เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 – Axis RF Field Strength Meter รุ่น TM-195

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 – Axis RF Field Strength Meter High frequency 8GHz, Frequency range: 50MHz to 3.5GHz. ยี่ห้อ Tenmars, Taiwan

รายละเอียด

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 – Axis RF Field Strength Meter 

TM-195 : 3 – Axis RF Field Strength Meter ยี่ห้อ Tenmars, Taiwan

Monitors high frequency radiation in the 50MHz to 3.5GHz frequency range

TM-196 is designed for measuring and monitoring Radio Frequency(RF) electromagnetic field strength and capable of measuring the frequency range of 50Mz~3.5GHz. Meter features non-directional measurement with 3-channel (triaxial) measurement probe, Max Hold and Average functions.

Features:

 • RF range: 38mV to 11V/M
 • Frequency range: 50MHz to 3.5GHz.
 • Sensors: Triple Axis (X, Y, Z)
 • Manual data memory (Max & AVG) records.
 • Calibration factor, Alarm and Clock settings.
 • Display value: Instantaneous measured value, maximum value, average value, or maximum average value.

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
 Measurement ranges  38mv to 11v/m
 Display  4-1/2 digits maximum reading 19999.
 Frequency range  50MHz ~ 3.5GHz
 Measurement units  mV/m , V/m , µA/m , mA/m , µW/m2 , mW/m2 , µW/cm2
 Display resolution  0.1mV/m, 0.1µA/m, 0.001µW/m2, 0.001µW/cm2
 Alarm function  adjustable threshold with ON / OFF
 Audible alarm  Buzzer.
 Manual data memory  Read storage: 200 data sets.
 Calibration factor CAL  adjustable
 Sampling Time  1.5 times per second.
 Power Supply  9V battery(NEDA 1604 IEC 6F 22 JIS 006P)*1
 Battery life  approx. 15 hrs.
 Auto power off  Default time 15 minutes. Adjustable threshold 0~99 minutes.
 Weight  Approx.200g. (including battery)
 Size  60(L)*60(W)*195(H) mm.
 Accessories  User’s manual, 9V battery, Carrying case.
Applications:
 • RF power measurement for transmitters.
 • High frequency(RF)electromagnetic wave field strength measurement.
 • Mobile phone base station antenna radiation power density measurement.
 • Spy camera, wireless bug finder.
 • Wireless communication (CW, TDMA, GSM, DECT) applications.
 • Wireless LAN (Wi-Fi) detection, installation.
 • Cellular /Cordless phone radiation safety level.
 • Microwave oven leakage detection.
 • Personal living environment EMF safety.
Accessories:
   •  User’s manual, 9V battery, Carrying case.
CE  เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 - Axis RF Field Strength Meter, Tenmars TM-195
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
PDF  TM-195 Instruction Manual ( 0KB )

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 – Axis RF Field Strength Meter รุ่น TM-196

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 – Axis RF Field Strength Meter High frequency 8GHz, Frequency range: 10MHz to 8GHz. ยี่ห้อ Tenmars, Taiwan

รายละเอียด

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 – Axis RF Field Strength Meter 

TM-196 : 3 – Axis RF Field Strength Meter ยี่ห้อ Tenmars, Taiwan

Monitors high frequency radiation in the 10MHz to 8GHz frequency range

TM-196 is designed for measuring and monitoring Radio Frequency(RF) electromagnetic field strength and capable of measuring the frequency range of 10Mz~8GHz. Meter features non-directional measurement with 3-channel (triaxial) measurement probe, Max Hold and Average functions.

Features:

 • Measurement range: 38mV to 11V/m
 • Frequency range: 10MHz~8GHZ.
 • Sensor: Triple Axis (X, Y, Z).
 • Manual data memory (Max & AVG) records.
 • Calibration factor, Alarm and Clock settings.

