เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Wireless Weather Station Kit รุ่น WTH600-E-KIT

฿5,900.00

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Weather Station, Indoor/Outdoor Wireless Station Wireless Transmitter with 5 built-in Sensors Operates at 868MHz (for EU&UK,All other regions.) ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: WTH600-E-KIT หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องวัดสภาพอากาศ เวลา อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station, Time, Temperature, Barometric Pressure, Weather Symbols  เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station รุ่น WTH600-E-KIT

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน แบบไร้สาย Wireless Weather Station Extech, USA

WTH600-E-KIT : Wireless Weather Station Kit ยี่ห้อ Extech, USA

Indoor Wireless Base Station plus Outdoor Wireless Transmitter with 5 built-in Sensors

For Radio Controlled Clock feature, this product operates at 868 MHz compatible for EU & UK regions.
All other regions, user can manually set the clock mode.

Extech’s Weather Station helps you plan your day-to-day outdoor activities that may be affected by weather conditions including businesses involved with construction, agriculture, and recreation. The WTH600-E-KIT includes an indoor Wireless Base Station with a large LCD displaying indoor Temperature, Humidity, and outdoor weather conditions, plus date and time. It also comes with an outdoor Wireless Transmitter with 5 built-in sensors, including a self-emptying rain collector for measuring rainfall, wind cups for wind speed, wind vane for wind direction, and temperature and humidity sensors. It sends data by a low power radio frequency to the Base Sation up to 150m away. The kit comes assembled for easy installation.

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน

Features:

 • Indoor Base Station:
  • Weather Forecast displays Sunny, Partially Cloudy, Cloudy, Rainy, Stormy, or Snowy condition
  • Barometric pressure in Relative or Absolute readings
  • Displays Rain Rate, Daily, Weekly, Monthly and Total Rainfall measurement (in inches or millimeters)
  • Historical bar chart display for rainfall (past 5 days) or pressure changes (1, 3, 6, 12, 24 hours)
  • Measures Indoor Temperature and Humidity and indicates comfort level and dew-point
  • Max/Min readings with time-date stamps
  • Hourly records for the past 24 hours
  • Hi/Lo alert setting (indoor & outdoor temperature, windspeed, and rainfall)
  • Flashing Amber LED indicator for Hi/Lo Alert warning
  • Amber LED backlight
   – Low battery indicator for sensor and main unit
   – Signal strength indication for sensor
  • Clock display with date and weekday (5 languages: EN / DE / FR / IT/ ES)
  • Clock alarm function and Ice-Alert
 • Outdoor Transmitter:
  • Outdoor weatherproof (IP67) transmitter with 5 built-in sensors measuring Wind Speed, Wind Direction, Rainfall, Temperature, and Humidity
  • Long-range transmission up to 150m between Outdoor Wireless Transmitter and Indoor Base Station
  • Measures Gust or Average Wind Speed in (mph, m/s, km/h, knots)
 • Clock Mode operates at 868 MHz frequency for EU and UK regions (all other countries, user can manually set the clock mode)
 • Completes with one Base Station with 3 AA batteries and one Transmitter with 3 AA batteries

