ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 12 Function with IR temperature รุ่น EX470A

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ 12 Function True RMS Professional Multi Meter with Type-K & IR temperature ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: EXTECH EX470A หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องมือวัด DMM : True RMS Digital multimeter มัลติมิเตอร์  > เครื่องมือวัด 12 Function Digital Multimeter มัลติมิเตอร์

EX470A : 12 Function True RMS Professional MultiMeter + InfraRed Thermometer ยี่ห้อ Extech, USA

มัลติมิเตอร์ Multimeter EXTECH

True RMS, autoranging DMM with large digit LCD display and Type-K/IR temperature function

The Extech EX470A True RMS Multimeter and Infrared Thermometer with Capacitance, Frequency, and Duty Cycle Measurements and 2 K-Type Remote Probes is the perfect meter for HVAC or plant maintenance. The IR thermometer measures the surface temperature from -4 to 518 °F (-20 to 270 °C) without contact. The built-in laser pointer centers the measuring area. Multimeter functions include AC and DC Voltage to 600 Volt, AC and DC current to 10A, resistance to 40MOhm, continuity and diode test. Also includes Type K thermometer for contact or air temperature measurements from -4 to 1832 °F (-20 to 750 °C). Advanced functions include Capacitance, Frequency and Duty Cycle. The meter comes complete with test leads, Type K temperature probe, 9 Volt battery, protective holster, adjustable tilt stand and Velcro hanging strap.
Features:
 • True RMS DMM with 12 functions and 0.3% basic accuracy
 • AC/DC Voltage & Current, Resistance, Capacitance, Frequency, Type-K & IR Temperature, Diode/Continuity, Duty Cycle
 • Built-in non-contact InfraRed Thermometer with 8:1 distance to target ratio with 0.95 fixed emissivity
 • Input fuse protection and mis-connection warning
 • 10A max Current
 • Type K temperature measurements
 • Data hold, Relative, Auto power off
 • Large-digit backlit LCD
 • Complete with CAT III test leads, tilt stand, protective holster, velcro hanging strap, Type K bead wire temp probe and 9V battery

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Comparisons: Extech 400 Series MultiMeters.
EX400 SERIES ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Professional MultiMeter 8 Function รุ่น EX410A ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 8 Function รุ่น EX411A ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 11 Function รุ่น EX430A ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 12 Function with IR temperature รุ่น EX470A
Specifications EX410A EX411A EX430A EX470A
 Temperature (IR) -58 to 518°F
(-50 to 270°C)
 Averaging/True RMS Averaging True RMS True RMS True RMS
 Basic Accuracy (VDC) ±0.5% ±0.3% ±0.3% ±0.3%
 AC Voltage 1mV to 600V 1mV to 600V 1mV to 600V 1mV to 600V
 DC Voltage 0.1mV to 600V 0.1mV to 600V 0.1mV to 600V 0.1mV to 600V
 AC Current 0.1mA to 10A 0.1mA to 10A 0.1mA to 10A 0.1mA to 10A
 DC Current 0.1μA to 10A 0.1μA to 10A 0.1μA to 10A 0.1μA to 10A
 Resistance 0.1Ω  to 20MΩ  0.1Ω  to 20MΩ  0.1Ω  to 40MΩ 0.1Ω  to 40MΩ
 Capacitance 0.01nF to 100μF 0.01nF to 100μF
 Frequency 0.001Hz to 10MHz 0.001Hz to 10MHz
 Temperature (Type K) -4 to 1382°F
(-20 to 750°C)
-4 to 1382°F
(-20 to 750°C)
-4 to 1382°F
(-20 to 750°C)
-4 to 1382°F
(-20 to 750°C)
 Duty Cycle 0.1% to 99.9% 0.1% to 99.9%
 Continuity / Diode Yes Yes Yes Yes
 Dimensions 7.4×3.2×2″(187x81x50mm) 7.4×3.2×2″(187x81x50mm) 7.4×3.2×2″(187x81x50mm) 7.4×3.2×2″(187x81x50mm)
 Weight 0.75lbs (342g) 0.75lbs (342g) 0.75lbs (342g) 0.75lbs (342g)
CE UL NIST CATII-1000V CAT III 600V warranty12
Common Features:
 • Large backlit LCD display with easy-to-read 1″ digits
• Type K thermometer built-in for temperature measurements
• Low current capability: measure down to 0.1μA
• Input fuse protection and mis-connection warnings
• Complete with CAT III test leads, multi-position tilt stand
and velcro strap for hanging, protective holster with test
lead holder, bead wire temperature probe, and 9V battery
Models: EX410, EX411A
  • True RMS (EX411A)
• Manual Ranging
Models: EX430A
  • True RMS
• Autoranging
• Capacitance
• Frequency
• Relative function
Models: EX470A
  • Built-in IR Thermometer
• True RMS
• Autoranging
• Capacitance
• Frequency
• Relative function
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 12 Function รุ่น EX470
Accessories:
  • Complete with CAT III test leads, multi-position tilt stand and velcro strap for hanging, protective holster with test lead holder, bead wire temperature probe, and 9V battery
Ordering Information
EX410A……………..Manual Ranging MultiMeter
EX410A-NIST…….EX410 MultiMeter w/ Calibration Traceable to NIST.
EX411A……………..True RMS Manual Ranging MultiMeter
EX411A-NIST…….EX411 MultiMeter w/ Calibration Traceable to NIST.
EX430A……………..True RMS Autoranging MultiMeter
EX430A-NIST…….EX430 MultiMeter w/ Calibration Traceable to NIST.
EX470A…………….True RMS Autoranging MultiMeter + IR Thermometer
EX470A-NISTL*…True RMS Autoranging MultiMeter + IR Thermometer w/NIST
*NISTL-Limited NIST for Certificate of Traceability to all functions except IR Thermometer
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 11 Function รุ่น EX430A

