สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 600W Switching Mode DC Power Supply รุ่น 382276

สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 600W Switching Mode DC Power Supply ขนาด 600W, 30V/20A ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: EXTECH 382276 หมวดหมู่:

รายละเอียด

Switching DC Power Supply เพาเวอร์ซัพพลาย ขนาด 30V/20A

382276 : 600W Switching Mode DC Power Supply ยี่ห้อ Extech, USA

Laboratory Grade Power Supply with 30V/20A Max output

382276 is a Switching Mode DC Power Supply has an adjustable output of 0 to 30V/ 20A with two user-defined presets and one 13.8V/20A factory preset. Power supply features dual LED displays, high RFI immunity, excellent EMI, and a Thermostatic Control Fan. Additional features include over-voltage, over-temperature, and short circuit protection. Operates at 220V, 50/60Hz and comes complete with AC power cord.
Features:
 • Remote Control for output Voltage/Current and On/Off
 • Two user-defined Voltage and Current presets and one 13.8V/20A factory preset
 • Automatic Constant Current crossover
 • Dual 3-Digit LED displays
 • High RFI immunity and excellent EMI
 • Thermostatic Control Fan from zero to full speed
 • Overload, over-temperature, and short circuit protection
For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
Specifications:
 Output Voltage (Res.)  1 to 30V (100mV)
 Output Current  (Res.)  1 to 20A (100mA)
 Basic accuracy  ±(0.5%+2 digits)
 Load Voltage Regulation  50mV
 Line Voltage Regulation  20mV
 Load Current Regulation  100mA min
 Line Current Regulation  50mA min
 Ripple and Noise  <5mVrms
 Power  230V, 50Hz/60Hz
 Dimensions  7.9 x 3.5 x 8.5″ (200 x 90 x 215mm)
 Weight  5.7lbs (2.6kg)
Accessories: 
  • Complete with power cord and 4 pairs of test leads (banana plug to alligator clip)

CE warranty12

Ordering Information:
382275…………..Laboratory Grade Switching Mode DC Power Supply (120V)
382276…………..Laboratory Grade Switching Mode DC Power Supply (230V)
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 600W Switching Power Supply รุ่น DCP60-220

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Switching Power Supply แรงดัน 0 to 60V, กระแส 0 to 10A ขนาด 600W ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: EXTECH DCP60-220 หมวดหมู่:

รายละเอียด

Switching Power Supply สวิทช์ชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย ขนาด 600W

DCP60-220 : 600W Switching Power Supply ยี่ห้อ Extech, USA

High Efficiency Switching Power Supply with Low Ripple and Noise

The Extech Instruments DCP60 is highly efficient, incorporates upgraded SMPS circuitry with small form factor, benefits from an automatic cross-over for CC and CV, has three voltage/current presets, and can be remote controlled. The DCP60 is perfect for solving a variety of loading conditions and applications. DC Power Supplies are used to simulate, power, and test circuits, instruments, solenoids, relays, and motors. The variable DC voltages and currents (0-60 volts and 0-30 amps) conveniently permit the user to match the supply’s output to a specific application. For example, if an integrated circuit requires 5 volts or 9 volts power, the supply can be configured to output the necessary signal with high precision. Complete with power cords.
Features:
 • Designed for Laboratory use but excellent for bench technicians, engineers, and educational facilities
 • 60V/10A output
 • Maximum current can be limited to 5A using the auxiliary output on the front panel (10A main output is on the back panel)
 • Three user-defined Voltage and Current presets
 • Dual action rotary encoder control with push knob for fine and coarse tuning
 • Remote control for Output VoltageCurrent and On/Off
 • Complete with power cords

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
 Output Voltage  1 to 60V
 Output Current  1 to 10A
 Basic Accuracy  ±(0.2%+3 digits)
 Load Voltage Regulation  50mV
 Line Voltage Regulation  20mV
 Load Current Regulation  100mA
 Line Current regulation  50mA
 Ripple and Noise  ≤5m Vrms, ≤100m Vp-p
 Dimensions  7.9 x 3.5 x 8.5” (200 x 90 x 215mm)
 Weight  5.7lbs (2.6kgs)
Accessories:
• Complete with power cords.

CE  warranty12
Ordering Information:
DCP60…………..600W Single Output Lab Grade Switching Power Supply (120V)
DCP60-220…….600W Single Output Lab Grade Switching Power Supply (220V)
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments

  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 160W Switching Power Supply รุ่น DCP42

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Switching Power Supply แรงดัน 0 to 42V, กระแส 0 to 10A ขนาด 160W ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: EXTECH DCP42 หมวดหมู่:

รายละเอียด

สวิทช์ชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย Switching Power Supply ขนาด 160W

DCP42: 160W Switching Power Supply ยี่ห้อ Extech, USA

Single Output Continuous Switching Power Supply with USB

DCP42 is a 160W Switching Power Supply. Single Output Continuous Switching Power Supply with USB offers high efficiency electrical power conversion for greater energy conservation and lighter weight. Complete with power cord, software, and USB cable. Software includes DC ramp and waveform generator.
Features:
 • Constantly calculates and adjusts the Voltage and Current limit points according to available maximum power (160W)
 • At maximum current (10A), voltage is limited to 16V
 • At maximum voltage (42V), current is limited to 3.8A
 • Dual action rotary encoder control with push knob for fine and coarse tuning
 • Remote control for Programming, Output Voltage/Current, and ON/OFF using supplied software, driver, and USB
 • Three on-board user-defined Voltage/Current presets
 • Store 20 presets with up to 999 cycles each on a PC via USB and supplied Software
 • Software also includes DC Ramp and Waveform Generator
 • Complete with power cord, software, and USB cable

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
 Output Voltage  0 to 42V
 Output Current  0 to 10A
 Basic Accuracy  ±(0.2%+5 counts)
 Load Voltage Regulation  ≤0.15% (10-100% rated current)
 Line Voltage Regulation  ≤0.02% (90-264V AC)
 Load Current Regulation  ≤0.5% (10-90% rated voltage)
 Line Current regulation  ≤0.1% (90-264V AC)
 Ripple and Noise  ≤5m Vrms, ≤50m Vp-p
 Dimensions  7.9 x 3.7 x 9.5” (200 x 95 x 245mm)
 Weight  5lbs (2.3kg)
Accessories:
• Complete with power cord, software, and USB cable
CE  warranty12
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instrumentsDownload ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า