เครื่องวัดก๊าซ CO

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์  (Carbon Monoxide Meter) CO Meter CO Meter เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ Carbon Monoxide Meter

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เกิดจากอะไร
  • ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) Carbon Monoxide เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของคาร์บอนหรือสาร ประกอบคาร์บอนต่างๆ เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีน้ำหนักเบากว่าอากาศเล็กน้อย
แล้วเราจำเป็นต้องวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์หรือไม่
  จำเป็น เพราะก๊าซ CO นี้ มีความสามารถพิเศษในการรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง และรวมตัวได้ดีกว่า O2 ถึง 200-250 เท่า ทำให้การลำเลียง O2 ไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายได้น้อยลง ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย และอาจเสียชีวิตได้ เมื่อเกิดภาวะขาด O2 เฉียบพลัน

ผลกระทบของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีต่อสุขภาพมนุษย์ในระดับที่ความเข้มข้นต่างๆ แสดงดังนี้

  ระดับความเข้มข้น      50 ppm ถึง 200 ppm อาการ ปวดศีรษะเล็กน้อยและอ่อนเพลีย
 • ระดับความเข้มข้น    200 ppm ถึง 400 ppm อาการ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงและอาจถึงขั้นเป็นลม
 • ระดับความเข้มข้น 1,200 ppm อาการ หัวใจเต้นเร็วขึ้นผิดปกติ และเริ่มเต้นผิดจังหวะ
 • ระดับความเข้มข้น 2,000 ppm อาการ อาจถึงขั้นหมดสติ และอาจถึงเสียชีวิต
 • ระดับความเข้มข้น 5,000 ppm อาการ อาจ ทำให้เสียชีวิตภายในไม่กี่นาที  แต่อาจจะรอดชีวิตถ้ารีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณอับอากาศมาสู่บริเวณที่มีอากาศ บริสุทธิ์ หรือมีออกซิเจนเพียงพอ

ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

ค่ามาตรฐานของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในบรรยากาศของการทำงาน ควรมีค่าไม่เกิน 50 ppm

Showing 1–12 of 14 results