เครื่องวัดอุณภูมิ-ความชื้น Hygro-Thermometer Psychrometer รุ่น RH300

Hygro-Thermometer, Wet bulb, Dew Point Psychrometer แม่นยำสูง Accuracy ±0.6°C ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: RH300 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องมือวัดอุณภูมิความชื้น Thermometer – Humidity & Temperature Meters รุ่น RH300

เครื่องวัดอุณหภูมิ Humidity , Wet bulb, Dew Point, Air Temperature Meters

RH300 : Hygro-Thermometer Psychrometer ยี่ห้อ Extech, USA

Humidity, Wet bulb, Dew Point, Air Temperature plus External Probe Temperature measurements

The RH300 is a compact meter that is ideal for field applications. Simultaneously displays relative humidity (10 to 90 percent RH), air temperature and dew point or wet bulb. Calculates T1-T2 differential (air temperature minus external probe temperature) using optional probe (TP890), and T2 minus dew point. Compact meter is well-suited for field applications. Unique sensor cap closes to protect to protect meter during storage. Advanced features include Data Hold, selectable Auto Power Off, and MAX/MIN/Average reading. RH300 complete with 2 AAA batteries.
เครื่องวัดอุณภูมิ-ความชื้น Hygro-Thermometer Psychrometer รุ่น RH300
Features:
  • Simultaneous display of %RH, Temperature and Dew point or Wet Bulb or Probe Temperature
  • Wet bulb measurements without slinging
  • Calculates T1-T2 differential (Air Temperature-External Probe Temperature) using optional probe
  • Unique sensor cap design twists to closed position for protection during storage
  • Switchable °F/°C temperature units with 0.1° resolution

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

เครื่องวัดอุณภูมิ-ความชื้น Hygro-Thermometer Psychrometer รุ่น RH300

Specifications:

Unit Range Max Resolution Basic Accuracy
 Humidity  10 to 90%RH 0.1%RH  ±3%RH
 Temperature (internal)  -4 to 122°F (-20 to 50°C) 0.1°  ±1°F or ±0.6°C
 Temperature (external)  -4 to 158°F (-20 to 70°C) 0.1°  ±1°F or ±0.6°C
 Dew Point  -90.4 to 122°F (-68.0 to 49.9°C)
 Wet Bulb  -6.9 to 122°F (-21.6 to 49.9°C)
 Dimensions  7 x 1.9 x 1″ (178.5 x 48.4 x 24.7mm
 Weight  3.3oz (95g
CE  NIST  warranty
เครื่องวัดอุณภูมิ-ความชื้น Hygro-Thermometer Psychrometer รุ่น RH300
Ordering Information:
RH300……………Digital Psychrometer
RH300-NIST……RH300 with Calibration Traceable to NIST
RH305…………….Digital Psychrometer Kit
RH305-NIST……RH305 with Calibration Traceable to NIST
RH300-CAL…….33% and 75% RH calibration reference
TP890…………….Optional Thermistor Temperature Probe (for Model RH300)
เครื่องวัดอุณภูมิ-ความชื้น Hygro-Thermometer Psychrometer รุ่น RH300
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments   Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
เครื่องวัดอุณภูมิ-ความชื้น Hygro-Thermometer Psychrometer รุ่น RH300