เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)  Air flow มีหัววัดหลายประเภท ขึ้นกับประเภทและความต้องการในการใช้งาน เช่นแบบ Vane probe, Cup, Thermal probe, Hot wire และ Pitot tube อีก ทั้ง เรายังมีเครื่องวัดความเร็วลม แบบ Multi function คือสามารถต่อกับหัววัดความเร็วลมทุกแบบตามที่กล่าวมา และยังสามารถต่อโพรบเพื่อวัดค่าอุณหภูมิ ,ความชื้น ,ปริมาตรการไหล ,คาร์บอนไดออกไซค์ในบรรยากาศ ,ความดัน และความเข้มแสงได้ ในเครื่องเดียว โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ รุ่น 850070 เครื่องวัดแบบ 4 in 1 Multi function

>>>อ่านต่อ

• คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดความเร็วลม
• หลักการทำงานของหัววัดความเร็วลมแบบต่าง ๆ
• สูตรคำนวณปริมาตรลม และการคำนวณหาพื้นที่ (Area equations), (Cubic equations)
• ตารางแปลงหน่วยวัดความเร็วลม