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ 11 Function True RMS Professional Multi Meter autoranging DMM with large digit LCD display and temperature function ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: EXTECH EX430A หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องมือวัด DMM : True RMS Digital multimeter มัลติมิเตอร์  > เครื่องมือวัด 11 Function Digital Multimeter มัลติมิเตอร์

EX430A : 11 Function True RMS Professional MultiMeter ยี่ห้อ Extech, USA

True RMS, autoranging DMM with large digit LCD display and temperature function

The Extech EX430A True RMS Autoranging Multimeter (with K Type, Capacitance, Frequency, and Duty Cycle) is a professional grade True RMS multimeter capable of performing a wide range of measurements. Functions include AC and DC voltage to 600V, AC and DC current to 10A, resistance to 40MOhm, continuity and diode test. Also includes a Type K thermometer function for contact or air temperature measurements from -4 to 1832°F (-20 to 750°C). Advanced functions include Capacitance, Frequency and Duty Cycle. The meter comes complete with test leads, Type K temperature probe, 9V battery, protective holster, adjustable tilt stand and Velcro hanging strap.
Features:
 • True RMS DMM with 11 functions and 0.3% basic accuracy
 • AC/DC Voltage & Current, Resistance, Capacitance, Frequency, Temperature, Diode/Continuity, Duty Cycle
 • Input fuse protection and mis-connection warning
 • 10A max Current
 • Type K temperature measurements
 • Data hold, Relative, Auto power off
 • Large-digit backlit LCD
 • Complete with CAT III test leads, tilt stand, protective holster, velcro hanging strap, Type K bead wire temp probe and 9V battery

