เครื่องวัดอุณหภูมิ ในอาหาร

เครื่องวัดอุณหภูมิ ในอาหาร
เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบปากกา เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม วัดอุณหภูมิใน อาหาร เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้
ซึ่งบางรุ่น สามารถ ปรับเทียบค่าความถูกต้องได้ Re-Calibratable 

เครื่องวัดอุณหภูมิ มีหลายแบบแต่ทั่วไป สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส หรือ แบบอินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส คือ ลักษณะเป็นโพรบ ปลายแหลม หรือ โค้งงอ และนำไปสัมผัสกับชิ้นงาน เพื่อวัดค่าอุณหภูมิ โดยความหมายของการสัมผัส ก็จะมีอีกหลายประเภท คือ สัมผัสที่พื้นผิว (Surface), สัมผัสแบบจุ่ม (Immerse), สัมผัสแบบเสียบ (Penetrate) เป็นต้น ซึ่งเราควรเลือกใช้โพรบ ตามลักษณะการใช้งาน
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส หรือ แบบอินฟราเรด คือ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่อาศัยหลักการของรังสีอินฟราเรด ที่ยิงออกไปกระทบวัตถุ และอ่านค่าอุณหภูมิออกมา โดยเป็นการวัดอุณหภูมิบนพื้นผิว (Surface) เท่านั้น ในการเลือกซื้อ ควรศึกษารายละเอียดของค่า Distance to spot ratio และค่า Emissivity เพื่อให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน

Showing 1–12 of 28 results