ชุดควบคุมการชาร์จไฟ ขนาด 10A เปิด-ปิด อัตโนมัติ แยก 2 เอาท์พุทอิสระ รุ่น EEDC10-EC

โซลาร์ชาร์จเจอร์ โซล่าคอนโทรลเลอร์ ตั้งเวลาเปิด-ปิด หลอดไฟได้อัตโนมัติ ขนาด 10A 12V/24V, เปิด-ปิด อัตโนมัติ แยก 2 เอาท์พุทอิสระ

รหัสสินค้า: EEDC10-EC หมวดหมู่:

รายละเอียด

ชุดควบคุมการชาร์จไฟ ขนาด 10A เปิด-ปิด อัตโนมัติ แยก 2 เอาท์พุทอิสระ รุ่น EEDC10-EC

รายละเอียด:

ทำหน้าที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าที่มาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าแบตเตอรี่ ซึ่งจะควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณที่เหมาะสมและมีประสิทธภาพ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

คุณสมบัติ :

1) ประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยในการ เพิ่มหรือลด และชดเชยระดับกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เข้าแบตเตอรี่ จึงทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
2) มีระบบป้องกันหากมีอุณหภูมิสูงเกิน
3) มีระบบป้องกันความเสียหายจากการลัดวงจร, Over load และการต่ออุปกรณ์กลับขั้ว
4) เหมาะสำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกประเภท
5) สามารถใช้ได้กับแผงโซลาร์เซลล์ ที่มีขนาด กระแสรวมไม่เกิน 10A.

TECHNICAL INFORMATION ::-
ขนาด 12V/24V Auto-work, 10Amp (ข้อมูลในวงเล็บเป็นของระบบ 24V)

• Rated solar input 10A
• Rated load 10A
• 25% Current overload 1 min.
• Load disconnect 11.1V (22.2V)
• Load reconnect 12.6V (25.20V)
• Equalization voltage(10 minutes) 14.6v (29.2V)
• Boost voltage(10 minutes) 14.4v (28.8V)
• Float voltage 13.6v (27.2V)
• Temp Comp.(mV/C) -30mV (-60mV)
• Terminals For wire sizes to 6mm?
• Temperature -35C to 55C
• Enclosure IP22
• Compliance CE
• Weights 200g
• Dimension(mm) 69.90*133*26.9

LIGHTING CONTROL OPTIONS ::-

Number 0 Dusk-to-Dawn, light is on all night
Number 1 Light is turn on after sundown for 1 hour
Number 2 Light is turn on after sundown for 2 hours
Number 3 Light is turn on after sundown for 3 hours
Number 4 Light is turn on after sundown for 4 hours
Number 5 Light is turn on after sundown for 5 hours
Number 6 Light is turn on after sundown for 6 hours
Number 7 Light is turn on after sundown for 7 hours
Number 8 Light is turn on after sundown for 8 hours
Number 9 Light is turn on after sundown for 9 hours
Number 10 Light is turn on after sundown for 10 hours
Number 11 Light is turn on after sundown for 11 hours
Number 12 Light is turn on after sundown for 12 hours
Number 13 Light is turn on after sundown for 13 hours
Number 14 Light is turn on after sundown for 14 hours
Number 15 Light is turn on after sundown for 15 hours
Number 16 Lights remain turned off, ON/OFF mode
Number 17 Test mode, lights on after it detects no light, lights off after it detects light.