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Comparisons: Extech 400 Series MultiMeters.
EX400 SERIES ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Professional MultiMeter 8 Function รุ่น EX410A ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 8 Function รุ่น EX411A ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 11 Function รุ่น EX430A ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 12 Function with IR temperature รุ่น EX470A
Specifications EX410A EX411A EX430A EX470A
 Temperature (IR) -58 to 518°F
(-50 to 270°C)
 Averaging/True RMS Averaging True RMS True RMS True RMS
 Basic Accuracy (VDC) ±0.5% ±0.3% ±0.3% ±0.3%
 AC Voltage 1mV to 600V 1mV to 600V 1mV to 600V 1mV to 600V
 DC Voltage 0.1mV to 600V 0.1mV to 600V 0.1mV to 600V 0.1mV to 600V
 AC Current 0.1mA to 10A 0.1mA to 10A 0.1mA to 10A 0.1mA to 10A
 DC Current 0.1μA to 10A 0.1μA to 10A 0.1μA to 10A 0.1μA to 10A
 Resistance 0.1Ω  to 20MΩ  0.1Ω  to 20MΩ  0.1Ω  to 40MΩ 0.1Ω  to 40MΩ
 Capacitance 0.01nF to 100μF 0.01nF to 100μF
 Frequency 0.001Hz to 10MHz 0.001Hz to 10MHz
 Temperature (Type K) -4 to 1382°F
(-20 to 750°C)
-4 to 1382°F
(-20 to 750°C)
-4 to 1382°F
(-20 to 750°C)
-4 to 1382°F
(-20 to 750°C)
 Duty Cycle 0.1% to 99.9% 0.1% to 99.9%
 Continuity / Diode Yes Yes Yes Yes
 Dimensions 7.4×3.2×2″(187x81x50mm) 7.4×3.2×2″(187x81x50mm) 7.4×3.2×2″(187x81x50mm) 7.4×3.2×2″(187x81x50mm)
 Weight 0.75lbs (342g) 0.75lbs (342g) 0.75lbs (342g) 0.75lbs (342g)
CE UL NIST CATII-1000V CAT III 600V warranty12
Common Features:
 • Large backlit LCD display with easy-to-read 1″ digits
• Type K thermometer built-in for temperature measurements
• Low current capability: measure down to 0.1μA
• Input fuse protection and mis-connection warnings
• Complete with CAT III test leads, multi-position tilt stand
and velcro strap for hanging, protective holster with test
lead holder, bead wire temperature probe, and 9V battery
Models: EX410, EX411A
  • True RMS (EX411A)
• Manual Ranging
Models: EX430A
  • True RMS
• Autoranging
• Capacitance
• Frequency
• Relative function
Models: EX470A
  • Built-in IR Thermometer
• True RMS
• Autoranging
• Capacitance
• Frequency
• Relative function
Extech EX430 True RMS Multimeter Video
Accessories:
  • Complete with CAT III test leads, multi-position tilt stand and velcro strap for hanging, protective holster with test lead holder, bead wire temperature probe, and 9V battery
Ordering Information
EX410A……………..Manual Ranging MultiMeter
EX410A-NIST…….EX410 MultiMeter w/ Calibration Traceable to NIST.
EX411A……………..True RMS Manual Ranging MultiMeter
EX411A-NIST…….EX411 MultiMeter w/ Calibration Traceable to NIST.
EX430A……………..True RMS Autoranging MultiMeter
EX430A-NIST…….EX430 MultiMeter w/ Calibration Traceable to NIST.
EX470A…………….True RMS Autoranging MultiMeter + IR Thermometer
EX470A-NISTL*…True RMS Autoranging MultiMeter + IR Thermometer w/NIST
*NISTL-Limited NIST for Certificate of Traceability to all functions except IR Thermomete
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 8 Function รุ่น EX411A

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ 8 Function True RMS Professional Multi Meter manual ranging DMM with large digit LCD display and temperature function ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: EXTECH EX411A หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องมือวัด DMM : True RMS Digital multimeter มัลติมิเตอร์  > เครื่องมือวัด 8 Function Digital Multimeter มัลติมิเตอร์

EX411A : 8 Function True RMS Professional MultiMeter ยี่ห้อ Extech, USA

True RMS, manual ranging DMM with large digit LCD display and temperature function

The EX411A offers multiple functions so you can carry one meter into the field instead of several. The manual-ranging EX411A measures AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, diode, and continuity, all with +/-0.5 percent basic accuracy. The unit has low current capability, measuring down to 0.1uA, and features input fuse protection and mis-connection warnings. A Type K thermometer is built in for surface or air temperature measurements. Comes with CAT III test leads, stand, hanging strap, holster with built-in test lead storage, Type K bead wire temperature probe, and battery.
Features:
 • True RMS DMM with 8 functions and 0.3% basic accuracy
 • AC/DC Voltage & Current, Resistance, Temperature, Diode/Continuity
 • Input fuse protection and mis-connection warning
 • 10A max Current
 • Type K temperature measurements
 • Data hold, Relative, Auto power off
 • Large-digit backlit LCD
 • Complete with CAT III test leads, tilt stand, protective holster, velcro hanging strap, Type K bead wire temp probe and 9V battery

