ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter รุ่น MN36

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter, Compact Autoranging multimeters with 10 functions including Temperature ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: EXTECH MN36 หมวดหมู่:

รายละเอียด

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ : Digital Mini Multimeter มัลติมิเตอร์  > เครื่องมือวัด Multimeter มัลติมิเตอร์

MN36: Digital Mini MultiMeter ยี่ห้อ Extech, USA

Compact Autoranging multimeters with 10 functions including Temperature

The Extech MN36 digital multimeter is compact but still packed with features. Capable of measuring AC and DC voltage up to 600 volts, the MN36 is autoranging, which means it automatically displays readings with the proper decimal place location and maximum resolution. Comes with protective rubber holster, 2xAAA batteries, bead wire Type K temp. probe and test leads.

Features:
 • Large easy to read digital display
 • AC/DC Voltage, DC Current, Resistance, Capacitance, Frequency, Type K Temperature, Continuity/Diode
 • Convenient mini size with protective rubber holster and tilt stand
 • Data Hold locks reading in the display
 • Includes protective rubber holster, 2xAAA batteries, bead wire Type K temp. probe and test leads
For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
Specifications:
Comparisons:
Extech MN3x Series
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter รุ่น MN35
รุ่น MN35
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter รุ่น MN36
รุ่น MN36
Range
Max. Resolution
Basic Accuracy
(%rdg+digits)
Range
Max. Resolution
Basic Accuracy
(%rdg+digits)
DC Voltage 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V 0.1mV ±0.5% 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V 0.1mV  ±0.5%
AC Voltage 200V, 600V 0.1V ±1.2% 4V, 40V, 400V, 600V 0.1V  ±1.2%
DC Current 200mA, 10A 0.1mA ±1.5% 400μA, 4000μA, 40mA, 200mA, 10A 0.1μA  ±1.2%
AC Current 400μA, 4000μA, 40mA, 200mA, 10A 0.1μA ±1.5%
Resistance 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 20MΩ 0.1μΩ ±0.8% 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ 0.1Ω ±1.2%
Capacitance 4nF, 40nF, 400nF, 40μF, 100μF 0.001nF ±3.0%
Frequency 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 5MHz 0.01Hz ±1.0%
Temperature
 -4 to 1400°F
 (-20 to 750°C)
±(1%+4°)
 -4 to 1400°F
 (-20 to 750°C)
1
±(1%+4°)
Batttery Test  9V and 1.5V Batteries
Power  one 9V battery  2 x AAA batteries
Dimensions  5.43×2.83×1.5″ (138x72x38mm)  5.43×2.83×1.5″ (138x72x38mm)
Weight  5.4oz (153g)  5.4oz (153g)
CE CAT II 600V waranty12 Extech MN35: Digital Mini MultiMeter Compact Manual ranging multimeters with 8 functions including Temperature
Ordering Information:
MN35…………Manual Ranging Mini MultiMeter
MN36……….Autroranging Mini MultiMeter
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter รุ่น MN35

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter, Compact Manual ranging multimeters with 8 functions including Temperature ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: EXTECH MN35 หมวดหมู่:

รายละเอียด

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ : Digital Mini Multimeter มัลติมิเตอร์  > เครื่องมือวัด Multimeter มัลติมิเตอร์

