เครื่องวัดรังสี Radiation Meter รุ่น Radalert® 100X

เครื่องวัดรังสี Radalert® 100X ใช้วัดการรั่วไหลของธาตุกัมมันตรังสี เช่น รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา (Gamma, Beta, X-Rays) ONYX® IMI, Made in USA

รหัสสินค้า: Radalert® 100X หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องวัดรังสี รุ่น Radalert® 100X แบรนด์ IMI  Digital Radiation Meter > ตรวจวัดการรั่วไหลของธาตุกัมมันตรังสี, รังสีแอลฟา, รังสีบีตา, รังสีแกมมา (gamma, beta or X-rays)

Radalert® 100X : เครื่องวัดรังสี  Radiation Detector แบรนด์ IMI, MADE IN USA

เครื่องวัดรังสี รุ่น Radalert® 100X แบรนด์ IMI Radiation Detector ตรวจวัด รังสี X-ray, รังสีเบตา Beta(B) และรังสีแกมมา Gamma(y)

เครื่องตรวจจับรังสี รุ่น Radalert® 100X แบรนด์ IMI
Radiation Detector

คุณสมบัติ
Radalert® 100X เป็นเครื่องวัดค่ารังสีแอลฟ่า, เบต้า, แกมม่า และรังสี X ตรวจวัดค่าทุก 3 วินาที และมีเมนูที่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ หน้าจอแบบดิจิตอล LCD liquid crystal แสดงหน่วยวัดค่ารังสี ที่เป็นมาตรฐาน SI units เครื่องยังมีฟังก์ชั่นวัดค่าของรังสีแบบรวมสะสม 9,999,000 การนับ และ 40 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบการแผ่รังสีส่วนบุคคล
 • ตรวจสอบพื้นที่
 • ตรวจจับการรั่วไหลของรังสีและการปนเปื้อน
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของรังสีจากปกติ
 • แสดงให้เห็นถึงหลักการของฟิสิกส์นิวเคลียร์
 • ตรวจหาแร่ธาตุกัมมันตภาพรังสีในโลก
คุณลักษณะเฉพาะ
เซนเซอร์:
 • Halogen-quenched Geiger-Mueller detector (LND712)
 • Mica end window density is 1.5-2.0 mg/cm²
 • Side wall is 0.012″ #446 stainless steel
 • Detects Alpha, Beta, Gamma, and X-radiation

จอแสดงผล: 4-digit liquid crystal display with mode indicators
ความแม่นยำ: ±10% typical; ±15% max. (µSv/hr and mR/hr modes)
การเตือน: User-adjustable alert level to 500 µSv/hr and 60,000 CPM. Beeper sounds the alert
Anti-Saturation: Readout holds at full scale in fields up to 100 times the maximum ready
เสียง: Beeper chirps for each count (can be muted)
สอบเทียบ: Cesium- 137 (gamma)
การรับรอง: CE Certified, RoHS Compliant, Meets WEEE standards, and ISO 9001:2001 & ISO 14001
ไฟสถานะ: Red LED flashes with each count
ตรวจวัด:

 • Halogen-quenched Geiger-Mueller detector (LND712)
 • Mica end window density is 1.5-2.0 mg/cm²
 • Side wall is 0.012″ #446 stainless steel
 • Detects Alpha, Beta, Gamma, and X-radiation
Gamma Sensitivity: 1,000 CPM/mR/hr referenced to Cs-137
ช่วงการวัด:
   mR/hr: .000-110 CPM: 0-350,000
  µSv/hr: .000-1,100 CPS: 0-3,500
       Total: 0-9,999,000 counts Timer: up to 40 hours

อุปกรณ์เสริม: Computer software and cable available
พอร์ต:

 • Output: Stereo 3.5 mm jack sends counts to computers, data loggers, other CMOS-compatible devices, headphones and educational data collection systems.
 • Input: Mono 2.5 mm jack provides electronic calibration input. 0-3.3 V, >5 µs width, rising edge triggered.
พลังงาน: One 9-volt alkaline battery; average battery life is 2,000 hours at typical, 700 hours minimum at normal background radiation levels at sea level. Battery life decreases as radiation level rises.
ความไว: 1000 cpm/mR/hr referenced to Cs-137
ขนาด: 150 x 80 x 30 mm (5.9″ x 3.2″ x 1.2″)
น้ำหนัก: 225 grams (8 oz) including battery

Product Description

Radalert® 100X
The Radalert® 100X is a general purpose geiger counter that measures alpha, beta, gamma, and X-radiation. Features of the Radalert® 100X, include a three-second update and a Utility Menu that allows you to change the default settings for several operating parameters. Its digital liquid crystal display (LCD) shows the current radiation level in your choice of SI units (microsieverts per hour) from .000 to 1,100 and counts per minute (CPM) from 0 to 350,000 or counts per second (CPS) from 0 to 3,500. For users of conventional units mR/hr (milliroentgens per hour) from .000 to 110 and CPM are optional in the Utility Menu. This instrument also offers an accumulated total and timer function, up to 9,999,000 counts and 40 hours.

 • Monitor personal radiation exposure
 • Monitor an area or perimeter
 • Detect radiation leaks and contamination
 • Ensure regulatory compliance
 • Monitor changes in background radiation
 • Demonstrate principles of nuclear physics
 • Check for radioactive minerals in the earth

Specifications

Sensor:

 • Halogen-quenched Geiger-Mueller detector (LND712)
 • Mica end window density is 1.5-2.0 mg/cm²
 • Side wall is 0.012″ #446 stainless steel
 • Detects Alpha, Beta, Gamma, and X-radiation
Display: 4-digit liquid crystal display with mode indicators
Accuracy: ±10% typical; ±15% max. (µSv/hr and mR/hr modes)
Alert: User-adjustable alert level to 500 µSv/hr and 60,000 CPM. Beeper sounds the alert
Anti-Saturation: Readout holds at full scale in fields up to 100 times the maximum ready
Audio: Beeper chirps for each count (can be muted)
Calibration: Cesium- 137 (gamma)
Certifications: CE Certified, RoHS Compliant, Meets WEEE standards, and ISO 9001:2001 & ISO 14001
Count Light: Red LED flashes with each count

Detector:

 • Halogen-quenched Geiger-Mueller detector (LND712)
 • Mica end window density is 1.5-2.0 mg/cm²
 • Side wall is 0.012″ #446 stainless steel
 • Detects Alpha, Beta, Gamma, and X-radiation
Gamma Sensitivity: 1,000 CPM/mR/hr referenced to Cs-137
Operating Range:
mR/hr: .000-110 CPM: 0-350,000
µSv/hr: .000-1,100 CPS: 0-3,500
Total: 0-9,999,000 counts Timer: up to 40 hours
Options: Computer software and cable available
Ports:
  • Output: Stereo 3.5 mm jack sends counts to computers, data loggers, other CMOS-compatible devices, headphones and educational data collection systems.
  • Input: Mono 2.5 mm jack provides electronic calibration input. 0-3.3 V, >5 µs width, rising edge triggered.
Power: One 9-volt alkaline battery; average battery life is 2,000 hours at typical, 700 hours minimum at normal background radiation levels at sea level. Battery life decreases as radiation level rises.
Sensitivity: 1000 cpm/mR/hr referenced to Cs-137
Size: 150 x 80 x 30 mm (5.9″ x 3.2″ x 1.2″)
Weight: 225 grams (8 oz) including battery
CE 

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า
PDF  Radalert® 100X Instruction Manual ( 0KB )