เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer/Stroboscopes

เครื่องมือวัดความเร็วรอบ มีหลายลักษณะ ของการใช้งานและการวัด อาทิ

1. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง (Non Contact)
2. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง และแบบสัมผัส (Non Contact and Contact)
3. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบ Stroboscope

การประยุกต์ใช้งานเครื่องวัดความเร็วรอบของอุตสาหกรรมในประเทศไทย

  • วัดความเร็วรอบมอเตอร์
  • ตรวจสอบสายการผลิตเครื่องวัดความเร็วรอบแบบไม่สัมผัส
  • การเคลื่อนไหวเกียร์เพลา
  • ความเร็วของใบพัด
  • รอบของลูกกลิ้ง
  • การตรวจสอบกังหัน
  • ควบคุมคุณภาพ

เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์,Tachometer,Stroboscopes,เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์,เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง,เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัส

Showing 1–12 of 24 results