  ±0.29FS
 Maximum Pressure  10psi
 Response Time  0.5s typical
 Air Velocity
 ft/min  200 to 15733       1  ±3% rdg
 m/s  1 to 80.00  0.01  ±3% rdg
 km/h  3.5 to 288.0    0.1  ±3% rdg
 MPH  2.25 to 178.66  0.01  ±3% rdg
 knots  2.0 to 154.6    0.1  ±3% rdg
 Air Flow
 CFM  0 to 99,999  0.001  ±3% rdg
 CMM  0 to 99,999  0.001  ±3% rdg
 Temperature
 °C  0 to 50°C  0.1°  ±1°C
 °F  32.0 to 122.0°F  0.1°  ±2°F
 Dimensions  Meter: 8.2×2.9×1.9″(210x75x50mm) /12oz(340g)
PitotTube: 15.4×7.7”(390x195mm) /7.2oz(204g)
 Weight
 CE   เครื่องวัดความดัน Pitot Tube Anemometer + Differential Manometer Extech HD350
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
เครื่องวัดความดันลม EXTECH HD350