เครื่องวัดความเร็วรอบ Combination Contact/Laser Photo Tachometer รุ่น RPM33

เครื่องวัดความเร็วรอบ Combination Contact/Photo Tachometer, Photo mode 2 to 99,999, Contact mode 2 to 20,000 ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: EXTECH RPM33 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องมืออุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม > Tachometer > เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ Combination Contact/Laser Photo Tachometer แบบแสง และแบบสัมผัส

EXTECH RPM33 : Combination Contact/Laser Photo Tachometer ยี่ห้อ Extech, USA

Quickly measure RPM, surface speed and length with one tool

The RPM33 provides both contact (2 to 19,999 rpm) and non-contact (2 to 99,999 rpm) RPM measurements for enhanced versatility. Laser guided non-contact RPM measurements taken up to 1.6-foot (500mm) away for added safety. Readings are displayed on the large five-digit backlit LCD. Store/recall 10 data sets in memory with 4 parameters (measurement, max, min and average). Comes with contact wheel for linear surface speed (0.2 to 6560 feet/minute; 0 to 1999.9 meters/minute) or RPM measurements, 9-volt battery, reflective tape, carrying case, and user manual.
EXTECH RPM33 เครื่องวัดความเร็วรอบ
Features:
 • Large 5 digit backlit LCD display
 • Microprocessor based with quartz crystal oscillator to maintain high accuracy
 • Store/recall 10 data sets in memory with 4 parameters (measurement, max, min and average)
 • Wide RPM (photo and contact) and Linear Surface Speed/Length (contact) measurements
 • Laser guided for greater distance non-contact measurements up to 1.6ft (500mm)
 • Complete with contact wheel for rpm or linear surface speed/length, 9V battery, reflective tape and soft case
For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
EXTECH RPM33 เครื่องวัดความเร็วรอบ
 
Specifications:
Unit Photo mode Contact mode
 Range (rpm) 2 to 99,999rpm 2 to 20,000rpm
 Surface Speed 0 to 78,720 inches/min
0 to 6560 ft/min
0 to 2186 yards/min
0 to 2000 m/min
 Length 3.9 to 39370 inches
0.3 to 3280 feet
0.1 to 1093 yards
0.1 to 1000 meters
 Frequency (Hz) 333 Hz
 Accuracy 0.05% rdg +1 digit 0.05% rdg +1 digit
 Sampling Time  0.5 Sec > 120rpm
 Resolution  0.1rpm (< 10,000 rpm); 1rpm (> 10,000 rpm)
 Dimensions / Weight  6.2 x 2.3 x 1.6”(160 x 60 x 42 mm) / 5.3oz (151g)
RPM33: Combination Contact/Laser Photo Tachometer
Quickly measure RPM, surface speed and
length with one tool. Use the contact wheel
for up-close readings or laser mode for
safer, non-contact measurements up to
1.6ft (0.5m) away.
Applications:
• Contact  RPM         • Non-Contact  RPM
– fl ywheels                  – motors
– conveyors                 – fans
– pumps                     – gears
– elevators
CE  warranty
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
EXTECH RPM33 เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ Combination Contact/Laser Photo Tachometer รุ่น 461995

เครื่องวัดความเร็วรอบ Combination Contact/Laser Photo Tachometer, Photo mode 10 to 99,999, Contact mode 0.5 to 20,000 ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: 461995 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องมืออุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม > Tachometer > เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ Combination Contact/Laser Photo Tachometer แบบแสงเลเซอร์/แบบสัมผัส

461995 : Combination Contact/Laser Photo Tachometer ยี่ห้อ Extech, USA

Combination Contact and Non-contact rpm measurements with laser

This Tachometer provides both contact (0. 5 to 19,999 RPM) and non-contact (10 to 99,999 RPM) RPM measurement functions for use in virtually all applications. Laser guided non-contact measurements up to 6.5 ft. (2 meter) away for added safety and convenience. Comes with wheels for linear surface speed (0.2 to 6560 ft. /minute; 0.05 to 1999.9 m/minute) or RPM measurements, 4 AA batteries, 23 in. (0.6 m) reflective tape, carrying case, and user manual.