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
 Measurement ranges  38mv to 11v/m
 Display  3-3/4 digits maximum reading 3999
 Frequency range  10MHz ~ 8GHz
 Measurement units  mV/m , V/m , µA/m , mA/m , µW/m2 , mW/m2 , µW/cm2
 Display resolution  0.1mV/m, 0.1µA/m, 0.001µW/m2, 0.001µW/cm2
 Manual data memory  Read storage: 200 data sets.
 Calibration factor CAL  adjustable
 Sampling Time  2.5 times per second.
 Power Supply  9V battery(NEDA 1604 IEC 6F 22 JIS 006P)*1
 Battery life  approx. 5 hrs.
 Weight  approx. 180g
 Size  380(L)*80(W)*77(H) mm.
 Accessories  Instruction manual and hard carrying case.

 

Applications:

 • RF power measurement for transmitters.
 • High frequency(RF)electromagnetic wave field strength measurement.
 • Mobile phone base station antenna radiation power density measurement.
 • Spy camera, wireless bug finder.
 • Wireless communication (CW, TDMA, GSM, DECT) applications.
 • Wireless LAN (Wi-Fi) detection, installation.
 • Cellular /Cordless phone radiation safety level.
 • Microwave oven leakage detection.
 • Personal living environment EMF safety.
Accessories:
   •  Complete with 9V battery and carrying case
CE   Tenmars TM-196 :เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 - Axis RF Field Strength Mete
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
PDF  TM-196 Instruction Manual ( 0KB )

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMF/ELF Meter รุ่น EMF510

฿5,300.00

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3-in-1 EMF meter which simultaneously measures and displays Magnetic Field, Electric Field and Radio Frequency Strength ยี่ห้อ Extech, USA

รายละเอียด

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( Electro Magnetic Field Meter,  EMF Meter )

EMF510 : EMF/ELF Meter ยี่ห้อ Extech, USA

High-Sensitivity EMF/ELF Meter with Built-in Single-Axis Sensor

The Extech EMF510 measures energy from electromagnetic fields (EMF) and electrical signals and is sensitive to extremely low frequency levels (ELF). The built-in single-axis sensor is ideal for monitoring power lines, electrical appliances, fans and blowers, and electrical circuits in two ranges with milli-Gauss and micro-Tesla units. The EMF510 features a large backlit LCD for viewing in dimly lit areas, an ergonomic compact design with wrist strap, auto power off, and Min/Max function.

Features:

 • Measure EMF/ELF levels in milliGauss (mG) or microTesla (μT) up to 2000mG (200μT) with two ranges to choose from
 • Built-in single axis sensor provides basic accuracy reading of ±5%
 • 30 to 300Hz bandwidth
 • Backlit display to view in dimly lit areas
 • Data Hold and Min/Max functions
 • Auto power off with disable
 • Tripod mount (optional TR100 Tripod sold separately)
 • Complete with wrist strap and 3 AAA batteries

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Unit Range Max Resolution Basic Accuracy
 Range/Resolution  200.0/2000mG  0.1/1mG  ±(5%+3 digits) @ 50/60Hz
 20.00/200.0μT  0.01/0.1μT  ±(5%+3 digits) @ 50/60Hz
 Bandwidth  30 to 300Hz
 Number of Axes  Single axis
 Dimensions  4.2 x 2.3 x 1″ (107 x 58 x 25mm)
 Weight  5.6oz (160g)
Extech EMF510: EMF/ELF Meter เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
The Extech EMF510 measures energy from electromagnetic
fields (EMF) and electrical signals and is sensitive to extremely
low frequency levels (ELF). The built-in single-axis sensor is
ideal for monitoring power lines, electrical appliances, fans and
blowers, and electrical circuits in two ranges with milli-Gauss
and micro-Tesla units. The EMF510 features a large backlit LCD
for viewing in dimly lit areas, an ergonomic compact design with
wrist strap, auto power off, and Min/Max function.
Applications:
– Home appliances
– Power lines,
– Electrical appliances
– Industrial devices
– Mobile/cell phones
– Base stations
Accessories:
   •  Complete with wrist strap and 3 AAA batteries
CE  warranty12
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้


measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 8GHz RF Electromagnetic Field Strength Meter รุ่น 480846

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า High frequency 8GHz RF Electromagnetic Field Strength Meter (8GHz to 10GHz) ยี่ห้อ Extech, USA

รายละเอียด

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( Electro Magnetic Field Meter,  EMF Meter )

