เครื่องวัดความชื้น ไม้วัสดุ Combination Pin/Pinless Moisture Meter รุ่น MO265

Monitor wood/building materials, Non-invasive or contact moisture measurements ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: MO265 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องวัดความชื้นไม้ และวัสดุก่อสร้าง > Combination Moisture Meter รุ่น MO265

MO265 : Combination Pin/Pinless Moisture Meter ยี่ห้อ EXTECH, USA

Non-invasive or contact moisture measurementsMO260_scalebar

MO265 is a Combination Pin/Pinless Moisture Meter which measures Relative Moisture in wood and other building materials using pinless technology plus % of Moisture in sheetrock and other materials using direct pin method. Measurements are displayed on a digital LCD with backlighting and a tri-color LED bargraph. Pinless non-invasive measurement depth to 0.75 in. (22mm) below the surface. In addition, a remote pin probe is included to measure moisture in difficult to access places. Complete with 9-Volt battery, replacement pins, remote pin probe, protective cap, and pouch case.

 

Features:
 • Choice of measuring moisture in wood and other building materials with pinless technology or use traditional remote pin probe (included)
 • %WME (wood moisture equivalent) pin moisture reading
 • Relative pinless moisture reading for non-invasive measurement
 • Digital LCD readout with backlighting feature and tri-color LED bargraph
 • Quickly indicates the moisture content of materials
 • Pinless measurement depth to 0.75″ (22mm) below the surface
 • Electro-magnetic sensing technology
 • Built-in calibration check
 • Replaceable measurement electrode pins
 • Includes remote pin probe to measure moisture in difficult to access areas
 • Complete with 9V battery, remote pin probe, replacement pins, protective cap, and hard carrying case

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Unit Non-Penetrating(Pinless) Pin
 Range  0 to 99.9(relative)  6.0 to 94.8%WME
 Max Resolution  0.1  0.1%
 Dimensions  8×2.3×1.7″(203×58.4×43.2mm)
 Weight  7.2oz(204g)
EXTECH : เครื่องวัดความชื้นไม้วัสดุ   Measures relative moisture of various building
materials including wood, particle board,
carpeting, and ceiling/bathroom tiles using
non-invasive Pinless technology
MO260: Combination Pin/Pinless Moisture Meter Measures% of Moisture in sheet rock and other
building materials using direct pin method.
Protective cap snaps on to the side of the
housing during use.
MO265: Combination Pin/Pinless Moisture Meter Pin Moisture Probe (MO-P1)
included for making contact
moisture measurements
 ยี่ห้อ Extech, USA

 

MO260 & MO265 Combination Pin/Pinless Moisture Meter Product Video:

 

MO260 & MO265 Combination Pin/Pinless Moisture Meter Showcase Video:

 

CE    warranty12

 

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

 

เครื่องวัดความชื้น ไม้วัสดุ Combination Pin/Pinless Moisture Meter รุ่น MO260

Monitor wood/building materials, moisture content Without surface damage, ยี่ห้อ EXTECH, USA

รหัสสินค้า: MO260 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องวัดความชื้นไม้ และวัสดุก่อสร้าง > Moisture Meter รุ่น MO260

MO260 : Combination Pin/Pinless Moisture Meter ยี่ห้อ EXTECH, USA

Monitor wood/building materials’ moisture content without surface damageเครื่องวัดความชื้น Moisture Meter

MO260 is a Combination Pin/Pinless Moisture Meter which measures Relative Moisture in wood and other building materials using pinless technology plus % of Moisture in sheetrock and other materials using the direct pin method. Measurements are displayed on a digital LCD with backlighting and a tri-color LED bargraph. Pinless non-invasive measurement depth to 0.75″ (22mm) below the surface. Complete with 9V battery, replacement pins, protective cap, and pouch case.

 

Features:

 • %WME (wood moisture equivalent) pin moisture reading
 • Relative pinless moisture reading for non-invasive measurement
 • Digital LCD readout with backlighting feature and tri-color LED bargraph
 • Quickly indicates the moisture content of materials
 • Pinless measurement depth to 0.75″ (22mm) below the surface
 • Electro-magnetic sensing technology
 • Built-in calibration check, Low battery indication
 • Complete with 9V battery, replacement pins, protective cap, and pouch case

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Unit Non-Penetrating(Pinless) Pin
 Range  0 to 99.9(relative)  6.0 to 94.8%WME
 Max Resolution  0.1  0.1%
 Dimensions  8×2.3×1.7″(203×58.4×43.2mm)
 Weight  7.2oz(204g)
EXTECH : เครื่องวัดความชื้นไม้วัสดุ
  Measures relative moisture of various building
materials including wood, particle board,
carpeting, and ceiling/bathroom tiles using
non-invasive Pinless technology
MO260: Combination Pin/Pinless Moisture Meter
 Measures% of Moisture in sheet rock and other
building materials using direct pin method.
Protective cap snaps on to the side of the
housing during use.

 

MO260 & MO265 Combination Pin/Pinless Moisture Meter Product Video:

 

MO260 & MO265 Combination Pin/Pinless Moisture Meter Showcase Video:

 

CE  warranty12

 

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

 

เครื่องวัดความชื้น ไม้วัสดุ Pinless Moisture Meter, Extech รุ่น MO257

Non-invasive moisture content measurements in wood/building materials ยี่ห้อ EXTECH, USA

รหัสสินค้า: MO257 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องวัดความชื้นไม้ และวัสดุก่อสร้าง > Moisture Meter รุ่น MO257

MO257 : Pinless Moisture Meter ยี่ห้อ EXTECH, USA

Non-invasive moisture content measurements in wood/building materials

The MO257 Pinless Moisture Meter is for non-invasive measurements in wood and other building materials with virtually no surface damage. Measurement depth from 0.78 in. (20mm) to 1.6 in. (40mm) below the surface. Two user-settable alarm levels with audible beeper and visual flashing RISK or WET indicators. Triple backlit LCD. Complete with 3 AA batteries and pouch case.

 

Features:

 • Relative pinless moisture reading for non-invasive measurement from 0.0 to 100.0 with 0.1 resolution
 • Multifunction backlit triple LCD display
 • Pinless measurement depth from 0.78″ (20mm) to 1.6″ (40mm) below the surface
 • High frequency sensing technology
 • Automatic Data Hold
 • Two adjustable alarm levels with audible beeper and visual (flashing “RISK” or “WET”) indicators
 • Automatic calibration (in dry air) when meter is powered on
 • Low battery indication, Auto Power off
 • Complete with 3 AA batteries and pouch case

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
 Moisture Range  0.0 to 100.0
 Accuracy  Relative only
 Measurement Depth  20 to 40mm (0.79 to 1.57″)
 Display icons  HOLD, DRY, RISK, WET, MIN, MAX and low batter
 Power Supply  Three (3) 1.5V ‘AAA’ batteries
 Auto Power Off (APO)  After 30 minutes of inactivity
 Dimensions  235 x 63 x 28mm (9.2 x 2.5 x 1.1”)
 Weight  218g (7.7oz.)
Moisture Comparison Table (typical)
Material Display units Moisture status
Gypsum
< 30
DRY
30 – 60
RISK
> 60
WET
Cement
< 25
DRY
25 – 50
RISK
> 50
WET
Wood
< 50
DRY
50 – 80
RISK
> 80
WET

 

CE

 

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า