แจ้งการชำระเงิน

ลูกค้าโปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ก่อนชำระเงิน นะคะ

เลขที่บัญชีในการชำระเงิน
ธนาคารชื่อบัญชีเลขที่บัญชีประเภทสาขา
บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด542-2-20768-8ออมทรัพย์นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด353-4-23465-7ออมทรัพย์บ้านบึง
บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด619-2-37782-2ออมทรัพย์บ้านบึง
บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด637-1-00950-4กระแสรายวันบ้านบึง