เครื่องทดสอบความต้านทานไฟฟ้าพื้นผิว Surface Resistance Meter รุ่น AE-780

฿7,900.00

เครื่องทดสอบความต้านทานไฟฟ้าพื้นผิว – Surface Resistance Tester – เครื่องวัดความต้านทานผิววัสดุ – ESD อีเอสดี – ยี่ห้อ Armeka, Finland

รหัสสินค้า: ARMEKA AE-780 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องทดสอบความต้านทานไฟฟ้าพื้นผิว > Surface Resistance Tester > เครื่องวัดความต้านทานผิววัสดุ > ESD อีเอสดี > Surface Resistance Meter  รุ่น Armeka AE-780 เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์ > เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต > เครื่องตรวจสอบไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องมือทดสอบไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องวัด ESD

AE-780 : Surface Resistance Meter ยี่ห้อ Armeka, Finland

AE-780 เครื่องทดสอบความต้านทานไฟฟ้าพื้นผิว Surface Resistance Meter
DECADE SCALE
103        = 1 kΩ
104        = 10 kΩ
105        = 100 kΩ
3 x 105   = 300 kΩ
106 = 1 MΩ
3 x 106  = 3 MΩ
107 = 10 MΩ
3 x 107  = 30 MΩ
108 = 100 MΩ
3 x 108  = 300 MΩ
109 = 1000 MΩ
3 x 109  = 3000 MΩ
1010 = 10,000 MΩ
1011      = 100,000 MΩ
1012      = 1,000,000 MΩ

AE-700 is an ultra wide-range, battery operated, portable instrument for measuring Surface Resistivity of virtually any flat surface conforming to ASTM D-257 standard by using recommended parallel bar sensing probe. In the circuit industry, products such as packaging materials, ESD shielding bags, work bench surfaces, static dissipative table and floor mats, conveyor belts, etc, have resistance values which need to conform to stringent specifications, Moreover, these values are expected to fall with in specified limits. The Surface Resistivity Meter can play a vital role in monitoring and checking the resistivity characteristic of the above items.

Features:

  • AE-780 is a light weight, pocket-sized surface resistance meter. The meter offers an easy way to test conductive, anti-static and static dissipative surfaces for electrical resistivity.
  • AE-780 is designed to be used in various materials in all fields of production.
  • Resistance limits are 103-1012 Ω and the test voltage ranges are 10V or 100V.
  • AE-780 Surface Resistance Meter -kit includes a tester, two accordation cables, 9 volt battery and a certificate of calibration.
  • AE-780-1 Accessory kit includes two 5 lbs probes and a case.
LED Color Indicating Function  Ohm (Ω)
Green Conductive  10³-100kΩ
Yellow Dissipative : ideal test measurement  3 x 100kΩ – 1000MΩ
Orange Dissipative but close to going out of space  3 x 1000mΩ – 10,000MΩ
Red Near insulative to insulative  10¹¹ – 10¹² Ω 
Armeka AE-780 เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว Surface Resistance Meter
Specification:
 Measurement Range  103 – 1012  Ohms per square
 Accuracy  ± 1/2 decade
 Repeatability  ± 5%
 Relative Humidity  0%-80% RH
 Test Voltage  10 or 100V
 Operating Temperature  0-50°C
 Resolution  One decade
 Indication  Visual by LED’S
 Test Actuation  ON / OFF Switch
 Power Supply  9 volt DC Battery
 Size  125(L) x 76(W) x 25(D)mm
 Weight  120g
 Calibration  Recommended every 12 months.
Armeka AE-780 เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว Surface Resistance Meter
Accessories:
  • AE-780 Meter, with Certificate of calibration
  • Two accordion cables (stereo to banana)
  • 9 Volt Battery
  • Carrying Leather Bag

Armeka AE-780 เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว Surface Resistance Meter
CE   เครื่องทดสอบความต้านทานไฟฟ้าพื้นผิว Surface Resistance Meter รุ่น AE-780

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


measuring instruments

Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
Armeka AE-780 เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว Surface Resistance Meter