เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer รุ่น AN310

฿13,000.00

Measures Air Velocity, Air Flow, Relative Humidity, Wet Bulb and Dew Point ยี่ห้อ EXTECH , USA

รหัสสินค้า: EXTECH AN310 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่อง มือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > Thermo-Anemometer/Datalogger > เครื่องวัดความเร็วลม > เครื่องวัดปริมาตรลม CFM/CMM > อุณหภูมิ-ความชื้น > Wet Bulb and Dew Point รุ่น AN310

AN310 : Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer ยี่ห้อ EXTECH , USA

Measures Air Velocity, Air Flow, Relative Humidity, Wet Bulb and Dew Point

The AN310 is a Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer. This meter measures Air Velocity, Air Flow, Relative Humidity, Wet Bulb and Dew Point. Extech’s Large Vane Thermo-Anemometer series allows for more precise readings on larger size ducts. With Min/Max, Data Hold, and Auto power off functions. Complete with 4 AAA batteries and hard carrying case.
เครื่องวัดความเร็วลม EXTECH AN310
Features:
 • 4″ (10cm) vane allows for more precise readings on larger size ducts
 • Air Velocity, Air Flow, Relative Humidity, Wet Bulb and Dew Point
 • Built-in thermistor for air temperature
 • Multipoint and timed average calculations
 • Min/Max, Data Hold, and Auto power off
 • Complete with four AAA batteries and hard carrying case

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Comparisons: Extech AN3xxSeries Fuction Table AN300 Series
เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer รุ่น AN300

รุ่น AN300
3 in 1

เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer รุ่น AN310
รุ่น AN310
6 in 1
เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer + CO2 รุ่น AN320
รุ่น AN320
7 in 1
 • ความเร็วลม
 • ปริมาตรลม
 • อุณหภูมิ
 • ความเร็วลม
 • ปริมาตรลม
 • อุณหภูมิ
 • ความชื้น
 • Wet Bulb
 • Dew Point
 • ความเร็วลม
 • ปริมาตรลม
 • อุณหภูมิ
 • ความชื้น
 • Wet Bulb
 • Dew Point
 • CO2
 Wind speed range 0.2 ~ 30 m/s
40 ~ 5900 ft/min
 Wind speed accuracy  ±(1.5% of reading + 0.3m/s) for under 20m/s  ±(3% of reading + 0.3m/s) for above 20m/s
 Air temp. range   -20~60°C (-4 to 140°F)
 Air temp. resolution  0.1°C/°F
 Air temp. accuracy  ±0.6°C (1.1°F)
 Air RH% range   0.1%RH~99.9%RH
 Air RH% resolution  –  0.1%RH
 Air RH% accuracy  –  ±3%RH ( at 25°C, 10~90%RH, other ±5%RH)
 Wet Bulb temp.  –  -20~59.9°C (-4 to 140°F)
 Dew point temp.  –  -5~59.9°C (23 to 140°F)
 Air volume display   0 to 99999m3/s
 Air volume resolution  0.1(0 to 9999.9) or 1(10000 to 99999)
 CO2 range 0~9999 ppm,(5001~9999 ppm out of scale range)
 CO2 accuracy ±30ppm±5% of reading (0~5000ppm)
  LCD size 32.5(H) x 54(w) mm
  Dimension (mm) 10.6×4.2×2” (269x106x51mm)
  weight 7oz (200g)
  Battery AAA x 4pcs.
 *Optional accessory
AN300-C – Cone/Funnel Adapters The meter has a cone and square preset. With this optional kit it would allow HVAC technicians to be freed from the hassle of calculating dimensions and allow for quick and easy air flow measurments for these common duct sizes. Airflow cone ( w/soft carry case )Airflow cone(w/soft carry case)

 • Round cone (dia. 210 mm)  • Square cone (346×346 mm)

 Standard Package  Meter/Battery/Manual/Hard carry case

CE  เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer รุ่น AN300 เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer รุ่น AN300

Ordering information:
AN300……………Large Vane CFM/CMM Thermo–Anemometer
AN310……………Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer
AN320……………Large Vane CFM/CMM Anemometer /Psychrometer + CO2
AN300-C………..Airflow Cone and Funnel Adapters
เครื่องวัดความเร็วลม EXTECH AN310
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
เครื่องวัดความเร็วลม EXTECH AN310

เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer รุ่น AN300

฿11,000.00

เครื่องวัดความเร็วลม Measures Air Velocity, Air Flow and Temperature ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: EXTECH AN300 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > Thermo-Anemometer/Datalogger > เครื่องวัดความเร็วลม > เครื่องวัดปริมาตรลม CFM/CMM > อุณหภูมิลม รุ่น AN300

EXTECH AN300 : เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer ยี่ห้อ Extech, USA

Measures Air Velocity, Air Flow and Temperature

The AN300 is a Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer. This meter measures Air Velocity, Air Flow and Temperature. Extech’s Large Vane Thermo-Anemometer series allows for more precise readings on larger size ducts. Each meter simultaneously displays Airflow or Air Velocity and Temperature. Complete with 4 AAA batteries and hard carrying case.
เครื่องวัดความเร็วลม EXTECH AN300
Features:
 • 4″ (10cm) vane allows for more precise readings on larger size ducts
 • Air Velocity, Air Flow and Temperature
 • Built-in thermistor for air temperature
 • Multipoint and timed average calculations
 • Min/Max, Data Hold, and Auto power off
 • Complete with four AAA batteries and hard carrying case

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Comparisons: Extech AN3xxSeries Fuction Table AN300 Series
เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer รุ่น AN300รุ่น AN3003 in 1 เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer รุ่น AN310รุ่น AN3106 in 1 เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer + CO2 รุ่น AN320

รุ่น AN3207 in 1

 • ความเร็วลม
 • ปริมาตรลม
 • อุณหภูมิ
 • ความเร็วลม
 • ปริมาตรลม
 • อุณหภูมิ
 • ความชื้น
 • Wet Bulb
 • Dew Point
 • ความเร็วลม
 • ปริมาตรลม
 • อุณหภูมิ
 • ความชื้น
 • Wet Bulb
 • Dew Point
 • CO2
 Wind speed range 0.2 ~ 30 m/s
40 ~ 5900 ft/min
 Wind speed accuracy  ±(1.5% of reading + 0.3m/s) for under 20m/s  ±(3% of reading + 0.3m/s) for above 20m/s
 Air temp. range   -20~60°C (-4 to 140°F)
 Air temp. resolution  0.1°C/°F
 Air temp. accuracy  ±0.6°C (1.1°F)
 Air RH% range   0.1%RH~99.9%RH
 Air RH% resolution  –  0.1%RH
 Air RH% accuracy  –  ±3%RH ( at 25°C, 10~90%RH, other ±5%RH)
 Wet Bulb temp.  –  -20~59.9°C (-4 to 140°F)
 Dew point temp.  –  -5~59.9°C (23 to 140°F)
 Air volume display   0 to 99999m3/s
 Air volume resolution  0.1(0 to 9999.9) or 1(10000 to 99999)
 CO2 range 0~9999 ppm,(5001~9999 ppm out of scale range)
 CO2 accuracy ±30ppm±5% of reading (0~5000ppm)
  LCD size 32.5(H) x 54(w) mm
  Dimension (mm) 10.6×4.2×2” (269x106x51mm)
  weight 7oz (200g)
  Battery AAA x 4pcs.
 *Optional accessory
AN300-C – Cone/Funnel Adapters The meter has a cone and square preset. With this optional kit it would allow HVAC technicians to be freed from the hassle of calculating dimensions and allow for quick and easy air flow measurments for these common duct sizes. Airflow cone ( w/soft carry case )Airflow cone(w/soft carry case)

• Round cone (dia. 210 mm)  • Square cone (346×346 mm)

 Standard Package Meter/Battery/Manual/Hard carry case

CE  เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer รุ่น AN300 เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer รุ่น AN300

Ordering information:
AN300……………Large Vane CFM/CMM Thermo–Anemometer
AN310……………Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer
AN320……………Large Vane CFM/CMM Anemometer /Psychrometer + CO2
AN300-C………..Airflow Cone and Funnel Adapters
เครื่องวัดความเร็วลม EXTECH AN300
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
เครื่องวัดความเร็วลม EXTECH AN300

เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer plus CO2 รุ่น AN320

฿22,000.00

Measures Air Velocity, Air Flow, Relative Humidity, Wet Bulb, Dew Point and Carbon Dioxide (CO2) ยี่ห้อ EXTECH , USA