480846 : 8GHz RF Electromagnetic Field Strength Meter ยี่ห้อ Extech, USA

Monitors high frequency radiation in the 10MHz to 8GHz frequency range

This 480846 RF EMF Strength Meter monitors high frequency radiation in the 10MHz to 8GHz range. Ideal for mobile phones, cell phones, base stations, locating RF hotspots, wireless network (Wi-Fi) RF detection, RF “Electrosmog” detection, microwave leakage, and wireless communication applications (CW, TDMA, GSM, DECT). Meter features non-directional measurement with 3-channel (triaxial) measurement probe, Max Hold and Average functions, and manual store/recall of up to 99 data sets. In addition, there is an audible alarm with a user-selectable threshold. The meter comes complete with a 9V battery and carrying case.

Features:

 • For electromagnetic field strength measurement including:
  • Mobile phone base station antenna radiation
  • RF power measurement for transmitters
  • Wireless LAN (Wi-Fi) detection/installation
  • Wireless communication applications (CW, TDMA, GSM, DECT)
  • Microwave leakage
 • Measurement optimized for 900MHz, 1800MHz, 2.7GHz, 3.5GHz and 8GHz
 • Non-directional (isotropic) measurement with three-channel (triaxial) measurement probe
 • Max Hold and Average functions and level exceed audible alarm with user selectable threshold
 • Manual store/recall up to 99 sets
 • Complete with 9V battery and carrying case

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
 Sensor Type  Electric Field
 Frequency Range  10MHz to 8GHz (optimized for 900MHz, 1800MHz, 2.7GHz, 3.5GHz & 8GHz)
 Units of Measure  mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m2, mW/m2, W/m2, μW/cm2, mW/cm2
 Measuring Ranges
 20mV/m to 108.0V/m
 53μA/m to 286.4mA/m
 1μW/m2 to 30.93W/m2
 0μW/cm2 to 3.093mW/cm2
 Resolution  0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW/m2, 0.001μW/cm2
 Audible Alarm  Adjustable threshold with On/Off
 Memory  Manual store/recall of 99 sets
 Dimensions  2.6×2.4×9.7″ (67x60x247xmm)
 Weight  8.8oz (250g)
480846: 8GHz RF Electromagnetic Field Strength Meter Monitors high frequency radiation in the 10MHz to 8GHz frequency range
Applications:
•  RF electromagnetic wave field strength measurements
•  Mobil phone base station antenna radiation
power density measurement
•  Radiation safety level tests
•  Locating RF “Hot Spots” in the workplace or at home
•  Microwave oven leakage tests
•  RF “Electrosmog” detection
•  Wireless network (Wi-Fi) RF detection
Accessories:
   •  Complete with 9V battery and carrying case
CE
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า RF EMF Strength Meter รุ่น 480836

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า RF EMF Strength Meter, High Frequency measurement for EMF (50MHz to 3.5GHz) ยี่ห้อ Extech, USA

รายละเอียด

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( Electro Magnetic Field Meter,  EMF Meter )

480836 : RF EMF Strength Meter ยี่ห้อ Extech, USA

High Frequency measurement for EMF (50MHz to 3.5GHz)

This RF EMF Strength Meter monitors high frequency radiation in the 50MHz to 3.5GHz range. Ideal for mobile phones, cell phones, base stations, locating RF hotspots, wireless network (Wi-Fi) RF detection, RF”Electrosmog” detection, and microwave leakage. It features non-directional measurement with 3-channel (triaxial) measurement probe, Max Hold and Average functions, and manual store/recall of up to 99 data sets. In addition, there is an audible alarm with a user-selectable threshold. The meter comes complete with a 9V battery and carrying case.

