เครื่องกวนสาร แบบใบกวน Over-head Stirrer รุ่น SDS-41

เครื่องกวน เครื่องกวนสาร stirrer > Over-head Stirrer เครื่องกวนสาร แบบใบกวน SDS-41

รหัสสินค้า: SDS-41 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องกวน เครื่องกวนสาร Stirrer Over-head Stirrer เครื่องกวนสาร แบบใบกวน รุ่น SDS-41
The excellent device to stir and mix between various liquids, between a liquid and a solid, or powders.
Emulsifying, blending, dispersing, etc of chemical, pharmaceutical, food and cosmetic products.
Special Features
Rpm can be arbitrarily set, as a stepless electronic speed controller is installed.
The equipment basically consists of a body, chuck, chuck handle, stainless steel bladed propeller(option), clamp(option), and a U-type stand(option).
 • SDSS-20 / SDSS-20D
  A stir bar that can be used with a chuck has the dimension of ø1~10mm(millimeters).
  For the convenience of experimentation, the stir bar is designed to be able to move up and down.
  A geared DC motor(50Watts) is used to produce a high output at low speeds.
  Digital display renders an accurate measurement of the rpm.(SS-20D).
  An overload lamp is installed to protect the equipment from overloading.(SS-20D).
 • SDSS-20W / SDSS-20DW
  A stir bar that can be used with a chuck has the dimension of ø1~10mm(millimeters).
  For the convenience of experimentation, the stir bar is designed to be able to move up and down.
  A geared DC motor(120Watts) is used to produce a high output at low speeds.
  Digital display renders an accurate measurement of the rpm.(SS-20DW).
  An overload lamp is installed to protect the equipment from overloading.(SS-20DW).
 • SDS-10
  A stir bar that can be used with a chuck has the dimension of ø1~10mm(millimeters).
 • SDS-41 / SDS-41D
  A stir bar that can be used with a chuck has the dimension of ø1~10mm(millimeters).
  For the convenience of experimentation, the stir bar is designed to be able to move up and down.
  A large quantity of sample can be stirred as a 100Watts DC motor is used.
  Digital display renders an accurate measurement of the rpm.(S-41D).
  Integrated Controller type and disintegrated Controller type are avilable.(S-41D).
 • SDS-11 / SDS-11D
  A stir bar that can be used with a chuck has the dimension of ø1~10mm(millimeters).
  For the convenience of experimentation, the stir bar is designed to be able to move up and down.
  Digital display renders an accurate measurement of the rpm.(S-11D).
  Integrated Controller type and disintegrated controller type are avilable.(S-11D).
 • SDSH-10 / SDSH-10D
  Products have low viscosity, so an exclusive impeller must be used for each product. → An exclusive impeller(Model No : SIM-3 or SIM-2) is basically provided.
  For the convenience of experimentation, the stir bar is designed to be able to move up and down.
  Digital display renders an accurate measurement of the rpm.(SH-10D).
Specification:
Model
MOTOR TYPE / RPM RANGE
RPM INDICAROR
INPUT VOLTAGE
SDS-90D
DC 90Watts Geared Motor 50∼1,000max
Digital Display
115V or 230V
SDS-90
DC 90Watts Geared Motor 50∼1,000max
SDS-70D
DC 70Watts Geared Motor 50∼1,000max
Digital Display
SDS-70
DC 70Watts Geared Motor 50∼1,000max
SDSS-20
DC 50Watts Geared Motor 50∼1,000max
115V or 230V 50/60Hz
SDSS-20D
DC 50Watts Geared Motor 50∼1,000max
Digital Display
SDSS-20W
DC 120Watts Geared Motor 50∼1,000max
SDSS-20DW
DC 120Watts Geared Motor 50∼1,000max
Digital Display
SDS-10
DC 30Watts Geared Motor 50∼4,000max
SDS-11
DC 50Watts Geared Motor 50∼3,000max
SDS-11D
DC 50Watts Geared Motor 50∼3,000max
Digital Display
SDS-41
DC 100Watts Geared Motor 50∼3,000max
SDS-41D
DC 100Watts Geared Motor 50∼3,000max
Digital Display
SDSH-10D
DC 200Watts Geared Motor 50∼11,000max
Digital Display
100V or 115V 50/60Hz
SDSH-10 DC 200Watts Geared Motor 50∼11,000max
※Specifications are subject to change for improvement in the quality of our products.
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องกวนสาร แบบใบกวน Over-head Stirrer รุ่น SDS-11

