เครื่องวัดรังสี Radiation Detector รุ่น Inspector Alert™ V2

เครื่องวัดรังสี Inspector Alert™ V2 ใช้วัดการรั่วไหลของธาตุกัมมันตรังสี เช่น รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา (Gamma, Beta, X-Rays) ONYX® IMI, Made in USA

รหัสสินค้า: Inspector Alert™ V2 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องวัดรังสี รุ่น Inspector Alert™ V2 แบรนด์ IMI  Digital Radiation Meter > ตรวจวัดการรั่วไหลของธาตุกัมมันตรังสี, รังสีแอลฟา, รังสีบีตา, รังสีแกมมา (gamma, beta or X-rays)

Inspector Alert™ V2 : เครื่องวัดรังสี  Radiation Detector แบรนด์ IMI, MADE IN USA

เครื่องวัดรังสี รุ่น Inspector Alert™ V2 แบรนด์ IMI Radiation Detector ตรวจวัด รังสี X-ray, รังสีเบตา Beta(B) และรังสีแกมมา Gamma(y)

เครื่องตรวจจับรังสี รุ่น Inspector Alert™ V2 แบรนด์ IMI
Radiation Detector
คุณสมบัติ
เครื่องตรวจวัดรังสี รุ่น Inspector Alert™ V2 แบรนด์ IMI
Radiation Detector
IMI Inspector Alert ™ V2 เครื่องวัดค่ารังสีแอลฟ่า, เบต้า, แกมม่า และรังสี X ใช้เครื่องตรวจจับ GM แบบ “pancake” ขนาด 2 นิ้วที่มีความไวสูงต่อรังสีเบต้าและอัลฟ่า หน้าจอดิจิตอลอ่านค่าได้ง่าย ทั้งหน่วย μSv / hr, mR / hr, CPM หรือ CPS สามารถตรวจวัดการปนเปื้อนในระดับต่ำ เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อรังสีถึงระดับที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้

  • แจ้งเตือนผู้ใช้ถึงระดับรังสีที่เป็นอันตรายIMI Inspector Alert™ V2
  • ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
  • Automatically compensates for GM tube dead time
  • Will not jam in high radiation fields
  • ได้มาตราฐานการรับรอง CE Certified, RoHS Compliant & Meets WEEE standards
คุณลักษณะเฉพาะ
 ตรวจจับ  Halogen-quenched Geiger-Mueller tube
Effective ขนาด 1.75 นิ้ว (45 มม.)
ความหนาแน่น Mica 1.5-2.0 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร
ตรวจวัดรังสีอัลฟ่า, เบต้า, แกมมา และรังสีเอ็กซ์
 จอแสดงผล  4-digit liquid crystal display with mode indicators
 ช่วงการวัด  µSv/hr: .01 – 1,100
mR/hr: .001 – 110
CPM: 0-350,000
CPS: 0 – 5,000
Total: 1 – 9,999,000 counts
 สอบเทียบ  Cesium-137 (gamma)
 ความไวของรังสีแกมมา  3500 CPM/mR/hr referenced to Cs-137
Smallest detectable level for 1-125 is .02 mCi at contact
 Efficiency:

Isotope
     C-14 (Beta)
     Bi-210 (Beta)
     Sr-90 (Beta)
     P-32  (Beta)
     Am-241 (Alpha)
For 4 pi at contact :

Energy Efficiency
49 keV avg. 156 keV max. 5.3%
390 kev avg. 1.2 Mev max. 32%
546 keV and 2.3 MeV 38%
693 keV avg. 1.7 MeV max. 33%
5.5Mev 18%
 ความแม่นยำ  ±10% typical;±15% maximum
 ช่วงการแจ้งเตือน  µSv/hr: 0 ถึง 500
mR/hr: 0 ถึง 50
CPM: 0 ถึง 160,000
Beeper sounds the alert
 การเตือน  Can set sampling periods of 1 minute to 40 hours
 ระยะเวลาเฉลี่ย  Display updates every 3 seconds, showing the average for the past
30-second time period at normal levels
The averaging period decreases as the radiation level increases
 แสง  Red LED flashes with each count
 เสียง  Beeper chirps for each count (can be muted)
 พอร์ต  • Output: Stereo 3.5mm jack sends counts to computers, data loggers,
other CMOS-compatible devices, earphones,
and educational data collection systems. 0-9 V, 1 kOhm impedance.
• Input: 2.5 mm monojack provides calibration input. 0-3.3 V,> 5µs
width, rising edge triggered
 Anti-Saturation  Readout holds at full scale in fields up to 100 times the maximum reading
 ช่วงการวัดอุณหภูมิ  -20° ถึง +50° c,-4° ถึง +122° F
 พลังงาน  One 9-volt alkaline battery; battery life 2000 hours typical, 700 hours
minimum at normal background radiation levels at sea level
Battery life decreases as radiation level rises
 ขนาด  150 x 80 x 30 มม. (5.9 x 3.2 x 1.2 นิ้ว)
 น้ำหนัก  323 กรัม (11.4 ออนซ์) รวมแบตเตอรี่
 อุปกรณ์เสริม  ซอฟ์ตแวร์และสายเคเบิ้ล
 การรับรอง  CE Certified
Emissions: EN55011:98+A2 (Class B emissions limits);
EN61326:06 (ClassB) RF Emissions
Immunity: EN61326:06 (AnnexC) Portable Test and Measurement
Equipment; EN61000-4-2: 95 (ESD); EN61000-4-3:97
RoHS Compliant; Meets WEEE standards