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน
Specifications:
Wireless Indoor Base Station Specifications Range Max Resolution Basic Accuracy
Temperature -40 to 158°F (-40 to 70°C) 0.1° ±2°F (±1°C)
Relative Humidity 20 to 90%RH 1%RH ±5%RH
Barometer 15.95 to 32.48 inHg 0.01 inHg ±0.12 inHg
405 to 825 mmHg 0.1 mmHg ±3 mmHg
540 to 1100 hPa 1hPa ±4 hPa
Dew Point (Calculated) -40 to 158°F (-40 to 70°C) 0.1°
Weather forecast Sunny / Clear, slightly Cloudy, Cloudy, Rainy, Rainy / Stormy and Snowy
Radio Controlled Atomic Clock
 Synchronization Auto or disabled
 Clock display HH:MM:SS / Weekday
 Hour format 12hr AM/PM or 24hr
 Calendar MM/DD
 Languages (weekday) EN, FR, DE, ES, IT
 Time signal WWVB
 Time zones PST, MST, CST, EST, AST, NST
 DST (daylight savings) AUTO / OFF
Frequency 868 MHz (EU/UK) for Clock Mode
Wireless Outdoor Transmitter Specifications Range Max Resolution Basic Accuracy
Temperature -40 to 176°F (-40 to 80°C) 0.1° ±1.0°F (±0.5°C)
Relative Humidity 1 to 99%RH 1%RH ±3%RH
Wind Speed
 m/s (meters per second) 0 to 50m/s 0.1m/s ±6%
 km/h (kilometers per hour) 0 to 180km/h 0.1km/h ±6%
 MPH (miles per hour) 0 to 112MPH 0.1MPH ±6%
 knots (nautical miles per hour) 0 to 97 knots 0.1knots ±6%
Wind Direction 16 points
Weather Index
 Wind Chill -40~158°F (-40~70°C) 0.1° ±1°F (±2°C)
 Heat Index 78.8~122°F (26~50°C) 0.1°
Rain Gauge 0 to 393.7″ (0 to 9999mm) 0.0157″ (0.4mm) ±7% or 1 tip (whichever is greater)
Dimensions Indoor Base Station: 4.7 x 7.5 x 0.9″ (120 x 190 x 22 mm);
Outoor Transmitter: 13.5 x 15.5 x 5.5″ (343.5 x 393.5 x 136 mm)
Weight Indoor Base Station: 13.1 oz. (370g) with batteries;
Outoor Transmitter: 23.7 oz. (673g) with batteries
EXTECH WTH600-KIT Wireless Weather Station Kit : Indoor Wireless Base Station plus Outdoor Wireless Transmitter with 5 built-in Sensors
Extech’s Weather Station helps you plan your day-to-day outdoor activities that may be affected by weather conditions including businesses involved with construction, agriculture, and recreation. The WTH600-E-KIT includes an indoor Wireless Base Station with a large LCD displaying indoor Temperature, Humidity, and outdoor weather conditions, plus date and time. It also comes with an outdoor Wireless Transmitter with 5 built-in sensors, including a self-emptying rain collector for measuring rainfall, wind cups for wind speed, wind vane for wind direction, and temperature and humidity sensors. It sends data by a low power radio frequency to the Base Sation up to 450ft (150m) away. The kit comes assembled for easy installation.

 

CE FCC Certification.  warranty  เครื่องวัดสภาพอากาศ Wireless Weather Station Kit รุ่น Extech WTH600-KIT    

Ordering Information:  
WTH600-E-KIT………….Wireless Weather Station Kit (one each – Base Station and Transmitter)
NOTE: For Radio Controlled Clock feature, this product operates at 868 MHz compatible for EU & UK regions.
All other regions, user can manually set the clock mode.

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Wireless Weather Station Kit รุ่น Extech WTH600-KIT

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน เวลา อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station, Indoor Wireless Base Station plus Outdoor Wireless Transmitter with 5 built-in Sensors ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: Extech WTH600-KIT (for North America only.) หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องวัดสภาพอากาศ เวลา อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station, Time, Temperature, Barometric Pressure

Weather Symbols  เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station รุ่น WTH600-KIT

เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station Extech, USA

WTH600-KIT: Wireless Weather Station Kit ยี่ห้อ Extech, USA

Indoor Wireless Base Station plus Outdoor Wireless Transmitter with 5 built-in Sensors

Operates at 915MHz (for North America only.)

Extech’s Weather Station helps you plan your day-to-day outdoor activities that may be affected by weather conditions including businesses involved with construction, agriculture, and recreation. The WTH600-KIT includes an indoor Wireless Base Station with a large LCD displaying indoor Temperature, Humidity, and outdoor weather conditions, plus date and time. It also comes with an outdoor Wireless Transmitter with 5 built-in sensors, including a self-emptying rain collector for measuring rainfall, wind cups for wind speed, wind vane for wind direction, and temperature and humidity sensors. It sends data by a low power radio frequency to the Base Sation up to 450ft (150m) away. The kit comes assembled for easy installation.

Features:

 • Indoor Base Station:
  • Weather Forecast displays Sunny, Partially Cloudy, Cloudy, Rainy, Stormy, or Snowy condition
  • Barometric pressure in Relative or Absolute readings
  • Displays Rain Rate, Daily, Weekly, Monthly and Total Rainfall measurement (in inches or millimeters)
  • Historical bar chart display for rainfall (past 5 days) or pressure changes (1, 3, 6, 12, 24 hours)
  • Measures Indoor Temperature and Humidity and indicates comfort level and dew-point
  • Max/Min readings with time-date stamps
  • Hourly records for the past 24 hours
  • Hi/Lo alert setting (indoor & outdoor temperature, windspeed, and rainfall)
  • Flashing Amber LED indicator for Hi/Lo Alert warning
  • Amber LED backlight
   – Low battery indicator for sensor and main unit
   – Signal strength indication for sensor
  • Clock display with date and weekday (5 languages: EN / DE / FR / IT/ ES)
  • Clock alarm function and Ice-Alert
 • Outdoor Transmitter:
  • Outdoor weatherproof (IP67) transmitter with 5 built-in sensors measuring Wind Speed, Wind Direction, Rainfall, Temperature, and Humidity
  • Long-range transmission up to 450ft (150m) between Outdoor Wireless Transmitter and Indoor Base Station
  • Measures Gust or Average Wind Speed in (mph, m/s, km/h, knots)
 • Operates at 915MHz (for North America only!)
 • Completes with one Base Station with 3 AA batteries and one Transmitter with 3 AA batteries
Specifications:
Wireless Indoor Base Station Specifications Range Max Resolution Basic Accuracy
Temperature -40 to 158°F (-40 to 70°C) 0.1° ±2°F (±1°C)
Relative Humidity 20 to 90%RH 1%RH ±5%RH
Barometer 15.95 to 32.48 inHg 0.01 inHg ±0.12 inHg
405 to 825 mmHg 0.1 mmHg ±3 mmHg
540 to 1100 hPa 1hPa ±4 hPa
Dew Point (Calculated) -40 to 158°F (-40 to 70°C) 0.1°
Weather forecast Sunny / Clear, slightly Cloudy, Cloudy, Rainy, Rainy / Stormy and Snowy
Radio Controlled Atomic Clock
 Synchronization Auto or disabled
 Clock display HH:MM:SS / Weekday
 Hour format 12hr AM/PM or 24hr
 Calendar MM/DD
 Languages (weekday) EN, FR, DE, ES, IT
 Time signal WWVB
 Time zones PST, MST, CST, EST, AST, NST
 DST (daylight savings) AUTO / OFF
Frequency 915 MHz (North American)
Wireless Outdoor Transmitter Specifications Range Max Resolution Basic Accuracy
Temperature -40 to 176°F (-40 to 80°C) 0.1° ±1.0°F (±0.5°C)
Relative Humidity 1 to 99%RH 1%RH ±3%RH
Wind Speed
 m/s (meters per second) 0 to 50m/s 0.1m/s ±6%
 km/h (kilometers per hour) 0 to 180km/h 0.1km/h ±6%
 MPH (miles per hour) 0 to 112MPH 0.1MPH ±6%
 knots (nautical miles per hour) 0 to 97 knots 0.1knots ±6%
Wind Direction 16 points
Weather Index
 Wind Chill -40~158°F (-40~70°C) 0.1° ±1°F (±2°C)
 Heat Index 78.8~122°F (26~50°C) 0.1°
Rain Gauge 0 to 393.7″ (0 to 9999mm) 0.0157″ (0.4mm) ±7% or 1 tip (whichever is greater)
Dimensions Indoor Base Station: 4.7 x 7.5 x 0.9″ (120 x 190 x 22 mm);
Outoor Transmitter: 13.5 x 15.5 x 5.5″ (343.5 x 393.5 x 136 mm)
Weight Indoor Base Station: 13.1 oz. (370g) with batteries;
Outoor Transmitter: 23.7 oz. (673g) with batteries
EXTECH WTH600-KIT Wireless Weather Station Kit : Indoor Wireless Base Station plus Outdoor Wireless Transmitter with 5 built-in Sensors
Extech’s Weather Station helps you plan your day-to-day outdoor
activities that may be affected by weather conditions including
businesses involved with construction, agriculture, and recreation.
The WTH600-KIT includes an indoor Wireless Base Station with a
large LCD displaying indoor Temperature, Humidity, and outdoor
weather conditions, plus date and time. It also comes with an
outdoor Wireless Transmitter with 5 built-in sensors, including a
self-emptying rain collector for measuring rainfall, wind cups for
wind speed, wind vane for wind direction, and temperature and
humidity sensors. It sends data by a low power radio frequency
to the Base Sation up to 450ft (150m) away. The kit comes
assembled for easy installation.
CE   FCC Certification.  warrantyเครื่องวัดสภาพอากาศ Wireless Weather Station Kit รุ่น Extech WTH600-KIT

Ordering Information:  
WTH600-KIT…..Wireless Weather Station Kit (one each – Base Station and Transmitter)
NOTE: This product operates at 915MHz for North America only

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Professional Weather Center รุ่น ST-1030

฿5,000.00

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station

รหัสสินค้า: ST-1030 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station

ST-1030: Professional Weather Center เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station

Features:

 • Solar Power
 • Indoor and outdoor temperature display in degrees Fahrenheit or celsius (user selectable).
 • indoor and outdoor relative humidity displays.
 • Barometric pressure reading in inHg or hPa or mmHg, absolute or relative(user selectable)
 • Detailed display of rainfall data in 1 hour, 24 hours, one week, one month and total since last reset. (user selectable in mm or inch)
 • Wind speed in mph, km/h, m/s, knots, Bft or gust .
 • Wind direction (N、S、W、E、NE、SE、SW、NW) display with LCD compass.
 • Wind chill and Dew point temperature display.
 • Weather forecast display by weather icons(sunny, Overcast, cloudy, rainy, snowy).
 • Weather forecast tendency arrow.
 • Weather alarm modes for temperature, humidity, wind chill, dew point, rainfall, windspeed, air pressure, storm warning.
 • Records Mix/Max indoor and outdoor temperature, humidity.
 • Super bright green LED Back light.
 • Radio controlled time and date with manual setting option(DCF, WWVB selectable)
 • 12 or 24 hour time display.
 • Perpetual calendar.
 • Time zone and Time alarm setting.
 • Wall hanging or free standing.
 • Synchronized instant reception for outdoor weather data.
 • Low battery indicator on the receiver.
Specification:
 Indoor temperature  0°C to +50°C
 Outdoor temperature  -40°C to +60°C
 Temperature accuracy  ±1.0°C
 Humidity range  20% to 90%
 Humidity accuracy  ±5%
 Rain range  0 to 9,999mm
 Pressure Range  750hpa to 1,100hpa
 Power consumption:
 Receiver  3 x AA (1.5V LR6 Alkaline)
 Transmitter
 2 x AA (1.5V LR6 Alkaline
 (solar transmitter use rechargeable batteries)
 Battery life
 Minimum 12months for base station
 Minimum 24months for remote sensor
 Dimensions (HxWxD)  189.5x125x27mm

CE  Weather Station

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Advanced Professional Weather Station รุ่น WMR200A

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station, Oregon Scientific

รหัสสินค้า: WMR200A หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station

Oregon Scientific WMR200A Wireless Solar Powered Professional Weather Station w/ Free Virtual Weather Station Software

WMR200A : Advanced Professional Weather Station WMR200A, Oregon Scientific

The WMR200 Weather Center gives you all the weather data you’ll need—from your own back yard! Equipped with a touch-panel interface for quick and convenient information access, the WMR200 captures over 10 weather measurements, from up to 300 feet away. You’ll see the precise Atomic time, current indoor and outdoor temperature and humidity, wind speed and direction, wind chill, dew point, heat index, barometric pressure and rainfall data.

Features:Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ

 • Displays current moon phase
 • Displays Weather Forecast icons—Sunny, Partly Cloudy, Cloudy, Rainy or Snow
 • Indoor and outdoor (up to 10 wireless sensors) temperature and humidity measurements
 • Measures temperature, humidity, wind chill, wind speed, wind direction, UV index (optional), barometric pressure and rainfall
 • Displays dew point, wind chill and heat index readings
 • Weather alert alarms for temperature, heat index, humidity, dew point, gust wind and rainfall rate
 • Automatically sets itself to the U.S. Atomic Clock
 • Includes 5-language software—English, Dutch, Italy, Spanish and French to store and view weather data on your PC via USB download
 • On-board Data Logger Function stores data with a time stamp
 • Long range transmission of 300 feet (100 meters) at 433MHz between the main unit and remote sensors
 • Main console features touch-screen controls and EL backlight
 • Installation kit allows for multiple mounting options (includes 6 foot mounting pole)
 • Low battery indicator icons for both main units and wireless sensorsOregon WMR200 Weather Station
 • Operating temperature range: -22°C to +70°C (-8°F to 158°F)
 • Includes 6V DC AC adapter for main unit and batteries for wireless sensors
 • Includes 6 foot usb cable
Specifications:
Explanation The WMR200 from Oregon Scientific gives you all the weather data you’ll need— direct from your home!

Equipped with a touch-panel interface for quick and convenient information access, the WMR200 captures over 10 weather measurements, from up to 100 meters away. You’ll see the precise radio-controlled time, current indoor and outdoor temperature and humidity, wind speed and direction, wind chill, dew point, heat index, barometric pressure and rainfall data.

For additional weather monitoring, the unit can support up to ten remote sensors, including a UV monitor (optional).

