โพรบวัดอุณหภูมิ ชนิดต่างๆ Temperature Probe Accessories

Temperature Probe (เทอร์โมมิเตอร์โพรบ) สำหรับ เครื่องวัดเทอร์โมคับเปิ้ล thermocouple thermometer ยี่ห้อ Extech, USA

รหัสสินค้า: Temperature Probe Accessories หมวดหมู่:

รายละเอียด

Temperature Probe (เทอร์โมมิเตอร์โพรบ) สำหรับ เครื่องวัดเทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคับเปิ้ล

Temperature Probe Accessories: ยี่ห้อ Extech, USA

801515 - General Purpose Type J Probe (-40 to 842°F)
รุ่น 801515 – General Purpose Type J Probe (-40 to 842°F)
Type J temperature probe with mini connector

Features:

 • Temperature range: -40 to 842°F (-40 to 450°C)
 • 39″ (1m) cable with mini connector
 • 4″ (100mm) probe length; 0.126″ (3.2mm) diameter
850185 - RTD Temperature Probe (-40 to 450°C)
รุ่น 850185 – RTD Temperature Probe (-40 to 450°C)
-40 to 842°F (-40 to 450°C) Pt-100Ohm RTD probe

Features:

 • Platinum RTD temperature sensor (100Ohm)
 • Temperatures range: -40 to 842°F (-40 to 450°C)
 • Compatible with SDL200 and Oyster-10/15/16 meters
850186 - Surface Temperature RTD Probe (-40 to 250°C)
รุ่น 850186 – Surface Temperature RTD Probe (-40 to 250°C)
4-wire Pt-100Ohm RTD probe with 4-pin DIN plug

Features:

 • Platinum RTD temperature sensor (100Ohm)
 • Wide temperatures range: -40 to 482°F (-40 to 250°C)
850187 - General Purpose RTD Temperature Probe (-40 to 500°C)
รุ่น 850187 – General Purpose RTD Temperature Probe (-40 to 500°C)
4-wire Pt-100Ohm RTD probe with 4-pin DIN plug

Features:

 • Platinum RTD temperature sensor (100Ohm)
 • Wide temperatures range: -40 to 932°F (-40 to 500°C)
850188 - Thermistor probe (32 to 149°F)
รุ่น 850188 – Thermistor probe (32 to 149°F)
32 to 149°F (0 to 65.0°C) Thermistor probe with 0.1° resolution

Features:

 • Compatible with 407227/407228 – Heavy Duty pH/mV/Temperature meter/kit
 • Compatible with SDL100 – pH/ORP/Temperature Datalogger
850190 - Thermistor probe (32 to 194°F)
รุ่น 850190 – Thermistor probe (32 to 194°F)
32 to 194°F (0 to 90.0°C) Thermistor probe with 0.1° resolution

Features:

 • Compatible with 341350A-P – Oyster pH/Conductivity/TDS/ORP/Salinity meter
871515 - General Purpose Type K Probe (-40 to 1292°F)
รุ่น 871515 – General Purpose Type K Probe (-40 to 1292°F)
Type K high temperature probe with mini connector

Features:

 • Temperature range: -40 to 1292°F (-40 to 700°C)
 • 39″ (1m) cable with Type K mini connector
 • 4″ (100mm) probe length; 0.126″ (3.2mm) diameter
872502 - Bead Wire Type J Temperature Probe (-40 to 392°F)
รุ่น 872502 – Bead Wire Type J Temperature Probe (-40 to 392°F)
Temperature probe with subminiature Type J connector

Features:

 • Temperature range: -40 to 392°F (-40 to 200°C)
 • 39″ (1m) cable with subminiature Type J connector
 • Compatible with most multimeters that have Type J temperature function
881602 - Type K Surface Probe (-40 to 932°F)
รุ่น 881602 – Type K Surface Probe (-40 to 932°F)
Type K high temperature probe with mini connector

Features:

 • High temperature range: -40 to 932°F (-40 to 500°C)
 • 70.8″ (1.8m) coiled cable with Type K mini connector
 • Compatible with most multimeters that have Type K temperature function
 • 6″ (150mm) probe length; 0.314″ (8mm) diameter
881603 - Type K Immersion Probe (-40 to 1472°F) รุ่น 881603 – Type K Immersion Probe (-40 to 1472°F)

Type K high temperature probe with mini connector

Features:

 • High temperature range: -40 to 1472°F (-40 to 800°C)
 • 70.8″ (1.8m) coiled cable with Type K mini connector
 • 6″ (150mm) probe length; 0.126″ (3.2mm) diameter
881605 - Type K Immersion Probe (-40 to 1472°F)
รุ่น 881605 – Type K Immersion Probe (-40 to 1472°F)
Type K high temperature probe with mini connector