Features:

 • Characters on display reverse direction depending on contact or photo mode
 • Uses a Laser for greater distance non-contact measurements up to 6.5ft (2m)
 • Memory/readings button holds last reading for 5 min and recalls min/max readings

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

 
Specifications:
 Unit Photo mode Contact mode
Range (RPM) 461895
Range (RPM) 461995
   5 to 99,999
10 to 99,999
 0.5 to 20,000
0.5 to 20,000
 Accuracy  0.05% rdg +1 digit
 Sampling Time  1 Sec > 60rpm  1 Sec > 6rpm
 Surface Speed
 0.2 to 6560ft/min
 0.05 to 1999.9m/min
 Resolution
 0.1rpm (< 1,000 rpm)
 1rpm (>1000rpm)
 Power  4 AA batteries
 Dimensions  8.5 x 2.6 x 1.5”(215 x 65 x 38 mm)
 Weight  10.6 oz (300g)
Additional Features (461995): • Narrow beam Laser photo tachometer for accurate non-contact RPM measurements
• Measurements from up to 6.5ft from the target for improved safety and accessibility 

 CE NIST warranty12
Ordering Information:
461895………………….Combination Contact/Photo Tachometer
461895-NIST………..461895 with NIST certificate
461995…………………Laser Photo/Contact Tachometer
461995-NIST………..461995 with NIST certificate
461937…………………Spare Reflective Tape (10pk, 23″ each roll)
461990………………..Set of Spare Contact Wheels (2 sets of 3)
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


measuring instruments

  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

เครื่องวัดความเร็วรอบ Combination Contact/Photo Tachometer รุ่น 461895

เครื่องวัดความเร็วรอบ Combination Contact/Photo Tachometer, Photo mode 5 to 99,999, Contact mode 0.5 to 20,000 ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: 461895 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องมืออุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม > Tachometer > เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ Combination Contact/Photo Tachometer แบบแสง/แบบสัมผัส

461895 : Combination Contact/Photo Tachometer ยี่ห้อ Extech, USA

Combination Contact and Non-contact rpm measurements with visible light beam

Features:

 • Characters on display reverse direction depending on contact or photo mode
 • Uses visible light to read up to 6″ (150mm) from target
 • Memory/readings button holds last reading for 5 min and recalls min/max readings
For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
 
Specifications:
 Unit Photo mode Contact mode
 Range (RPM) 461895
Range (RPM) 461995
   5 to 99,999
10 to 99,999
 0.5 to 20,000

 0.5 to 20,000
 Accuracy  0.05% rdg +1 digit
 Sampling Time  1 Sec > 60rpm  1 Sec > 6rpm
 Surface Speed
 0.2 to 6560ft/min
 0.05 to 1999.9m/min
 Resolution
 0.1rpm (< 1,000 rpm)
 1rpm (>1000rpm)
 Power  4 AA batteries
 Dimensions  8.5 x 2.6 x 1.5”(215 x 65 x 38 mm)
 Weight  10.6 oz (300g)

Additional Features (461995): • Narrow beam Laser photo tachometer for accurate non-contact RPM measurements
• Measurements from up to 6.5ft from the target for improved safety and accessibility

CE NIST warranty12

Ordering Information:
461895…………….Combination Contact/Photo Tachometer
461895-NIST……461895 with NIST certificate
461995…………….Laser Photo/Contact Tachometer
461995-NIST……461995 with NIST certificate
461937…………….Spare Reflective Tape (10pk, 23″ each roll)
461990…………….Set of Spare Contact Wheels (2 sets of 3)

หมายเหตุ ::
ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments

Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

เครื่องวัดความเร็วรอบ Combination Photo Tachometer/Stroboscope รุ่น 461825

2-in-1 Meter with stroboscope เครื่องวัดความเร็วรอบ Combination Photo Tachometer/Stroboscope ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: 461825 หมวดหมู่:

รายละเอียด

Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ : Tachometer/Stroboscope

461825 : Combination Photo Tachometer/Stroboscope ยี่ห้อ Extech, USA

2-in-1 Meter with stroboscope to analyze rotating objects and Tachometer to measure rpms

Perform Tachometer RPM measurement, Stroboscopic speed and motion analysis with the 461825 Combination Photo Tachometer and Stroboscope. Unique display reverses character direction depending on which measurement mode you are using. Tachometer memory stores last, max and min readings for recall. Strobe features course and fine flash rate adjustments in 3 ranges. Complete with 4 AA batteries, reflective tape, and carrying case.

Features:

 • Stroboscope course and fine flash rate adjustments to freeze and analyze rotating objects
 • Battery operation brings motion analysis to any location
 • Unique display features characters that reverse direction depending on measurement mode
 • Large 0.4″ (10mm) 5 digit LCD display
 • Microprocessor based with quartz crystal oscillator to maintain high accuracy
 • Tachometer memory stores last, max, and min readings

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Unit Photo Strobe
 Range RPM 0.5 to 20,000 5 to 99,999
 Accuracy ±(0.1% +2digits)
 Surface Speed 0.2 to 6560 ft/min
 Sampling Time 1sec > 6 RPM 1 Sec ≥ 60 RPM
 Resolution
0.1 RPM (<1,000 RPM) 
1 RPM ( ≥ 1,000 RPM)  
 0.1 FPM (<1,000 FPM)
 1 FPM (≥1,000 FPM)
 Dimensions 8.5 x 2.6 x 1.5″ (215 x 65 x 38mm)
 Weight 10.6oz (300g)

CENIST warranty

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า