MN35 : Digital Mini MultiMeter ยี่ห้อ Extech, USA

Compact Manual ranging multimeters with 8 functions including Temperature

The MN35 is a convenient mini size multimeter with protective rubber holster and tilt stand. Manual ranging, measures AC and DC Voltage to 600V, Resistance with Continuity and Diode functions, DC Current to 10A, Temperature, and 9V/1.5V Battery test. Includes protective rubber holster, 9V battery, test leads and Type K thermocouple probe.
Features:
 • Large easy to read digital display
 • AC/DC Voltage, DC Current, Resistance, Type K Temperature, Continuity/Diode
 • 1.5V and 9V Battery test function
 • Convenient mini size with protective rubber holster and tilt stand
 • Data Hold locks reading in the display
 • Includes protective rubber holster, 9V battery, bead wire Type K temp. probe and test leads
For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
Specifications:
 Comparisons:
 Extech MN3x Series
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter รุ่น MN35
รุ่น MN35
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter รุ่น MN36
รุ่น MN36
Range
 Max. Resolution
Basic Accuracy
(%rdg+digits)
Range
 Max. Resolution
Basic Accuracy
(%rdg+digits)
 DC Voltage 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V  0.1mV  ±0.5% 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V  0.1mV  ±0.5%
 AC Voltage 200V, 600V  0.1V  ±1.2% 4V, 40V, 400V, 600V  0.1V  ±1.2%
 DC Current 200mA, 10A  0.1mA  ±1.5% 400μA, 4000μA, 40mA, 200mA, 10A  0.1μA  ±1.2%
 AC Current 400μA, 4000μA, 40mA, 200mA, 10A  0.1μA  ±1.5%
 Resistance 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 20MΩ  0.1μΩ  ±0.8% 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ  0.1Ω  ±1.2%
 Capacitance 4nF, 40nF, 400nF, 40μF, 100μF  0.001nF  ±3.0%
 Frequency 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 5MHz  0.01Hz  ±1.0%
 Temperature
 -4 to 1400°F
 (-20 to 750°C)
 1°
 ±(1%+4°)
 -4 to 1400°F
 (-20 to 750°C)
 1
 ±(1%+4°)
 Batttery Test  9V and 1.5V Batteries
 Power  one 9V battery  2 x AAA batteries
 Dimensions  5.43×2.83×1.5″ (138x72x38mm)  5.43×2.83×1.5″ (138x72x38mm)
 Weight  5.4oz (153g)  5.4oz (153g)
CE  CAT II 600V  waranty12  Extech MN35: Digital Mini MultiMeter Compact Manual ranging multimeters with 8 functions including Temperature
Ordering Information:
MN35…………Manual Ranging Mini MultiMeter
MN36……….Autroranging Mini MultiMeter
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter รุ่น MN16A

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter with Type K Temperature measurments, AC/DC Voltage 600V, AC/DC Current 10A ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: EXTECH MN16A หมวดหมู่:

รายละเอียด

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ : Digital Mini Multimeter มัลติมิเตอร์, อุณหภูมิ  > เครื่องมือวัด Multimeter มัลติมิเตอร์ with Type K Temperature

MN16A: Digital Mini MultiMeter ยี่ห้อ Extech, USA 

Compact Autoranging multimeter with 11 functions including Temperature

The MN16A is a Digital Mini Multimeter. Measures AC/DC Voltage and Current, Resistance, Capacitance, Frequency, Continuity, Diode Test, Type K Temperature and Duty Cycle. In addition, it has an Auto power off with disable feature. Measurements are viewed on a large, easy-to-read LCD display. Product complete with two AAA batteries, general purpose Type K bead wire probe and test leads.
Features:
 • Large easy to read digital display
 • AC/DC Voltage & Current, Resistance, Capacitance, Frequency, Continuity, Diode Test, Type K Temperature and Duty Cycle
 • Auto power off with disable feature
 • Complete with two AAA batteries, general purpose Type K bead wire probe and test leads

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Comparisons: 
Extech MN1x Series
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter รุ่น MN15A
รุ่น MN15A
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter รุ่น MN16A
รุ่น MN16A
Basic Accuracy
MN15A MN16A
 Ranging Manual Ranging Autoranging
 DC Voltage 600V (0.1mV) 600V (1mV)   ±0.5% ±1.2%
 AC Voltage 600V (0.1V) 600V (0.1mV) ±1.2% ±1.5%
 DC Current 10A (0.1mA) 10A (0.1μA) ±1.5% ±1.5%
 AC Current 10A (0.1μA) ±1.8%
 Resistance 20MΩ (0.1Ω) 40MΩ (0.1Ω) ±0.8% ±1.2%
 Capacitance 100μF (0.01nF) ±3.0%
 Frequency 5MHz (0.001Hz) ±1.2%
 Temperature   -4 to 1400°F
(-20 to 750°C)
  -4 to 1400°F
(-20 to 750°C)
±(3%rdg + 8 digits)
 Duty Cycle 01 to 99.9% ±1.2%
 Battery Test 9V & 1.5V Batteries
 Category rating CAT III-600V CAT III-600V
 Dims/ Wt  5.43×2.83×1.5″ (138x72x38mm)/ 5.4oz (153g)
MN15A: Digital Mini MultiMeter, with Type K Temperature
CE ETL CAT III 600V
 หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า