เครื่องวัดแก็สออกซิเจน, ไฮโดรเจน Oxygen or Hydrogen รุ่น MICRO IV

Single gas detector เครื่องวัดแก็ส ออกซิเจน, ไฮโดรเจน (เลือกชนิดเซ็นเซอร์) ยี่ห้อ GfG, Germany

รหัสสินค้า: MICRO IV หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องวัดแก็ส ออกซิเจน, ไฮโดรเจน, Oxygen or Hydrogen MICRO IV

MICRO IV: Single gas detector ยี่ห้อ GfG, Germany

MICRO IV

MICRO IV
Single gas detector with data logger and infrared interface
The MICRO IV is the state of the art derivative of the well known single gas detector
MICRO III. Besides its simple operation and reliable warning the flexible device convinces because of its large memory, an IR interface and the revolutionary docking station.
 The event memory saves all important data:
 • When was alarm triggered? (time)
 • Which alarm was triggered? (A1, A2, A3, TWA, STEL value)
 • Which gas concentration was present?
 
 • Bright optical alarm and loud horn
  (95 dB)
 • Recording event data, TWA and STEL values in data logger
 • Infrared interface for data transfer to the docking station
 • Quick calibration and function test by docking station
 • Up to 6 months continuous operation (24 h/day) with one AA-battery
 • For toxic gases, Oxygen and Hydrogen
 • ATEX: ` II 2G, EEx ib IIC T3/T4, C0158
 • Option: plug-on sampling pump
The MICRO IV docking station is a trendsetting device management system, which enormously reduces cost of ownership and duration of the calibration. The docking station checks the acoustic and optical alarm functions, device errors, alarm thresholds and response times of the MICRO IV.
The bump-test comprises:

 • Response time
 • Alarm thresholds
 • Alarms (optical and acoustic)
 • Device software
 • Device- and software identification
 • Device errors

Up to 6 MICRO IV can be checked for utilizability (bump-test) and be calibrated simultaneously.
Simplest operation
The docking station reduces the daily time involved for calibration and function test (bump test) dramatically. Already few calibrations and function checks annually reduce the cost of ownership considerably.
The uncomplicated and quick operation in connection with the self-describing traffic lights signals prevent from user mistakes.

 • Red = failure
 • Yellow = test running
 • Green = device ok!
MICRO IV series
Single gas detector with data logger and infrared interface
 
Technical Data
Gases and range

Ammonia (NH3) 200 ppm
Carbon monoxide(CO) 300 /1,000 / 2,000 ppm
Chlorine dioxide (ClO2) 2 ppm
Chlorine (Cl2) 10 ppm
Ethylene oxide (C2H4O) 20 ppm
Hydrogen sulfide (H2S) 100 ppm
Hydrogen (H4) 4 % volume / 2,000 ppm
Hydrogen cyanide (HCN) 30 / 100 ppm
Nitrogen monoxide (NO) 100 ppm
Nitrogen dioxide (NO2) 30 ppm
Oxygen (O2) 25 % volume
Ozon (O3) 1 ppm
Phosgene (COCl2) 1 ppm
Phosphine (PH3) 10 ppm
Silane (SiH4) 20 ppm
Sulphur dioxide (SO2) 10 ppm
Tetrahydrothiophene (THT) 100mg/m3

 

Dimensions
1.85×3.5×1 inches (47x88x25 mm) (WxHxD)
Weight
2-4 ounces (61-85 grams)
Power supply
One single dry call AA-battery
Alarms

3 alarms thresholds (battery alarm, A1, A2, A3, TWA STEL)
Optical: 2 LED, 360° visible
Acoustic: 95dB (30 cm)
Data-logger
Saves up to 60 events with gas concentration displayed.
Event No. 61 overwrites oldest event.
Saved data can be downloaded to a PC
Accessories
Plug-in sampling pump, docking station
ATEX-Approval
II 2G EEx ib IIC T3/T4 -4°
=Ta=+113°/122°F
(-20°
=Ta=+45°/+55°C)
Detection principle
Electrochemical
Gas supply
Diffusion / pump (optional)
Temperature range
-4 to +122°F (-20 to +55°C)
Humidity range
5 to 95% r.h. (non-condensing)
Pressure range
700 to 1,300hPa
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า 
Download  MICRO IV Brochure ( 78kb )