Contents Includes console with mains adapter, software and USB cable, wind sensor, rain gauge, outdoor temperature & humidity sensor, solar cell to assist powering wind and/or temperature & humidity sensor, mounting pole and mounting hardware.
Indoor Unit
 • Simple and professional designing to match any style in the home, laboratory environment or garden.
 • Large, clear and easy-to-read numbers, icons and charts. Access all information at a glance.
 • Sea level and absolute barometer with 24 hour history and trend bar Graph .
 • Barometric Pressure range, 700 to 1050 mb, displayed in mb/hPa, inHg and mmHg.
 • Local weather forecast for the next 12/24 hours shown with icons.
 • Indoor temperature in °C or °F and % humidity.
 • Wind Chill and Dew Point calculations
 • 12/24 hour clock synchronises with either MSF (UK) or DCF (Germany) clock signals.
 • Will receive from up to 10 temperature & humidity sensors (1 included).
 • Touch screen with HiGlo back light
 • Table stand or wall mount.
Computer PC upload with included USB cable. Console includes built-in datalogger to record weather data at set intervals: 1 minute intervals 19 days, 2 minute intervals 38 days, 5 minute intervals 97 days, 10 minute intervals 194 days, 15 minute intervals 291 days.
Finish Silver
Dimensions 149mm x 198mm x 47mm
Batteries 4 x AA batteries included
Power Battery and/or Mains (Adapter Included for back-up)
Outdoor Unit 4 outdoor units are provided: wind sensor, temperature & humidity, rain gauge and solar cell. The rain gauge is self-tipping. Mounting brackets are included for these sensors.
Sensors
 • Transmit upto 100 metres.
 • Wind Speed displayed in the range 0 to 56 m/s displayed in m/s, kph, mph, knots.
 • Wind Direction displayed on Compass Rose.
 • Temperature in the range -30°C to 60°C displayed in °C or °F.
 • Relative Humidity in the range 25% to 90%.
 • Rainfall in mm or inches and rate in mm or inches per hour.
 • Rain rate measurement, Cumulative Rainfall from last memory reset, Past 24 hours rainfall and Hourly rainfall.
 • Time/date stamped max and min recording for all sensors.
 • Calculated values for dew point and wind chill.

Additional sensors, shown in the Related Products to the left, are available for UV, temperature & humidity, and pool/pond temperature.

Dimensions
 • Wind Sensor: 178 x 76 x 214mm
 • Temperature & Humidity Sensor: 65mm x 95mm x 28mm
 • Rain Gauge: 107mm x 87mm x 56mm
Batteries
 • Wind Sensor: 2 x AA batteries included
 • Temperature & Humidity Sensor: 2 x AA batteries included
 • Rain Gauge: 2 x AA batteries included
Power Battery for 3 outdoor sensors. Included Solar Panel extends battery life in Wind sensor and/or Thermo/Hygro sensor.
Software Weather Display Basic provided Free of Charge by Weather Shop which includes a 30 day trial of Weather Display full version. Stored data on the console can be downloaded using Weather Display Basic. Weather OS, provided by Oregon Scientific, is also included but will only show weather data when the console is connected to your PC.

Software allows you to download and track weather information in real time, giving a better understanding of the change in your environment. Graph plotting, data analysis and monitor can easily be done on PC. Full set of weather data with time stamp recorded automatically.

Installation The wind and temperature/humidity sensors include a full mounting kit that allows them to be wall mounted, or integrated on the included stand-alone PVC pole. It also has the option of mounting the temperature/humidity sensor independently in a different location from the wind sensor.

The solar cell can supply both wind and temperature/humidity sensors or just one sensor with the other battery powered.

The remote rain gauge includes a level ground indicator for easy installation.

Manuals click for WMR200 manual direct from Oregon Scientific.
Package Contents:
  • WMR200 Weather Station Console
  • Wind Sensor
  • Rain Guage
• Temperature/Humidity Sensor
• Solar Panel
• Hardware to install sensors
• 1 x USB cable
• 1 x 6V AC Adapter
• “AA” Batteries for console and sensors
Note :: i) Not compatible for Mac users
        ii) Support Windows 7 , XP or Vista users have access to a free link to Virtual Weather Station software (Not available for Windows 8)

CE  Oregon WMR200 Weather Station

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Weather Station รุ่น Cabled Vantage Pro2

฿32,000.00

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station รุ่น Cabled Vantage Pro2

รหัสสินค้า: Vantage Pro2 Cable 6152C หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station 
เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station รุ่น Cabled Vantage Pro2 : 6152C
สถานีอากาศ สถานตรวจสภาพอากาศ ตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ, ความเร็วลม, ทิศทางลม, ปริมาณน้ำฝน รายงานและบันทึกผลประจำวัน เดือน ปี  สามารถติดตั้งภายนอกอาคาร
Professional Wireless or cabled weather stations for official weather reporting, in-home use, educational use, and moreเครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น
Vantage Pro2 6152C : Cable Weather Station ยี่ห้อ Devis, USA
Vantage Pro2 stations include:
        • Console with AC-power adapter. Wireless console may also be run using three C batteries. Batteries should also be added to cabled console for backup during power outages.
        • Integrated sensor suite with rain collector, temperature and humidity sensors, and anemometer.
        • 40-ft (12 m) anemometer cable.
        • Mounting hardware.
Cabled stations include:
        • 100-ft (30 m) cable from console to integrated sensor suite.
Features:
       