รหัสสินค้า: EXTECH AN320 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > Thermo-Anemometer/Datalogger เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดปริมาตรลม CFM/CMM / อุณหภูมิ / ความชื้น / Wet Bulb / Dew Point and CO2 รุ่น AN320

EXTECH AN320 : Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer plus CO2 ยี่ห้อ EXTECH , USA

Measures Air Velocity, Air Flow, Relative Humidity, Wet Bulb, Dew Point and Carbon Dioxide

The AN320 is a Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer plus CO2. This meter measures Air Velocity, Air Flow, Relative Humidity, Wet Bulb, Dew Point and Carbon Dioxide. Extech’s Large Vane Thermo-Anemometer series allows for more precise readings on larger size ducts. Min/Max, Data Hold, and Auto power off functions. Complete with 4 AAA batteries and hard carrying case.
เครื่องวัดความเร็วลม EXTECH AN320
Features:
 • 4″ (10cm) vane allows for more precise readings on larger size ducts
 • Air Velocity, Air Flow, Relative Humidity, Wet Bulb and Dew Point, Carbon Dioxide (CO2)
 • Built-in thermistor for air temperature
 • Multipoint and timed average calculations
 • Min/Max, Data Hold, and Auto power off
 • Complete with four AAA batteries and hard carrying case

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Comparisons: Extech AN3xxSeries Fuction Table AN300 Series
เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer รุ่น AN300รุ่น AN3003 in 1
เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer รุ่น AN310
รุ่น AN3106 in 1
เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer + CO2 รุ่น AN320

รุ่น AN3207 in 1

 • ความเร็วลม    
 • ปริมาตรลม     
 • อุณหภูมิ
 • ความเร็วลม 
 • ปริมาตรลม
 • อุณหภูมิ
 • ความชื้น
 • Wet Bulb
 • Dew Point
 • ความเร็วลม
 • ปริมาตรลม
 • อุณหภูมิ
 • ความชื้น
 • Wet Bulb
 • Dew Point
 • CO2
 Wind speed range 0.2 ~ 30 m/s
40 ~ 5900 ft/min
 Wind speed accuracy  ±(1.5% of reading + 0.3m/s) for under 20m/s
±(3% of reading + 0.3m/s) for above 20m/s
 Air temp. range   -20~60°C (-4 to 140°F)
 Air temp. resolution  0.1°C/°F
 Air temp. accuracy  ±0.6°C (1.1°F)
 Air RH% range   0.1%RH~99.9%RH
 Air RH% resolution  –  0.1%RH
 Air RH% accuracy  –  ±3%RH ( at 25°C, 10~90%RH, other ±5%RH)
 Wet Bulb temp.  –  -20~59.9°C (-4 to 140°F)
 Dew point temp.  –  -5~59.9°C (23 to 140°F)
 Air volume display   0 to 99999m3/s
 Air volume resolution  0.1(0 to 9999.9) or 1(10000 to 99999)
 CO2 range 0~9999 ppm,(5001~9999 ppm out of scale range)
 CO2 accuracy ±30ppm±5% of reading (0~5000ppm)
  LCD size 32.5(H) x 54(w) mm
  Dimension (mm) 10.6×4.2×2” (269x106x51mm)
  weight 7oz (200g)
  Battery AAA x 4pcs.
 *Optional accessory
AN300-C – Cone/Funnel Adapters
The meter has a cone and square preset.
With this optional kit it would allow HVAC
technicians to be freed from the hassle
of calculating dimensions and allow for
quick and easy air flow measurments for
these common duct sizes.
Airflow cone ( w/soft carry case )Airflow cone(w/soft carry case)

Round cone (dia. 210 mm)  • Square cone (346×346 mm)

 Standard Package Meter/Battery/Manual/Hard carry case

CE  เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer รุ่น AN300 เครื่องวัดความเร็วลม Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer รุ่น AN300

Ordering information:
AN300……………Large Vane CFM/CMM Thermo–Anemometer
AN310……………Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer
AN320……………Large Vane CFM/CMM Anemometer /Psychrometer + CO2
AN300-C………..Airflow Cone and Funnel Adapters
เครื่องวัดความเร็วลม EXTECH AN320
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
เครื่องวัดความเร็วลม EXTECH AN320