Features:

 • High temperature range: -40 to 1472°F (-40 to 800°C)
 • 70.8″ (1.8m) coiled cable with Type K mini connector
 • 6″ (150mm) probe length; 0.126″ (3.2mm) diameter
881616 - Magnetized Type K Surface Probe (-40 to 482°F) รุ่น 881616 – Magnetized Type K Surface Probe (-40 to 482°F)

Type K temperature probe with mini connector

Features:

 • Temperature range: -40 to 482°F (-40 to 250°C)
 • Probe surface area: 1″ x 0.75″
 • 6ft teflon cable with strain relief
 • Includes replacement temperature element
TP200 - Type K Pipe Clamp Temperature Probe (-4 to 200°F) รุ่น TP200 – Type K Pipe Clamp Temperature Probe (-4 to 200°F)

Hands-free superheat/subcooling temperature measurement

Features:

 • Spring-loaded jaw for secure grip on pipe from 0.25″ (6.35mm) to 1.5″ (38mm) diameter
 • For use with any Thermometer or MultiMeter with a Type K thermocouple input
 • Measurement range: -4 to 200°F (-20 to 93°C)
 • Accuracy: ±5% full scale
 • Complete with attached 36″ (0.9m) cable and Type K connector
TP400 - High Temperature Type K Pipe Clamp (-4 to 450°F)
รุ่น TP400 – High Temperature Type K Pipe Clamp (-4 to 450°F)
Hands-free superheat/subcooling temperature measurement

Features:

 • Spring-loaded jaw for secure grip on pipes from 0.25″ (6.35mm) to 1.5″ (38mm) diameter
 • For use with any Thermometer or MultiMeter with a Type K thermocouple input
 • Measurement range: -4 to 450°F (-20 to 232°C)
 • Accuracy: ±3.6°F (1.8°C)
 • Complete with attached 36″ (0.9m) cable and Type K connector
TP870 - Bead Wire Type K Temperature Probe (-40 to 482°F)
รุ่น TP870 – Bead Wire Type K Temperature Probe (-40 to 482°F)
Type K temperature probe with mini connector

Features:

 • Temperature range: -40 to 482°F (-40 to 250°C)
 • Type K mini connector
 • Compatible with most multimeters that have Type K temperature function
TP873 - Bead Wire Type K Temperature Probe (-22 to 572°F)
รุ่น TP873 – Bead Wire Type K Temperature Probe (-22 to 572°F)
Type K temperature probe with mini connector and banana plug adaptor

Features:

 • Temperature range: -22 to 572°F (-30 to 300°C)
 • Type K mini connector and banana plug adaptor
 • Compatible with most multimeters that have Type K temperature function
TP873 - Bead Wire Type K Temperature Probe (-22 to 572°F)
รุ่น TP873-5M – Extra Long Bead Wire Type K Temperature Probe (-22 to 572°F)
Type K temperature probe with mini connector and banana plug adaptor

Features:

 • Long cable – 16.4ft (5m)
 • Temperature range: -22 to 572°F (-30 to 300°C)
 • Type K mini connector and banana plug adaptor
 • Compatible with most multimeters that have Type K temperature function
TP875 - Bead Wire Type K Temperature Probe (-58 to 1000°F)
รุ่น TP875 – Bead Wire Type K Temperature Probe (-58 to 1000°F)
Type K high temperature probe with mini connector and banana plug adaptor

Features:

 • High temperature range: -58 to 1000°F (-50 to 538°C)
 • 39″ (1m) cable, type K mini connector and banana plug adaptor
 • Compatible with most multimeters that have Type K temperature function
TP882 - Type K Penetration Probe (-50 to 1000°F)
รุ่น TP882 – Type K Penetration Probe (-50 to 1000°F)
Type K high temperature probe with mini connector

Features:

 • High temperature range: -50 to 1000°F (-46 to 538°C)
 • Type K mini connector
 • Compatible with most multimeters that have Type K temperature function
TP890 - Thermistor probe (-4 to 158°F)
รุ่น TP890 – Thermistor probe (-4 to 158°F)
-4 to 158°F (-20 to 70°C) Thermistor probe with 1.2° resolution

Features:

 • This product is for use with Extech’s Model RH300 Hygro-Thermometer Psychrometer.
 
CE  warranty6
 
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments

  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า

Download    Temperature Probe Accessories Brochure ( 175kb )