เครื่องวัดดัชนีความร้อน Heat Stress WBGT Meter รุ่น HT30

฿7,200.00

เครื่องวัดความร้อน, วัดค่าดัชนีความร้อน Heat Stress WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) Meter ยี่ห้อ EXTECH, USA

รายละเอียด

*Heat Index เป็นดัชนีการวัดค่าความร้อนที่แท้จริงที่เรารู้สึกสืบเนื่องมาจากผลของความ ชื้น ในสภาวะความอุณหภูมิสูงและความชื้นในอากาศสูงร่างกายของคนเราจะรู้สึกร้อน กว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องตรวจวัดความร้อน WBGT, เครื่องวัดความร้อน, วัดค่าดัชนีความร้อน

EXTECH HT30 : Heat Stress WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) Meter ยี่ห้อ EXTECH, USA

Considers the effects of temperature, humidity, and direct or radiant sunlight

The HT30 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) measurement considers the effects of temperature, humidity and direct or radiant sunlight. It can also determine Heat Stress Index which measures how hot it feels when humidity is combined with temperature, air movement, and radiant heat. Black Globe Temperature (TG) monitors the effects of direct solar radiation on an exposed surface. An in/out function displays the WGBT value with or without direct sun exposure. Additional features include Auto Power Off with override and a built-in RS-232 interface. Complete with 2 AAA batteries.

HT30 เป็นเครื่องมือตรวจวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อม (WBGT) จะพิจารณาผลกระทบของอุณหภูมิความชื้นและแสงแดดโดยตรงหรือการแผ่รังสี นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดดัชนีความเครียดความร้อนซึ่งวัดความร้อนเมื่อรู้สึกรวมกับอุณหภูมิการเคลื่อนที่ของอากาศและความร้อนจากรังสี อุณหภูมิลูกโลกสีดำ (TG) ตรวจสอบผลกระทบของรังสีดวงอาทิตย์โดยตรงบนพื้นผิวที่สัมผัส ฟังก์ชั่นเข้า / ออกแสดงค่า WGBT โดยมีหรือไม่มีแสงแดดโดยตรง คุณสมบัติเพิ่มเติมรวมถึงปิดอัตโนมัติด้วยการแทนที่และอินเทอร์เฟซ RS-232 ในตัว สมบูรณ์ด้วยแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน

Features:

  • Heat Stress Index measures how hot it feels when humidity is combined with temperature, air movement, and radiant heat
  • Black Globe Temperature (TG) monitors the effects of direct solarradiation on an exposed surface
  • Air Temperature (TA) plus Relative Humidity (RH)
  • Selectable units of °F and °C
  • In/Out Function displays the WGBT value with or without direct sun exposure
  • Auto Power Off with override
  • Built-in RS-232 interface with optional Windows® compatible software
  • Complete with two AAA batteries
Specifications:
Unit Range Basic Accuracy
 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)  32 to 122°F (0 to 50°C)  ±4°F/2°C
 Black Globe Temperature (TG)  32 to 176°F (0 to 80°C)  ±4°F/2°C
 Air Temperature (TA)  32 to 122°F (0 to 50°C)  ±1.8°F/1.0°C
 Humidity  0 to 100%RH  ±3%RH
 Power Supply  Two AAA batteries
 Battery Life  Approx 1000 hours
 Dimensions  Meter: 10 x 1.9 x 1.1″ (254 x 48.7 x 29.4mm)
 Ball: 1.6″ dia, 1.4″ high (40mm diameter, 35mm high)
 Weight  4.8oz (136g)
HT30 WBGT calculations:
WBGT
WB
TG
TA
= Wet bulb Globe temperature
= Wet bulb temperature   (Calculated from temperature and Humidity)
= Globe temperature
= Air temperature
OUT of the Sun  (Indoors)
WBGT = 0.7xWB + 0.3xTG
IN full Sun (Outdoors)
WBGT = 0.7xWB + 0.2xTG + 0.1xTA
Ideal for use in sporting events
       Ideal for use in sporting events
Applications:
• Athletic training
• Monitor outdoor working conditions
• Manufacturing
Heat Stress WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) Meter Videos

CE

Ordering Information:
HT30………………Heat Stress WBGT Meter
407752……………PC software and cable

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT EXTECH HT30
เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT EXTECH HT30
*Heat Index เป็นดัชนีการวัดค่าความร้อนที่แท้จริงที่เรารู้สึกสืบเนื่องมาจากผลของความ ชื้น ในสภาวะความอุณหภูมิสูงและความชื้นในอากาศสูงร่างกายของคนเราจะรู้สึกร้อน กว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ อ่านเพิ่มเติม