เครื่องวัดความดัน Manometer, KIMO รุ่น MP 105

General Scientific Instrument> เครื่องมือวัด ทั่วไป ในงาน อุตสาหกรรม > Manometer เครื่องวัดความดัน > เครื่องวัดความดัน Manometer รุ่น MP 105

รหัสสินค้า: KIMO MP105 หมวดหมู่:

รายละเอียด

General Scientific Instrument  > เครื่องมือวัด ทั่วไป ในงาน อุตสาหกรรม > Manometer เครื่องวัดความดัน > เครื่องวัดความดัน Manometer รุ่น MP105 > KIMO > Made In France 

พร้อม CERTIFICATE  Calibration Certificate  Made in France , ผลิตภัณฑ์ จาก ฝรั่งเศสKIMO made in France

Applications : for pressure

เครื่องมือวัด Electronics Portable Instruments

Supplied with calibration certificate and transport case

Measuring range
MP 100 : 0 to 1000 Pa • Resolution 1 Pa
MP 101 : 0 to 1000 mmH2O • from 0 to ±200mmH2O Resolution 0,1 mmH2O ; 1 mmH2O beyond

MP 105 : 0 to 500 mBar • Resolution 0.1 mBar
MP 112 : 0 to 2000 mBar • Resolution 1 mBar
MP 120 :
0 to 1000 Pa • Resolution 1 Pa
2 à 40 m/s • Resolution 0.1 m/s

Functions 
Manometer : Pressure, differential pressure, manual autocalibration, Hold function, min/max. values

Choice of units
MP 100 : Pa, mmH2O, In Wg, DaPa
MP 101 : KPa, mmH2O, In Wg, mBar, mmHg, DaPa
MP 105 : KPa, In Wg, mBar, mmHg, PSI
MP 112 : KPa, In Wg, mBar, mmHg, PSI, bar
MP 120 : Pa, mmH2O, In Wg, daPa, m/s, fpm, km/h
เครื่องวัดความดัน Manometer รุ่น MP100
*All accuracies indicated in this document were stated in laboratory conditions and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with required compensation.
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า

Download   MP 105 Brochure ( 487kb )

 

เครื่องวัดความดัน Manometer, KIMO รุ่น MP 101

General Scientific Instrument> เครื่องมือวัด ทั่วไป ในงาน อุตสาหกรรม > Manometer เครื่องวัดความดัน > เครื่องวัดความดัน Manometer รุ่น MP 101

รหัสสินค้า: KIMO MP101 หมวดหมู่:

รายละเอียด

General Scientific Instrument  > เครื่องมือวัด ทั่วไป ในงาน อุตสาหกรรม > Manometer เครื่องวัดความดัน > เครื่องวัดความดัน Manometer รุ่น MP101 > KIMO > Made In France 

พร้อม CERTIFICATE  Calibration Certificate  Made in France , ผลิตภัณฑ์ จาก ฝรั่งเศสKIMO made in France

Applications : for pressure

เครื่องมือวัด Electronics Portable Instruments

Supplied with calibration certificate and transport case

Measuring range
MP 100 : 0 to 1000 Pa • Resolution 1 Pa

MP 101 : 0 to 1000 mmH2O • from 0 to ±200mmH2O Resolution 0,1 mmH2O ; 1 mmH2O beyond
MP 105 : 0 to 500 mBar • Resolution 0.1 mBar
MP 112 : 0 to 2000 mBar • Resolution 1 mBar
MP 120 :
0 to 1000 Pa • Resolution 1 Pa
2 à 40 m/s • Resolution 0.1 m/s

Functions 
Manometer : Pressure, differential pressure, manual autocalibration, Hold function, min/max. values

Choice of units
MP 100 : Pa, mmH2O, In Wg, DaPa
MP 101 : KPa, mmH2O, In Wg, mBar, mmHg, DaPa
MP 105 : KPa, In Wg, mBar, mmHg, PSI
MP 112 : KPa, In Wg, mBar, mmHg, PSI, bar
MP 120 : Pa, mmH2O, In Wg, daPa, m/s, fpm, km/h
เครื่องวัดความดัน Manometer รุ่น MP100
*All accuracies indicated in this document were stated in laboratory conditions and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with required compensation.
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า
Download   MP 101 Brochure ( 487kb )

เครื่องวัดความดัน Manometer, KIMO รุ่น MP 100

General Scientific Instrument> เครื่องมือวัด ทั่วไป ในงาน อุตสาหกรรม > Manometer เครื่องวัดความดัน > เครื่องวัดความดัน Manometer รุ่น MP100

รหัสสินค้า: KIMO MP100 หมวดหมู่:

รายละเอียด

General Scientific Instrument  > เครื่องมือวัด ทั่วไป ในงาน อุตสาหกรรม > Manometer เครื่องวัดความดัน > เครื่องวัดความดัน Manometer รุ่น MP100 > KIMO > Made In France 

พร้อม CERTIFICATE  Calibration Certificate  Made in France , ผลิตภัณฑ์ จาก ฝรั่งเศสKIMO made in France

Applications : for pressure

เครื่องมือวัด Electronics Portable Instruments

Supplied with calibration certificate and transport case

Measuring range
MP 100 : 0 to 1000 Pa • Resolution 1 Pa
MP 101 : 0 to 1000 mmH2O • from 0 to ±200mmH2O Resolution 0,1 mmH2O ; 1 mmH2O beyond
MP 105 : 0 to 500 mBar • Resolution 0.1 mBar
MP 112 : 0 to 2000 mBar • Resolution 1 mBar
MP 120 :
0 to 1000 Pa • Resolution 1 Pa
2 à 40 m/s • Resolution 0.1 m/s

Functions 
Manometer : Pressure, differential pressure, manual autocalibration, Hold function, min/max. values

Choice of units
MP 100 : Pa, mmH2O, In Wg, DaPa
MP 101 : KPa, mmH2O, In Wg, mBar, mmHg, DaPa
MP 105 : KPa, In Wg, mBar, mmHg, PSI
MP 112 : KPa, In Wg, mBar, mmHg, PSI, bar
MP 120 : Pa, mmH2O, In Wg, daPa, m/s, fpm, km/h
เครื่องวัดความดัน Manometer รุ่น MP100
*All accuracies indicated in this document were stated in laboratory conditions and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with required compensation.
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า
Download   MP 100 Brochure ( 487kb )