Features:

 • Ideal for EMF measurements of mobile/cell phones, base stations and microwave leakage
 • Measurement optimized for 900MHz, 1800MHz and 2.7GHz
 • Non-directional (isotropic) measurement with three-channel (triaxial) measurement probe
 • Max Hold and Average functions
 • Manual store/recall up to 99 sets
 • Level exceed audible alarm with user selectable threshold
 • Complete with 9V battery and carrying case
For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
Specifications:
 Sensor Type  Electric Field
 Frequency Range  50MHz to 3.5GHz (Measurement optimized for 900MHz, 1800MHz and 2.7GHz)
 Units of Measure  mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m2, mW/m2, W/m2, μW/cm2, mW/cm2
 Measuring Ranges
 20mV/m to 108.0V/m
 53μA/m to 286.4mA/m
 1μW/m2 to 30.93W/m2
 0μW/cm2 to 3.093mW/cm2
 Resolution  0.1mVm, 0.1mA/m, 0.1mW/m2, 0.001mW/cm2
 Audible Alarm  Adjustable threshold with On/Off
 Memory  Manual store/recall of 99 sets
 Dimensions  9.3 x 2.4 x 2.4″ (237 x 60 x 60mm)
 Weight  7oz (200g)
480836 - RF EMF Strength Meter
Applications:
•  RF electromagnetic wave field strength measurements
•  Mobil phone base station antenna radiation
power density measurement
•  Radiation safety level tests
•  Locating RF “Hot Spots” in the workplace or at home
•  Microwave oven leakage tests
•  RF “Electrosmog” detection
•  Wireless network (Wi-Fi) RF detection
Accessories:
   •  Complete with 9V battery and carrying case
CE
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Triple Axis EMF Tester รุ่น 480826

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Triple Axis EMF Tester, Three axis (X, Y, Z) electromagnetic field measurement (30Hz to 300Hz) ยี่ห้อ Extech, USA

รายละเอียด

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( Electro Magnetic Field Meter,  EMF Meter )

480826 : Triple Axis EMF Tester ยี่ห้อ Extech, USA

Three axis (X, Y, Z) electromagnetic field measurement (30Hz to 300Hz)

480826 Triple Axis EMF Tester is designed to provide a quick, reliable and easy way to measure electromagnetic field radiation levels around power lines, electrical appliances and industrial devices. Provides Three axis (X, Y, Z direction) electromagnetic field measurement. Calibrated to measure EMF radiation at wide bandwidths from 30 Hz to 300 Hz. Complete with sensor with 3 ft. (930 mm) cable, 9V battery, and hard carrying case.

Features:

 • Three axis ( X, Y, Z direction) electromagnetic field measurement
 • Ideal for EMF measurements around power lines, electrical appliances and industrial devices
 • Wide measuring ranges (3 ranges of µTesla or mGauss)
 • Big digit LCD display, Data hold
 • Easy to use remote probe
 • Complete with sensor with 3ft (930mm) cable, 9V battery, and hard carrying case

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Unit Range Resolution Basic Accuracy
 μTesla
 20μTesla
 200μTesla
 2000μTesla
 0.01μTesla
 0.1μTesla
 1μTesla
 ±(4% + 3d)
 ±(5% + 3d)
 ±(10% + 5d)
 mGauss
 200mGauss
 2,000mGauss
 20,000mGauss
 0.1mGauss
 1mGauss
 10mGauss
 ±(4% + 3d)
 ±(5% + 3d)
 ±(10% + 5d)
 Number of Axis  Three axis X, Y, Z direction
 Band width  30Hz to 300Hz
 Sampling Time  Approx. 0.4 second
 Power Current  Approx. DC 2.7mA
 Dimensions  7.6×2.6×1.2″ (195x68x30mm)
Accessories:
   •  Complete with sensor with 3ft (930mm) cable, 9V battery, and hard carrying case
CE
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Single axis EMF/ELF Meter รุ่น 480823

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Single axis EMF/ELF Meter, Single axis electromagnetic field measurements (30Hz to 300Hz) ยี่ห้อ Extech, USA

รายละเอียด

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( Electro Magnetic Field Meter,  EMF Meter )

480823 : Single axis EMF/ELF Meter ยี่ห้อ Extech, USA

Single axis electromagnetic field measurements (30Hz to 300Hz)

The Extech 480823 EMF/ELF meter allows you to measure electromagnetic field radiation levels from fans, electrical appliances, wiring, and power lines. Featuring a large 1/2 in. LCD display and a sampling time of 2.5 times per second, you can be assured of easy and accurate measurements. Readings available in both mill gauss or micro Tesla. Battery included.