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Comparisons: Extech 400 Series MultiMeters.
EX400 SERIES ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Professional MultiMeter 8 Function รุ่น EX410A ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 8 Function รุ่น EX411A ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 11 Function รุ่น EX430A ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ True RMS Professional MultiMeter 12 Function with IR temperature รุ่น EX470A
Specifications EX410A EX411A EX430A EX470A
 Temperature (IR) -58 to 518°F
(-50 to 270°C)
 Averaging/True RMS Averaging True RMS True RMS True RMS
 Basic Accuracy (VDC) ±0.5% ±0.3% ±0.3% ±0.3%
 AC Voltage 1mV to 600V 1mV to 600V 1mV to 600V 1mV to 600V
 DC Voltage 0.1mV to 600V 0.1mV to 600V 0.1mV to 600V 0.1mV to 600V
 AC Current 0.1mA to 10A 0.1mA to 10A 0.1mA to 10A 0.1mA to 10A
 DC Current 0.1μA to 10A 0.1μA to 10A 0.1μA to 10A 0.1μA to 10A
 Resistance 0.1Ω  to 20MΩ  0.1Ω  to 20MΩ  0.1Ω  to 40MΩ 0.1Ω  to 40MΩ
 Capacitance 0.01nF to 100μF 0.01nF to 100μF
 Frequency 0.001Hz to 10MHz 0.001Hz to 10MHz
 Temperature (Type K) -4 to 1382°F
(-20 to 750°C)
-4 to 1382°F
(-20 to 750°C)
-4 to 1382°F
(-20 to 750°C)
-4 to 1382°F
(-20 to 750°C)
 Duty Cycle 0.1% to 99.9% 0.1% to 99.9%
 Continuity / Diode Yes Yes Yes Yes
 Dimensions 7.4×3.2×2″(187x81x50mm) 7.4×3.2×2″(187x81x50mm) 7.4×3.2×2″(187x81x50mm) 7.4×3.2×2″(187x81x50mm)
 Weight 0.75lbs (342g) 0.75lbs (342g) 0.75lbs (342g) 0.75lbs (342g)
CE UL NIST CATII-1000V CAT III 600V warranty12
Common Features:
 • Large backlit LCD display with easy-to-read 1″ digits
• Type K thermometer built-in for temperature measurements
• Low current capability: measure down to 0.1μA
• Input fuse protection and mis-connection warnings
• Complete with CAT III test leads, multi-position tilt stand
and velcro strap for hanging, protective holster with test
lead holder, bead wire temperature probe, and 9V battery
Models: EX410, EX411A
  • True RMS (EX411A)
• Manual Ranging
Models: EX430A
  • True RMS
• Autoranging
• Capacitance
• Frequency
• Relative function
Models: EX470A
  • Built-in IR Thermometer
• True RMS
• Autoranging
• Capacitance
• Frequency
• Relative function
Accessories:
  • Complete with CAT III test leads, multi-position tilt stand and velcro strap for hanging, protective holster with test lead holder, bead wire temperature probe, and 9V battery
Ordering Information
EX410A……………..Manual Ranging MultiMeter
EX410A-NIST…….EX410 MultiMeter w/ Calibration Traceable to NIST.
EX411A……………..True RMS Manual Ranging MultiMeter
EX411A-NIST…….EX411 MultiMeter w/ Calibration Traceable to NIST.
EX430A……………..True RMS Autoranging MultiMeter
EX430A-NIST…….EX430 MultiMeter w/ Calibration Traceable to NIST.
EX470A…………….True RMS Autoranging MultiMeter + IR Thermometer
EX470A-NISTL*…True RMS Autoranging MultiMeter + IR Thermometer w/NIST
*NISTL-Limited NIST for Certificate of Traceability to all functions except IR Thermomete
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า