        • Provides accurate weather data in a sophisticated yet easy-to-read format.
        • Stylish backlit console provides continual updated weather information on 3.5-inch by 6-inch LCD screen.
        • 100′ signal cabled included.  Maximum length 1,000′.
        • Detailed instruction manual included and technical support available.
        • Weather information includes inside/outside temperature and humidity, rainfall amount, wind speed, wind direction and wind chill factor and barometric pressure.
        • Additional weather information includes barometric pressure trend, heat index, dew point, time of sunrise and sunset, moon phase, forecasting icons and much more.
        • Rain collector is self-emptying aluminum-plated tipping bucket reading rainfall in 0.01-inch increments.
        • Standard radiation shield protects sensors from harmful reflected or radiated heat.
        • Integrated sensor suite includes detachable anemometer.
        • Maximum anemometer wind speed capability rated in excess of 170 mph.
        • Console powered by AC adapter with 3 “C” backup batteries (not included). All mounting hardware is included.
        • Set more than 70 alarms for multiple functions.
        • Data logger and software package available, sold seperately.
        • Optional tripod is available.
        • One year manufacturer’s warranty.
Specifications:
Temperature :
 Inside :  0 to 60 ̊ C(32 ti 140 ̊ F),
 Outside : -40 to +65 ̊ C(-40 to + 150 ̊ F)
Humidity :
 Inside 10 to 90%RH,
 Outside : 0 – 100% RH
Barometric,  Pressure* :  26 to 32″ Hg, 660 to 810 mm, 880 to 1080 hPa, 880 to 1080 mb*
Wind direction :  0 ̊  – 360 ̊
Wind speed :  2 -150 mph, 2 -130 Knots, 3 – 241 km/h, 1 – 68 m/s
Rainfall :  Daily : to 99.99″ / 999.9 mm
Monthly : to 199.99″ / 19,999.9 mm
Rain rate:  to 100″/hr,  1999.9 mm/hr
เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station
  Battery Life:
      •  Wireless Vantage Pro2 Console/Receiver : 274 days
      •  Wireless Vantage Pro2 Sensors : 240 days
      •  Cabled Vantage Pro2 Console and Sensors : 27 days
      •  Note: Actual battery life will vary depending on station setup and usage.

  Dimensions:

       • Console: 9 1/2″ x 6″ x 1 1/2″ (240mm x 150mm x 38mm)
     • LCD Display: 6″ x 3 1/2″ (150mm x 90mm)
      ISS Anemometer Side:14 1/2″ x 5 1/4″ x 17 1/2″ (370mm x 130mm x 445mm)
     • ISS Rain Collector Side (Standard):11″ x 9″ x 13 1/2″ (280mm x 230mm x 340mm)
     • ISS Rain Collector Side (Fan Aspirated): 11″ x 9″ x 20″ (330mm x 230mm x 510mm)

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Weather Station รุ่น Wireless Vantage Pro2

฿34,000.00

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station รุ่น Wireless Vantage Pro2

รหัสสินค้า: Vantage Pro2 Wireless 6152EU หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ
Weather Station รุ่น Wireless Vantage Pro2 : 6152EU
สถานี อากาศ สถานตรวจสภาพอากาศ ตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ, ความเร็วลม, ทิศทางลม, ปริมาณน้ำฝน
รายงานและบันทึกผลประจำวัน เดือน ปี  สามารถติดตั้งภายนอกอาคาร
 
Professional Wireless or cabled weather stations for official weather reporting, in-home use, educational use, and more
First and only weather station in its class to use frequency hopping spread spectrum radio technology to transmit weather data wirelessly up to 1000′ (300 m).
Vantage Pro2 6152EU : Wireless Weather Station ยี่ห้อ Devis, USA
Vantage Pro2 stations include:
           Console with AC-power adapter. Wireless console may also be run using three C batteries. Batteries should also be added to cabled console for backup during power outages.
        • Integrated sensor suite with rain collector, temperature and humidity sensors, and anemometer.
        • 40-ft (12 m) anemometer cable.

Wireless stations also include:

        • Transmitter (in weather-resistant shelter) and receiver (in console). Range is up to 1000′ (300 m) outdoors, line of sight. Typical range through walls under most conditions is 200′ to 400′ (60 to 120 m).
        • Ability to receive data from more than one transmitter.
  Ability to retransmit from one console/receiver (or Wireless Weather Envoy) to another, so you can view the same weather data in more than one location.

