เช็คสถานะการจัดส่ง

 ไปรษณีย์ไทย และขนส่ง Kerry Express
ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
บริษัทฯ จะคิดค่าบริการจัดส่ง ขึ้นกับโปรโมชั่นสินค้า และขนาดน้ำหนักสินค้า

     • จัดส่งฟรี! เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าตามครบ 5,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขบริษัท ( ยกเว้นสินค้ามีน้ำหนักมาก )

หมายเหตุ:
    – ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าในสต๊อกประมาณ 1-3 วันทำการหลังจากบริษัทได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินแล้ว ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันขัตฤกษ์
    – ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าที่หมดสต๊อกประมาณ 10-30 วัน ( อาจเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นกับรอบและระยะเวลาดำเนินการนำเข้าสินค้า )
    – ระยะเวลาอาจคลาดเคลือนได้หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ผู้ผลิตไม่มีสต๊อกหรือรอการผลิต น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