ชุดคิท เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ โซล่าชาร์จเจอร์ ขนาด 1A

฿300.00

ชุดคิท เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ (Solar Charge Controller) ขนาด 1A

รายละเอียด

ชุดคิท เครื่องควบคุมการชาร์จไฟ ประจุไฟลงแบตเตอรี่ Solar Charge Controller สำหรับแบตเตอรี่ 6V, 12V หรือ 24V ขนาด 1A

*** การสั่งซื้อ ! กรุณาระบุ ขนาดแรงดันของแบตเตอรี่ที่จะใช้ เช่น 6V, 12V หรือ 24V ในช่องหมายเหตุ ***

ชุดคิท: เครื่องควบคุมการชาร์จไฟ Solar Charge Controller

ทำหน้าที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าที่มาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าแบตเตอรี่ ซึ่งจะควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณที่เหมาะสมและมีประสิทธภาพ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ อีกทั้งยังสามารถหยุดหรือลดการประจุกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย และมีระบบป้องกันอุณหภูมิและแรงดันเกินซึ่งมีโหมดการทำงานทั้งหมด 3 โหมดด้วยกัน คือ (Bulk , Final Charge and Float โหมด) และยังมีระบบป้องกันความเสียหายหากมีการต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว

คุณสมบัติการทำงานของวงจร ควบคุมโดยไอซี คอนโทรลเลอร์

 • Optimum Control for Maximum Battery Capacity and Life
 • Internal State Logic Provides Three Charge States
 • Precision Reference Tracks Battery Requirements Over Temperature
 • Controls Both Voltage and Current at Charger Output
 • System Interface Functions
 • Typical Standby Supply Current of only 1.6mA
ขั้นตอนการทำงานในแต่ละโหมด (สเปคของแบตฯ 12โวลท์) :-
1. Bulk โหมด เป็นโหมดที่มีการประจุกระแสไฟฟ้า เข้าสู้แบตเตอรี่เต็มที่ ซึ่งจะใช้กระแสสูงในการประจุ
2. Final Charge โหมด หากระดับแรงดันเข้าถึง 13.8 โวล์ท ก็จะเข้าสู้โหมดนี้ ซึ่งถือได้ว่าแบตเตอรี่มีการชาร์จประจุเต็มแล้ว
3. Float โหมด เมื่อระดับแรงดัน ของแบตเตอรี่ถึง 14.4 โวลท์ ซึ่งเป็นจุดที่มากเกินไปแล้ว(Over Charge) ไอซีคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้หยุดการชาร์จและเข้าสู่ Float โหมดวงจรนี้ได้คำนวนและออกแบบ ให้ใช้ได้กับแบตเตอรี่แห้ง ขนาด 6V, 12V หรือ 24V และแผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายประเภท
อุปกรณ์ชุดคิทประกอบด้วย
 • ไอซี คอนโทรลเลอร์ (IC Controller) 1 ตัว
 • แผ่นวงจรพิมพ์อีพ็อกซี่ (Epoxy FR-4) พร้อมสกรีนตำแหน่งอุปกรณ์อย่างดี 1 แผ่น
 • อุปกรณ์ต่อร่วมทั้งหมด
 • เอกสารวิธีการประกอบต่อใช้งาน รายการอุปกรณ์ และวงจร
 • PCBa Size (mm) 55x82x1.8
*** การสั่งซื้อ ! กรุณาระบุ ขนาดแรงดันของแบตเตอรี่ที่จะใช้ เช่น 6V, 12V หรือ 24V ในช่องหมายเหตุ ***

ชุดคิท วงจรควบคุมการชาร์จไฟ Solar Charge Controller ขนาด 1A

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง และกล่อง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า