Features:

       • Provides accurate weather data in a sophisticated yet easy-to-read format.
       • Stylish backlit console provides continual updated weather information on 3.5-inch by 6-inch LCD screen.
       • Wireless transmission means no unsightly cable leading into the house or office.เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station
         Can retransmit information from one Vantage Pro2 console to another.
       • Detailed instruction manual included and technical support available.
       • Weather information includes inside/outside temperature and humidity, rainfall amount, wind speed, wind direction and wind chill factor and barometric pressure.
       • Additional weather information includes barometric pressure trend, heat index, dew point, time of sunrise and sunset, moon phase, forecasting icons and much more.
       • Rain collector is self-emptying aluminum-plated tipping bucket reading rainfall in 0.01-inch increments.
       • Standard radiation shield protects sensors from harmful reflected or radiated heat.
       • Integrated sensor suite includes detachable anemometer.
       • Sensor suite is powered by solar energy with backup battery life span of 1 to 2 years.
       • Effective wireless transmission range 1,000 feet (line-of-sight) with typical range through walls, etc., of 200 to 400 feet.
       • Operates on frequency-hopping spread spectrum of 902 to 928 MHz.
       • Optional repeaters can increase wireless transmission range from 100 to 1,000 feet each depending on terrain.
       • Maximum anemometer wind speed capability rated in excess of 170 mph.
       • Expandable weather station compatible with up to eight different sensors.
       • The transmitter and battery are housed inside a weather resistant shelter.
       • Console powered by AC adapter with 3 “C” backup batteries (not included). Batteries last up to one year under normal use.
       • All mounting hardware is included.
       • Set more than 70 alarms for multiple functions.
       • Data logger and software package available, sold seperately.
       • Optional tripod is available.
  One year manufacturer’s warranty. 
Specifications:
Temperature :
 Inside :  0 to 60 ̊ C(32 ti 140 ̊ F),
 Outside : -40 to +65 ̊ C(-40 to + 150 ̊ F)
Humidity :
 Inside 10 to 90%RH,
 Outside : 0 – 100% RH
Barometric,  Pressure* :  26 to 32″ Hg, 660 to 810 mm, 880 to 1080 hPa, 880 to 1080 mb*
Wind direction :  0 ̊  – 360 ̊
Wind speed :  2 -150 mph, 2 -130 Knots, 3 – 241 km/h, 1 – 68 m/s
Rainfall :      Daily : to 99.99″ / 999.9 mm
Monthly : to 199.99″ / 19,999.9 mm
Rain rate:  to 100″/hr,  1999.9 mm/hr
Console Specifications:
Console Operating Temperature ………………  +14° to +140°F (-10° to +60°C)
Display Temperature …………………………..  +32° to +140°F (0° to +60°C)
Non-operating Temperature ………………….. -5° to +158°F (-20° to +70°C)
Console Current Draw ………………………… Wireless: 0.9 mA average, 30 mA  peak
Cabled: 10 mA (average), 15 mA (peak) (+80 mA for illuminated display) at 4 to 6 VDC
Power Adapter ………………………………..  5VDC, 200 mA
Battery Backup ………………………………..  three C Batteries (not included)
Battery Life (no AC power) …………………… Wireless: up to 9 months
Connectors …………………………………….  RJ-11
Housing Material ………………………………. UV-resistant ABS plastic
Console Display Type …………………………. LCD Transflective
Display Backlight ……………………………… LEDs
Dimensions ::-
Console (Aith Antenna) ……………………….. 10.375″ x 6.125″ x 1.5″ (264 mm x 156 mm x 38 mm)
Console (No Antenna) …………………………. 9.625″ x 6.125″ x 1.5″ (244 mm x 156 mm x 38 mm)
Display ………………………………………… 5.94″ x 3.375″ (151 mm x 86 mm)
Weight (with batteries) ………………………. 1.88 lbs. (.85 kg)

Wireless Communication Specifications ::-
Transmit/Receive Frequency ………………….. US Models: 902 – 928 MHz  (Overseas Models: 868.0 -868.6 MHz)
ID Codes Available …………………………….. 8
Output Power………………………………….. 902 – 928 MHz FHSS: FCC-certified low power, less than
8 mW, no license required  868.0 -868.6 MHz: CE-certified,
less than 8 mW, no license required
Wireless Range ::-
Outdoors, Line of Sight  ………………………. up to 1000 feet (300 m)
Through Walls under most conitions……………. 200 to 400 feet (60 to 120 m)

Add wireless repeaters for distances up to 1.7 miles (2.7 km) (Options)
 
เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น Weather Station Battery Life:      •  Wireless Vantage Pro2 Console/Receiver : 274 days
•  Wireless Vantage Pro2 Sensors : 240 days
•  Cabled Vantage Pro2 Console and Sensors : 27 days
•  Note: Actual battery life will vary depending on station setup and usage.