Product Description

Product Description
IMI Inspector Alert™ V2
The IMI Inspector Alert™ V2 measures alpha, beta, gamma and x-radiation using a 2-inch “pancake” GM detector with high sensitivity to common beta and alpha sources. The easy-to-read digital display shows readings in your choice of µSv/hr, mR/hr, CPM, or CPS. The Total/Timer feature allows timed readings from one minute to 40 hours for precise measurement of low level contamination. An audible alert sounds when the radiation reaches a user-adjustable level.

  • Quickly alerts the user to the presence of harmful levels of nuclear radiation
  • Improves safety in the laboratory and in the field
  • Automatically compensates for GM tube dead time
  • Will not jam in high radiation fields
  • CE Certified, RoHS Compliant & Meets WEEE standards

Specifications:

Sensor: Halogen-quenched Geiger-Mueller tube. Effective diameter 1.75″ (45 mm). Mica window density 1.5-2.0 mg/cm²
Display: 4-digit liquid crystal display with mode indicators
Accuracy: ± 10% typical; ±15% maximum
Alert: µSv/hr: 0 to 500; mR/hr: 0 to 50; CPM: 0 to 160,000; Beeper sounds the alert
Anti-Saturation: Readout holds at full scale in fields up to 100 times the maximum reading
Audio: Beeper chirps with each radiation event (can be muted)
Averaging Periods: Display updates every 3 seconds, showing the average for the past 30-second time period at normal levels. The averaging period decreases as the radiation level increases.
Certifications: CE Certified: Emissions: EN 55011:98 + A2 (Class B emissions limits); EN 61326:06 (Class B) RF Emissions Immunity: EN 61326:06 (Annex C) Portable Test and Measurement Equipment; EN 61000-4-2:95 (ESD); EN 61000-4-3: 97; RoHS Compliant, Meets WEEE standards, and ISO 9001:2001 & ISO 14001
Count Light: Red LED flashes with each count
Detector: Halogen-quenched Geiger-Mueller tube. Effective diameter 1.75″ (45 mm). Mica window density 1.5-2.0 mg/cm² Detects Alpha, Beta, Gamma, and X-radiation
Efficiency: For 4 pi at contact
Beta C-14 (49 keV avg. 156 keV max.): 5.3% Bi-210 (390 keV avg. 1.2 MeV max.): 32% Sr-90 (546 keV and 2.3 MeV): 38% P-32 (693 keV avg. 1.7 MeV max.): 33%
Alpha Am-241 (5.5 MeV): 18%
Gamma Sensitivity: 3500 CPM/mR/hr referenced to Cs-137 Smallest detectable level for I-125 is .02 mCi at contact
Operating Range: µSv/hr: .01 to 1,100 mR/hr: .001 to 110 CPM: 0 to 350,000 CPS: 0 to 5,000 Total: 1 to 9,999,000 counts
Options: Computer software and cable available
Ports: Output: Stereo 3.5 mm jack sends counts to computers, data loggers, other CMOS-compatible devices, earphones, and educational data collection systems. 0-9 V, 1 kOhm impedance. Input: 2.5 mm mono jack provides calibration input. 0-3.3 V, > 5 µs width, rising edge triggered.
Power: One 9-volt alkaline battery; battery life is average 2,000 hours typical, 700 hours minimum at normal background radiation levels at sea level. Battery life decreases as radiation level rises.
Size: 150 x 80 x 30 mm (5.9″ x 3.2″ x 1.2″)
Temperature Range: -20º to +50º C , -4º to +122º F
Timer: Can set sampling periods of 1 minute to 40 hours.
Weight: 323 grams (11.4 oz) including battery
CE 

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า
PDF  Inspector Alert™ V2 Instruction Manual ( 0KB )