เครื่องกวน เครื่องกวนสาร Stirrer > Over-head Stirrer เครื่องกวนสาร แบบใบกวน รุ่น SDS-11

รหัสสินค้า: SDS-11 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องกวน เครื่องกวนสาร Stirrer Over-head Stirrer เครื่องกวนสาร แบบใบกวน รุ่น SDS-11
The excellent device to stir and mix between various liquids, between a liquid and a solid, or powders.
Emulsifying, blending, dispersing, etc of chemical, pharmaceutical, food and cosmetic products.
Special Features
Rpm can be arbitrarily set, as a stepless electronic speed controller is installed.
The equipment basically consists of a body, chuck, chuck handle, stainless steel bladed propeller(option), clamp(option), and a U-type stand(option).
 • SDSS-20 / SDSS-20D
  A stir bar that can be used with a chuck has the dimension of ø1~10mm(millimeters).
  For the convenience of experimentation, the stir bar is designed to be able to move up and down.
  A geared DC motor(50Watts) is used to produce a high output at low speeds.
  Digital display renders an accurate measurement of the rpm.(SS-20D).
  An overload lamp is installed to protect the equipment from overloading.(SS-20D).
 • SDSS-20W / SDSS-20DW
  A stir bar that can be used with a chuck has the dimension of ø1~10mm(millimeters).
  For the convenience of experimentation, the stir bar is designed to be able to move up and down.
  A geared DC motor(120Watts) is used to produce a high output at low speeds.
  Digital display renders an accurate measurement of the rpm.(SS-20DW).
  An overload lamp is installed to protect the equipment from overloading.(SS-20DW).
 • SDS-10
  A stir bar that can be used with a chuck has the dimension of ø1~10mm(millimeters).
 • SDS-41 / SDS-41D
  A stir bar that can be used with a chuck has the dimension of ø1~10mm(millimeters).
  For the convenience of experimentation, the stir bar is designed to be able to move up and down.
  A large quantity of sample can be stirred as a 100Watts DC motor is used.
  Digital display renders an accurate measurement of the rpm.(S-41D).
  Integrated Controller type and disintegrated Controller type are avilable.(S-41D).
 • SDS-11 / SDS-11D
  A stir bar that can be used with a chuck has the dimension of ø1~10mm(millimeters).
  For the convenience of experimentation, the stir bar is designed to be able to move up and down.
  Digital display renders an accurate measurement of the rpm.(S-11D).
  Integrated Controller type and disintegrated controller type are avilable.(S-11D).
 • SDSH-10 / SDSH-10D
  Products have low viscosity, so an exclusive impeller must be used for each product. → An exclusive impeller(Model No : SIM-3 or SIM-2) is basically provided.
  For the convenience of experimentation, the stir bar is designed to be able to move up and down.
  Digital display renders an accurate measurement of the rpm.(SH-10D).
Specification:
Model
MOTOR TYPE / RPM RANGE
RPM INDICAROR
INPUT VOLTAGE
SDS-90D
DC 90Watts Geared Motor 50∼1,000max
Digital Display
115V or 230V
SDS-90
DC 90Watts Geared Motor 50∼1,000max
SDS-70D
DC 70Watts Geared Motor 50∼1,000max
Digital Display
SDS-70
DC 70Watts Geared Motor 50∼1,000max
SDSS-20
DC 50Watts Geared Motor 50∼1,000max
115V or 230V 50/60Hz
SDSS-20D
DC 50Watts Geared Motor 50∼1,000max
Digital Display
SDSS-20W
DC 120Watts Geared Motor 50∼1,000max
SDSS-20DW
DC 120Watts Geared Motor 50∼1,000max
Digital Display
SDS-10
DC 30Watts Geared Motor 50∼4,000max
SDS-11
DC 50Watts Geared Motor 50∼3,000max
SDS-11D
DC 50Watts Geared Motor 50∼3,000max
Digital Display
SDS-41
DC 100Watts Geared Motor 50∼3,000max
SDS-41D
DC 100Watts Geared Motor 50∼3,000max
Digital Display
SDSH-10D
DC 200Watts Geared Motor 50∼11,000max
Digital Display
100V or 115V 50/60Hz
SDSH-10 DC 200Watts Geared Motor 50∼11,000max
※Specifications are subject to change for improvement in the quality of our products.
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า