Dimensions:
• Console: 9 1/2″ x 6″ x 1 1/2″ (240mm x 150mm x 38mm)
• LCD Display: 6″ x 3 1/2″ (150mm x 90mm)
• ISS Anemometer Side:14 1/2″ x 5 1/4″ x 17 1/2″ (370mm x 130mm x 445mm)
• ISS Rain Collector Side (Standard):11″ x 9″ x 13 1/2″ (280mm x 230mm x 340mm)
• ISS Rain Collector Side (Fan Aspirated): 11″ x 9″ x 20″ (330mm x 230mm x 510mm)

 

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Weather Station รุ่น RGR126

Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น > Oregon Scientific Rain Gauge รุ่น RGR126 Weather StationOregon Scientific RGR126 Wireless Rain Gauge with Indoor and

รหัสสินค้า: RGR126 หมวดหมู่:

รายละเอียด

Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น > Oregon Scientific Rain Gauge รุ่น RGR126 Weather Station

Oregon Scientific RGR126 Wireless Rain Gauge with Indoor and Outdoor Thermometer features a self-emptying rain collector with wireless transmission of up to 300 feet unobstructed!

This high-tech wireless rain gauge displays daily rainfall amounts, nine-day historical record and total rainfall. The unit has a high daily rainfall alarm and not only measures but also eliminates collected precipitation via the self-emptying rain collector.

The rain collector has a 4 inch diameter and stands 5.75 inches tall. Rainfall amounts are shown in inches or millimeters. The sleek black-and-silver LCD display unit lists indoor and outdoor temperature in one-half inch tall letters that are easy to read.

The wireless rain gauge comes with one THN122N remote temperature sensor with a transmission range of approximately 100 feet unobstructed. The four-line display console also shows current rainfall and total rainfall amounts.

Features:

 • Rain gauge has an effective wireless transmission range of 300 feet (unobstructed)
 • One-channel remote temperature sensor has an effective wireless transmission range of 100 feet (unobstructed)
 • Digital base unit displays daily and cumulative rainfall amounts, indoor temperature and outdoor temperature
 • Lists nine-day rainfall history and total rainfall
 • Rainfall amounts measured in inches or millimeters
 • High daily rainfall alarm.
 • Rain gauge tracks precipitation amounts
 • Rain collector has 4-inch diameter and stands 5.75 inches high
 • Rain collector powered by 2 AA batteries (included)
 • Main console powered by 2 AA batteries (included)
 • Remote temperature sensor powered by 2 AAA batteries (included)
 • Wireless design makes measuring rainfall amounts simple
 • Includes display console, one remote THN122N sensor and self-emptying collector
 • Instruction manual included

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Weather Station รุ่น Weather Wizard III

Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น > Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Wizard III The Professional Home Weather StationThe Weather Wizard III i

รหัสสินค้า: Weather Wizard III หมวดหมู่:

รายละเอียด

Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น > Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Wizard III The Professional Home Weather Station

The Weather Wizard III is an excellent weather instrument that’s perfect for the beginner with state-of-the-art weather technology affordable enough for the home enthusiast. The Weather Wizard III displays indoor and outdoor weather conditions at the touch of a button. Large display includes compass rose which shows continuously updated wind direction and wind speed information. Add the optional Rain Collector to measure daily and accumulated rainfall. The WeatherLink datalogger/RS232 option connects your weather station and personal computer for advanced data storage, graphing, and analysis. Additional software called WeatherView32 connects your station to the web and provides advanced data logging and reporting features, including putting weather data automatically on a web page.

Comes complete with anemometer & windvane, external temperature sensor, and AC power adapter.
Features:
 • Inside temp range from 32° to 140° F
 • Outside temp range from -50° to 140° F
 • High and low temp readings recorded with date and time and saved in memory
 • 12 or 24 hour clock with date
 • Wind speed to 175 mph, memory for peak wind and time it occurred
 • Wind direction in 1° or 10° increments, plus compass point display
 • Alarms for temp, wind speed, wind chill, and time
 • Display scans selected functions automatically or manually
 • Reversible mounting bracket for wall, desk, or shelf
 • AC adapter with battery backup, can be solar powered or portably powered with 9VDC
Weather Wizard III 7425 include:
 • Anemometer with 40′ (12 m) cable
 • External temperature sensor probe with 25′ (7.5 m) cable
 • Junction box with 8′ (2.4 m) of cable.
 • Power Adapter for use with standard houshold current. (Can also be run on 9-volt battery – not included)
 • Quick connect for optional WeatherLink Software
 • Instrunction manuals
 • One year limited warranty
 • All mounting hardware for pole or wall mount is included (rain gage needs flat surface) optional special mounting hardware for special applications is show below.

Optional accessories:

 • Automatic Rain Collector
 Rain Gauge (optional)
See a sample wiring diagram for Davis Weather Monitor II and Weather Wizard III
See a sample wiring diagram
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า