แจ้งการชำระเงิน

ลูกค้าโปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ก่อนชำระเงิน นะคะ

เลขที่บัญชีในการชำระเงิน
ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภท สาขา
บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 542-2-20768-8 ออมทรัพย์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 637-1-00950-4 กระแสรายวัน บ้านบึง