Features:

 • Measure electromagnetic field radiation levels from fans, electrical appliances, wiring, and power lines
 • Large 1/2″ LCD (1999 count) display of Electromagnetic Field (EMF) level in milliGauss or microTesla
 • Accurate measurements to 4% over a measuring range of 0.1 to 199.9mGauss (0.01 to 19.99µTesla)
 • ELF frequency bandwidth of 30Hz to 300Hz
 • Single axis – sampling 2.5 times per second

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
 Range
 0 to 199.9mG (milligauss)
 0 to 19.99μTesla
 Frequency Bandwidth  30 to 300 Hz (ELF frequency range)
 Accuracy  ±(4% + 3digits) at 50-60 Hz
 Number of Axes  Single
 Dimensions  5.2×2.8×1″(132x71x25mm)
 Weight  6oz (170g)
Accessories:
   •  Complete with 9V batter.

CE   เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Single axis EMF/ELF Meter รุ่น 480823

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Multi-Field EMF Meter รุ่น EMF450

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Multi-Field EMF Meter, Measures Magnetic Field, Electric Field and Radio Frequency Strength ยี่ห้อ Extech, USA

รายละเอียด

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( Electro Magnetic Field Meter,  EMF Meter )

เครื่องมือวัด EMF, RF, สนามแม่เหล็ก

EXTECH EMF450 : เครื่องวัด EMF, RF, สนามแม่เหล็ก Multi-Field EMF Meter ยี่ห้อ Extech, USA

Measures Magnetic Field, Electric Field and Radio Frequency Strength

The EMF450 is a convenient 3-in-1 EMF meter which simultaneously measures and displays Magnetic Field, Electric Field and Radio Frequency Strength. Ergonomic pocket-sized design with an easy-to-navigate menu. Large vivid color TFT display shows digital readings, bargraphs, and trending graph. Magnetic Field, Electric Field, and Radio Frequency (RF) Strength merasurements. Store up to 20 RF historical records. Data Hold and Auto Power Off with disable feature. Complete with 3 AAA batteries and USB power supply cable.
เครื่องมือวัด EMF, RF, สนามแม่เหล็ก EXTECH EMF450
Features:

 • Multi-Field measurements: Magnetic Field, Electric Field, and Radio Frequency (RF) Strength
 • Magnetic Field Triple Axis Sensor (X, Y, Z)
 • Audible alarm
 • 2.4″ (240 x 320 pixels) color TFT display
 • Adjustable screen brightness (low, medium, high)
 • Store up to 20 RF historical records
 • Data Hold and Auto Power Off with disable feature
 • Five languages: English, Traditional/Simplified Chinese, Japanese, Spanish
 • Complete with 3 AAA batteries and USB power supply cable

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Unit Range Max Resolution Basic Accuracy
 Magnetic Fields (50/60Hz)
 20/200/2000mG
 2/20/200μT
 0.02/0.1/1mG
 0.02/0.1/1μT
 ±(15%+100 digit)
 Electric Fields (50/60Hz)  50V/m to 2000V/m  ±(7% + 50dgt)
 RF Strength (50MHz to 3.5GHz)
 0.02uW/m² to 554.6mW/m²
 0.02uW/cm² to 55.4uW/cm²
 36.1mV/m to14.46V/m
 0.02mA/m to 38.35mA/m
 -51dB to 16dBm
 0.02μW/m²
 0.002μW/cm²
 0.2mV/m
 0.2μA/m
 2dB
 ±2dB at 2.45GHz
 Dimensions  4.5 x 2.4 x 0.8″ (115 x 60 x 21mm)
 Weight  4.2oz (120g)
Bargraph  Magnetic Fields RF Strength      Electric Field
 Green
 0 to 10.00mG
 0 to 0.99mW/m²
 0 to 0.59V/m
 0 to 500V/m
 Yellow
 10.01 to 100mG
 1 to 9.99mW/m²
 0.6 to 1.9V/m
 501 to 1000V/m
 Red
 101 to 2000mG
 >10mW/m²
 >2V/m
 >1001V/m
เครื่องมือวัด EMF, RF, สนามแม่เหล็ก EXTECH EMF450
Convenient 3-in-1 EMF meter simultaneously measures
and displays Magnetic Field, Electric Field, and Radio
Frequency Strength. Ergonomic pocket-sized design with
an easy-to-navigate menu. Large vivid color TFT display
shows digital readings, bargraphs, and trending graph.
Applications:
– Home appliances
– Power lines,
– Electrical appliances
– Industrial devices
– Mobile/cell phones
– Base stations
เครื่องมือวัด EMF, RF, สนามแม่เหล็ก EXTECH EMF450
Accessories:
•  3 AAA batteries and USB power supply cable
CE
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้


measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
เครื่องวัด EMF, RF, สนามแม่เหล็ก EXTECH EMF450
Sale!

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 Axis EMF Meter Datalogger รุ่น TM-192D

฿7,900.00 ฿6,900.00

3 Axis – Electro Magnetic Frequency – เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMF Meter Datalogger, ยี่ห้อ Tenmars, TAIWAN

รายละเอียด

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า > Electromagnetic Field Meter > EMF MeterElectro Magnetic Frequency > 3 Axis 

Electro Magnetic Field Meter เครื่องมือวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

TM-192D : 3-axis EMF Meter (Electro Magnetic Field Meter) รุ่น TM-192D ยี่ห้อ Tenmars, TAIWAN

TM-192 and TM-192D (with USB datalogger) are applied to measuring electromagnetic fields of extremely low frequency (ELF) of 30 to 2000Hz.  They are capable of measuring the electromagnetic field radiation intensity produced from:

 1) อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Electric transmission equipment
 2) สายไฟฟ้า Power line.
 3) เตาอบไมโครเวฟ Microwave oven.
 4) เครื่องปรับอากาศ Air conditioner.
 5) เครื่องทำความเย็น, ตู้เย็น Refrigerator.
 6) Computer monitor จอคอมพิวเตอร์
 7) Video/audio device and so forth เครื่องเล่นวีดีโอ, เครื่องเสียงเสียงและอุปกรณ์วีดิทัศน์

Features:

 • Frequency response: 30Hz to 2000Hz.
 • Sensor: Triple Axis (X, Y, Z).
 • Range: 20/200/2000 mG,2/20/200μT.
 • Data hold (HOLD).
 • Maximum hold (MAX).
 • Minimum hold (MIN).
 • TM-192D is built in the USB datalogger with the capacity of 500 data sets or 9999 data sets.
Specifications:
 Display:  4 digits Triple LCD display, .
 Range:  20/200/2000 mG,2/20/200μT.
 Resolution:  0.01/0.1/1 mG or 0.001/0.01/0.1 μT.
 Frequency response:  30Hz to 2000Hz.
 Sensor:  Triple Axis (X, Y, Z).
 Accuracy:
 20 mG /2μT±(3.0%+30dgt) at 50Hz/60Hz.
 ± (2.5%+5dgt) at 50Hz/60Hz.
 ±(5%+5dgt) at 30Hz/2000Hz.
 Over load:  LCD display “OL”.
 Sample rate:  2.5 times per second.
 Battery:  9V NEDA 1604, IEC 6F22 or JIS 006P.
 Battery life:  Approximate 100 hours.
 Operating temperature & humidity:  5℃to 40℃,below 80% RH.
 Storage temperature & humidity:  -10℃ to 60℃, below 70%.
 Weight:  About 230g.
 Dimensions:  173(L)*80(W)*32(H) mm.

Accessories:

•  Tenmars TM-192  3-Axis EMF Meter
   Included accessories: User’s manual, 9 volt battery, and Carrying case.
• Tenmars TM-192D 3-Axis EMF Meter
Included accessories: Mini USB 4P (M) to USB A type cable, CD (software), User’s manual, 9 volt battery, and Carrying case.

