เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน WBGT Heat Stress Meter รุ่น 800036

เครื่องวัดความร้อน, วัดค่าดัชนีความร้อน Heat Stress WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) Meter ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

รายละเอียด

*Heat Index เป็นดัชนีการวัดค่าความร้อนที่แท้จริงที่เรารู้สึกสืบเนื่องมาจากผลของความ ชื้น ในสภาวะความอุณหภูมิสูงและความชื้นในอากาศสูงร่างกายของคนเราจะรู้สึกร้อน กว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องมือวัด เครื่องวัดและบันทึก Thermometer

800036 : เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT Heat Stress Meter (Wet Bulb Globe Temperature) Meter ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

Measure heat stress in the field

Government organizations such as OSHA have set recommended heat stress limits for various activities. WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) provides the most accurate determination of the heat stress index based on the cumulative effect of air temperature, air movement, relative humidity, and radiant heat. WBGT Heat Stress Meter 800036 is a light-weight meter compact enough to carry anywhere to avoid heat exhaustion in public health, sports, military and industrial activities. Highly accurate readings with a typical response time of only 15 seconds. Provides settings for both indoor and outdoor activity and includes an audible alarm, adjustable to your WBGT threshold. One of the many advantages of the WBGT Heat Stress Meter 800036 is its ability to stream data directly to a computer to log real time information. In order to connect this model to a computer to stream data, you will need the USB Cable 840054 and Data Acquisition Software 840052. Comes with tripod screw and has the ability to connect with a computer with the proper accessories. N.I.S.T. traceable certificate of compliance available (for RH & Air Temperature only).

Globe diameter:1½” (38 mm)
Meter dim: 9¾” × 2″ × 1¼” (248 × 51 × 32 mm)
Weight: 4.6 oz (130 g)
เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT
Features:
 • 15 Second Response Time
 • Audible Alarm
 • Adjustable to your WBGT Threshold
 • Indoor/Outdoor Settings
 • Tripod Threads
 • Heat Stress Index measures how hot it feels when humidity is combined with temperature, air movement, and radiant heat
 • Black Globe Temperature (TG) monitors the effects of direct solarradiation on an exposed surface
 • Air Temperature (TA) plus Relative Humidity (RH)
 • Selectable units of °F and °C
 • In/Out Function displays the WGBT value with or without direct sun exposure
 • Auto Power Off with override
 • Built-in RS-232 interface with optional Windows® compatible software
 • Complete with two AAA batteries
เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT
Specifications:
Unit of Measure Range Resolution Accuracy
 WBGT
 0 to 50ºC,  32 to 122ºF
 0.1º C/F
 ±2ºC indoor, 3ºC outdoor (-15 to 40ºC)
 otherwise ±2.5ºC indoor, 3.5ºC outdoor
 Air Temperature
 0 to 50ºC,  32 to 122ºF
 0.1º C/F
 ±0.6ºC
 Globe Temperature
 0 to 80ºC,  32 to 176ºF
 0.1º C/F
 ±2ºC (15 to 35 ºC)
 Relative Humidity
 0 to 100%
 0.1% RH
 ±3%(10 to 90%) otherwise ±5%
 • Athletic training
 • Monitor outdoor working conditions
 • Manufacturing
Heat Stress Meters & Monitors
CE
Ordering Information:
800036………………Heat Stress WBGT Meter
840052………………Data Acquisition Software
840054………………USB Cable
เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments    Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT
*Heat Index เป็นดัชนีการวัดค่าความร้อนที่แท้จริงที่เรารู้สึกสืบเนื่องมาจากผลของความ ชื้น ในสภาวะความอุณหภูมิสูงและความชื้นในอากาศสูงร่างกายของคนเราจะรู้สึกร้อน กว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ อ่านเพิ่มเติม