CE

ช่วงคลื่นความถี่วิทยุมาตราฐาน สำหรับสถานที่สาธารณะ
87 V/m สำหรับช่วงความถี่ 3 ถึง 150 KHz
87 V/m สำหรับช่วงความถี่ 0.15 ถึง 1MHz
87 V/m/f1/2 สำหรับช่วงความถี่ 1 ถึง 10 MHz
28 V/m สำหรับช่วงความถี่ 10 ถึง 400 MHz
1.375 V/m x f1/2 สำหรับช่วงความถี่ 400 ถึง 2000 MHz
61 V/m สำหรับช่วงความถี่ 2 ถึง 300 GHz
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า
Download Brochures  TM-192, TM-192D Brochure ( 0kb )
Sale!

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 Axis EMF Meter รุ่น TM-192

฿5,500.00 ฿4,600.00

3 Axis – Electro Magnetic Frequency – เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMF Meter, ยี่ห้อ Tenmars, TAIWAN

รายละเอียด

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า > Electromagnetic Field Meter > EMF MeterElectro Magnetic Frequency > 3 Axis 

Electro Magnetic Field Meter เครื่องมือวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

TM-192 : 3-axis EMF Meter (Electro Magnetic Field Meter) รุ่น TM-192 ยี่ห้อ Tenmars, TAIWAN

TM-192 and TM-192D (with USB datalogger) are applied to measuring electromagnetic fields of extremely low frequency (ELF) of 30 to 2000Hz.  They are capable of measuring the electromagnetic field radiation intensity produced from:
 1) อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Electric transmission equipment
2) สายไฟฟ้า Power line.
3) เตาอบไมโครเวฟ Microwave oven.
4) เครื่องปรับอากาศ Air conditioner.
5) เครื่องทำความเย็น, ตู้เย็น Refrigerator.
6) Computer monitor จอคอมพิวเตอร์
7) Video/audio device and so forth เครื่องเล่นวีดีโอ, เครื่องเสียงเสียงและอุปกรณ์วีดิทัศน์
Features:
 • Frequency response: 30Hz to 2000Hz.
 • Sensor: Triple Axis (X, Y, Z).
 • Range: 20/200/2000 mG,2/20/200μT.
 • Data hold (HOLD).
 • Maximum hold (MAX).
 • Minimum hold (MIN).
 • TM-192D is built in the USB datalogger with the capacity of 500 data sets or 9999 data sets.
Specifications:
 Display:  4 digits Triple LCD display, .
 Range:  20/200/2000 mG,2/20/200μT.
 Resolution:  0.01/0.1/1 mG or 0.001/0.01/0.1 μT.
 Frequency response:  30Hz to 2000Hz.
 Sensor:  Triple Axis (X, Y, Z).
 Accuracy:
 20 mG /2μT±(3.0%+30dgt) at 50Hz/60Hz.
 ± (2.5%+5dgt) at 50Hz/60Hz.
 ±(5%+5dgt) at 30Hz/2000Hz.
 Over load:  LCD display “OL”.
 Sample rate:  2.5 times per second.
 Battery:  9V NEDA 1604, IEC 6F22 or JIS 006P.
 Battery life:  Approximate 100 hours.
 Operating temperature & humidity:  5℃to 40℃,below 80% RH.
 Storage temperature & humidity:  -10℃ to 60℃, below 70%.
 Weight:  About 230g.
 Dimensions:  173(L)*80(W)*32(H) mm.

Accessories:

  Tenmars TM-192  3-Axis EMF Meter
Included accessories: User’s manual, 9 volt battery, and Carrying case.

Tenmars TM-192D 3-Axis EMF Meter
Included accessories: Mini USB 4P (M) to USB A type cable, CD (software), User’s manual, 9 volt battery, and Carrying case.

CE
ช่วงคลื่นความถี่วิทยุมาตราฐาน สำหรับสถานที่สาธารณะ
87 V/m สำหรับช่วงความถี่ 3 ถึง 150 KHz
87 V/m สำหรับช่วงความถี่ 0.15 ถึง 1MHz
87 V/m/f1/2 สำหรับช่วงความถี่ 1 ถึง 10 MHz
28 V/m สำหรับช่วงความถี่ 10 ถึง 400 MHz
1.375 V/m x f1/2 สำหรับช่วงความถี่ 400 ถึง 2000 MHz
61 V/m สำหรับช่วงความถี่ 2 ถึง 300 GHz
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า
Download Brochures  TM-192, TM-192D Brochure ( 0kb )